Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σύμφωνα με την από 5-12-2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη σύναψη σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ΙΣΑ προκειμένου να συμμορφωθεί στον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ακόλουθους επισυναπτόμενους όρους του Διαγωνισμού, (πατήστε ΕΔΩ) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί κατά την κρίση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για αυτό το σκοπό.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν αναλαμβάνει δέσμευση ή υποχρέωση με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων που θα υποβάλουν προτάσεις για την ανάληψη έργου και επιφυλάσσεται να λάβει ελεύθερα τις αποφάσεις του, προκειμένου να διαφυλάξει την καλύτερη δυνατή  εξυπηρέτηση των μελών του σύμφωνα με την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Σε ουδεμία περίπτωση γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ των υπολοίπων υποψηφίων που μετέχουν στην πρόταση για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση εις βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το άνοιγμα των προτάσεων θα γίνει ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και την αρμόδια Επιτροπή, η οποία μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω προφορικές διευκρινίσεις, εφόσον το κρίνει. Κάθε θέμα που θα ανακύψει θα λύνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ.

Οι προτάσεις θα κατατεθούν από 10.12.2017 έως 20.12.2017  υπ΄ όψιν  κ.  Κώνστα Αγγελικής, Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών ΙΣΑ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                   ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠίσω στις ανακοινώσεις

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

unividis

unividis

Ι.Σ.Α. Web TV

WebTVYoutube

unividis

prosfores-gia-meli-isa
P.O.S. για τα μέλη του Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
helpdesk-adeies-leitourgias-iatreiwn
Κύλιση στην Αρχή