18-1-2019

Ζητούνται ιατροί (πλην παθολόγων) καθώς και οδοντίατροι που επιθυμούν, να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στην ζωή τους, στο όμορφο νησί της Κεφαλονιάς, για την στελέχωση και την δημιουργία ιατρικού κέντρου.
Προσφέρονται:
• Αποαστικοποίηση
• Άμεση αμοιβή από τους ασθενείς
• Ποιότητα ζωής
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Άνεση χρόνου
• Εξασφαλισμένο εισόδημα
• Μόνιμη απασχόληση
• Υψηλές αποδοχές
• Απόκτηση εμπειρίας και διαρκής εξέλιξη

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο

Με εκτίμηση,
Παναγής Καπατσώρης


18-1-2019 

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κλινική Αμαρουσίου ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ για απογευματινό ωράριο απασχόλησης (16:00 – 22:00) για τα τμήματα
1. Απεικόνισης Μαστού
2. Κλασσικής Ακτινολογίας
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις του τμήματος του ενδιαφέροντος τους (απεικόνισης μαστού ή κλασσικής ακτινολογίας)
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «».
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210 6862443
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


18-1-2019

Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβούλων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα, ζητά να συνεργαστεί με Ιατρό, που θα απασχοληθεί σε ιατρείο εγκατάστασης πελάτη της με έδρα το νησί Άγιος Γεώργιος.
Περιγραφή Θέσης
• Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος επείγουσας φροντίδας υγείας
• Συντονισμός με οργανωμένες δομές υγείας
• Ιατρική συμβουλευτική
Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
• Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος
• Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
• Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο
• Ειδικότητα παθολογική/γενική ιατρική/χειρουργική/ορθοπεδική/τραυματολογία/επειγοντολογία
• καλή γνώση Αγγλικών
Προσφέρουμε
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Διαμονή και διατροφή
• Συνεχή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας.
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
E-mail:
Tηλ: 211-1882812


 18-1-2019

O Όμιλος Εταιρειών Υγείας, ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, αναζητά συνεργασία με Ιατρό Καρδιολόγο.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω mail στο : και τηλεφωνικά στο 210 6983923 ή στο 6932 376603
(Κος Παπουτσόπουλος Β.)


18-1-2019

O Όμιλος Εταιρειών Υγείας, ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, αναζητά συνεργασία με Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω mail στο : και τηλεφωνικά στο 210 6983923 ή στο 6932 376603
(Κος Παπουτσόπουλος Β.)


 16-1-2019

Υποβολή προσφορών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο Υδροθεραπευτήριο Ι. Π. Αιδηψού


 16-1-2019

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (ΝΠΙΔ) ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με έναν / μία (1) Δερματολόγο για τα ιατρεία του Ταμείου στην Αθήνα, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν :

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο όπου απαιτείται,
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
3. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας,
4. Βιογραφικό Σημείωμα,
5. Βεβαίωση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι και ότι δεν έχουν διωχθεί πειθαρχικά.
6. 3ετή προϋπηρεσία τουλάχιστον, πέραν της ειδικότητας, αποδεδειγμένη.
7. Το όριο ηλικίας των συμμετεχόντων είναι έως 50 ετών.

Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα ως άνω έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 1/2/2019 και ώρα 13:00, στην Υπηρεσία Αιτήσεων του Ταμείου (Ομήρου 5 – ΤΚ 105 64 - είσοδος από Σταδίου 14 – τηλ. 2103203018, 2103203019) ή ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη «Προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταμείου www.atpsyte.gr. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


 16-1-2019

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (ΝΠΙΔ) ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με έναν (1) Ρευματολόγο για τα ιατρεία του Ταμείου στην Αθήνα, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν :

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο όπου απαιτείται,
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
3. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας,
4. Βιογραφικό Σημείωμα,
5. Βεβαίωση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι και ότι δεν έχουν διωχθεί πειθαρχικά.
6. Σχετική προϋπηρεσία, πέραν της ειδικότητας, αποδεδειγμένη.
7. Το όριο ηλικίας των συμμετεχόντων είναι έως 50 ετών.

Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα ως άνω έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 1/2/2019 και ώρα 13:00, στην Υπηρεσία Αιτήσεων του Ταμείου (Ομήρου 5 – ΤΚ 105 64 - είσοδος από Σταδίου 14 – τηλ. 2103203018, 2103203019) ή ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη «Προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταμείου www.atpsyte.gr.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


 16-1-2019

Από μεγάλο Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ζητούνται (για διάφορα Υποκαταστήματα εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής)

- ΙΑΤΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ (Κωδ. DR 19)
- ΙΑΤΡΟΙ (ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΙΑΤΡΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ (Κωδ. DGC 19)
- ΙΑΤΡΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ (Κωδ. ΜΒΚ 19)

Εργασία πενθήμερη, πρωινή ή απογευματινή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.
Βιογραφικά στο (αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης)


 16-1-2019

Το Πολυιατρείο MEDICUS στην Γλυφάδα Αττικής, αναζητεί συνεργάτες ιατρούς Ακτινολόγους πλήρης και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης για Υπερηχογραφήματα, triplex και Μαστογραφία. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να επικοινωνήσουν με τον Κο Μανωλάκη 2108900909 - 6982711112 .


 16-1-2019

Η ιατρική εταιρεία IASSIS Medical Ε.Π.Ε. , ζητά ιατρούς, με ή χωρίς ειδικότητα, για εργασία χειμερινούς και καλοκαιρινούς μήνες σε ιατρεία στη Ζάκυνθο. Αμοιβή ικανοποιητική. Αποστολή βιογραφικών στο . Τηλέφωνο επικοινωνίας 6941553423.


 16-1-2019

Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ μέλος του Ομίλου ΙΑΣΩ με έδρα το Κορωπί, επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη εργασία και εφημερίες, Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας, Πνευμονολογίας ή άνευ ειδικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 6670000
Όλα τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.


 16-1-2019

Αξιότιμοι Κύριοι,
Αναζητούμε συνεργασία με Ιατρό Παθολόγο για εσωτερική εφημερία στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. .

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο

Με εκτίμηση,
Βάμβουρα Παυλίνα
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.


 16-1-2019

Η I Assist είναι ιατρική εταιρεία και έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο ιατρείων σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα των ασθενών. Τα ιατρεία είναι πλήρως εξοπλισμένα και βρίσκονται κυρίως σε τουριστικές περιοχές.
Η I Assist επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της ιατρούς είτε με ειδικότητα είτε σε αναμονή, για καλοκαιρινή εργασία στη Λευκάδα για τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο 2019.
Αντικείμενο απασχόλησης
Αντιμετώπιση περιστατικών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ιατρικής
 Κλινική εμπειρία
 Καλή γνώση Αγγλικών
 Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον Windows και MS-Office.
 Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
Η εταιρία προσφέρει:
 Σταθερό μηνιαίο μισθό
 Ασφαλιστική κάλυψη
 Διαμονή
 Αστική ευθύνη
 Προοπτική επέκτασης της εργασιακής σχέσης
Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμήματος Προσωπικού στο e-mail : .
Διεύθυνση εταιρείας: Καλλιρόης 39, ΤΚ 117 43, Αθήνα.
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9245540
Ιστοσελίδα: www.iassist.gr


 16-1-2019

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Νεοϊδρυθέν Δερματολογικό Κέντρο στην Αθήνα (περιοχή Κ.Πετράλωνα) αναζητά στο πλαίσιο της επέκτασης του κύκλου υπηρεσιών του, ιατρό δερματολόγο για συνεργασία ως επιστημονικά υπεύθυνου.
Αποστολή βιογραφικων


 16-1-2019

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΖΗΤΕΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2108236721 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ


 16-1-2019 

Ζητούνται ιατροί (άνευ ειδικότητας – ή ειδικοτήτων) για εργασία σε ιατρεία των νομών Πιερίας – Χαλκιδικής κατά τη θερινή περίοδο (επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών).
Με προοπτική μόνιμης συνεργασίας
Αποστολή βιογραφικού στο παρακάτω λογαριασμό ηλεκτρ. ταχ.
τηλ: 6944 242 978 (11:00 - 13:30 & 18:00 - 21:00) 

 


 9-1-2019

Αξιότιμοι κύριοι/ες

Η παιδική κατασκήνωση Pitsas Camp στον Πρίνο της Θάσου, ζήτα γιατρό για την καλοκαιρινή περίοδο λειτουργίας της.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6945432403

 


 9-1-2019

H ιατρική εταιρία Zante Medical Care με έδρα τη Ζάκυνθο προσφέρει εργασία σε ιατρούς με ειδικότητα (παιδιατρική, παθολογική, ορθοπαιδική, Ω.Ρ.Λ. και γενική ιατρική) ή άνευ ειδικότητας, για στελέχωση ιατρικού κέντρου και περιφερειακών ιατρείων κατά την θερινή περίοδο 2019.
Μισθός πολύ ικανοποιητικός.
Αποστολή βιογραφικών στο email:
Τηλ. επικοινωνίας: 6984 263 172


 9-1-2019

Η SOS ΙΑΤΡΟΙ Α.Ε. αναζητά:

Ιατρούς σε αναμονή ειδικότητας

για το συντονιστικό κέντρο και για ιατρική κάλυψη εκδηλώσεων

Απαιτούμενα Προσόντα

• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ευχέρεια στον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Πνεύμα συνεργασίας
• Πρότερη εμπειρία σε συντονιστικό κέντρο θα εκτιμηθεί

Η εταιρεία εξασφαλίζει

• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα έμμισθης εργασίας

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Εναλλακτικά, μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

 

 


7-1-2019

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 6947827579


7-1-2019

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 6947827579


7-1-2019 

Η ιατρική εταιρεία AEGEAN MEDICAL SERVICE ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα
«Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού, ΟΡΛ, Παιδιάτρου, Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Καρδιολόγου» ή άνευ ειδικότητας,  για εργασία στη Χαλκιδική και τη Βόρειο Εύβοια, κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Μάιος – Οκτώβριος) 2019.

Προσφέρεται διαμονή και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 111 0786


7-1-2019

Πολυϊατρείο στην ΚΕΡΚΥΡΑ ζητεί να προσλάβει για μόνιμη ή εποχιακή εργασία:
Συνεργάτες ιατρούς ειδικότητος ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ή ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ
Απαραίτητα προσόντα:
• Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας
• Δίπλωμα αυτοκινήτου & ιδιόκτητο αυτοκίνητο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:
• Υψηλές αποδοχές
• Ασφάλιση και αστική Ευθύνη
• Διαμονή

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6944987977-2661025625


7-1-2019

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΜΤΝ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ.6977411238


7-1-2019

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΖΗΤΕΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2108236721 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

 


3-1-2019

Το Πολυϊατρείο MEDICUS-ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ&ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ, Αν. Παπανδρέου 5 Γλυφάδα, αναζητεί συνεργάτες ιατρούς Ακτινολόγους πλήρης και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης για Υπερηχογραφήματα, triplex και Μαστογραφία. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να επικοινωνήσουν με τον Κο Μανωλάκη 2108900909 - 6982711112 .


 3-1-2019

Ζητείται άμεσα νέος ανειδίκευτος Ιατρός με ενδιαφέρον στην Ογκολογία για συνεργασία με ιδιωτική ογκολογική ομάδα στο Μαρούσι. Επιθυμητή η συμπλήρωση κάποιων ετών παθολογικής ειδικότητας καθώς και η εμπειρία με ογκολογικούς ασθενείς. Θα προτιμηθεί άτομο με δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. Δυνατότητα εξέλιξης, συμμετοχή σε έρευνα, καλό κλίμα ομάδας πενθήμερη απασχόληση και ικανοποιητικές αποδοχές.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2106867165 (10:00πμ-16:00μμ)

 

 


28-12-2018 

Ζητείται ειδικευμένος παθολόγος-ογκολόγος για θέση Επιμελητή ή Αναπληρωτή Διευθυντή σε ογκολογική κλινική στο ΥΓΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αθανάσιο Αργύρη(παθολόγο-ογκολόγο) στο τηλ. 6975.519349 ή στο mail:


28-12-2018 

Η Γενική Κλινική ‘Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου’ ζητεί Ιατρό για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (κατά προτίμηση Γενικός Ιατρός, Καρδιολόγος, Παθολόγος).

Προσφέρονται:
• Υψηλές αποδοχές
• Πρωινές ώρες εργασίας
• Συνεργασία με τον Νεφρολόγο της Μονάδας
• Απόκτηση εμπειρίας και διαρκής εξέλιξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο ή να καλούν στο τηλέφωνο 6974719739 (Κος Σιάμος)

 


28-12-2018

Ζητείται ΙΑΤΡΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ για συνεργασία με Μικροβιολογικό εργαστήριο - περιοχή Αθήνας

Τηλ. Επικοινωνίας 6937422844


28-12-2018

Όμιλος εταιρειών με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά
συνεργασία με Ιατρούς:

Ακτινολόγους, Kαρδιολόγους, Βιοπαθολόγους, Παθολόγους, Δερματολόγους και Άνευ ειδικότητας
με έδρα την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα.

Προσφέρονται:

• Ανταγωνιστικές παροχές
• Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στο αναφέροντας την εξειδίκευση τους.


28-12-2018 

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΊ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΛ. ΕΠΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6972655024 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


 

28-12-2018 

Η SOS ΙΑΤΡΟΙ Α.Ε. αναζητά:

Δερματολόγους, ΩΡΛ, Παιδίατρους, Νευρολόγους, Ψυχίατρους

Απαραίτητα Προσόντα

• Τίτλος ειδικότητας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ προσφέρουν στον ιατρό

• Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές
• Ευέλικτο ωράριο εργασίας

Τι κάνει ο ιατρός

• Εντάσσεται στην ομάδα της ειδικότητας του
• Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών
• Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική απόδειξη
• Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, πλοηγηθείτε στο site της εταιρείας και διαβάστε μαρτυρίες νυν και πρώην εργαζόμενων ιατρών.

Επισκεφτείτε το προφίλ μας σε:

LinkedIn
Facebook


Η SOS ΙΑΤΡΟΙ Α.Ε.. αναζητά για τη στελέχωσή της:

Ειδικευμένους Καρδιολόγους

προσφέροντάς τους σταθερό πακέτο αποδοχών

Απαραίτητα Προσόντα

• Τίτλος ειδικότητας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, πλοηγηθείτε στο site της εταιρείας και διαβάστε μαρτυρίες νυν και πρώην εργαζόμενων ιατρών.

Επισκεφτείτε το προφίλ μας σε:

LinkedIn
Facebook

 


24-12-2018

Ζητείται Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος για μόνιμη απασχόληση σε Ιατρικό διαγνωστικό κέντρο στην Καλαμάτα.
Προφίλ Υποψηφίου(ας):
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Τίτλος ιατρικής ειδικότητας
• Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια.
• Ευχάριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Έναρξη εργασίας: Άμεσα
Περιβάλλον Εργασίας / Αποδοχές: Η εταιρία προσφέρει πολύ καλό πακέτο αποδοχών σε ένα υπερσύγχρονο Ιατρικό κέντρο, με εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Ο/Η ιατρός πλαισιώνεται από εξαιρετική ομάδα συνεργατών.
Αποστολή βιογραφικών: Αποστολή βιογραφικών στο email


 24-12-2018 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ζ Η Τ Ε Ι ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «»
ΤΗΛ: 2105799241 FAX: 2105799141
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


24-12-2018 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ζ Η Τ Ε Ι ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «»
ΤΗΛ: 2106974029 FAX: 2106923354
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


24-12-2018 

Η ιατρική εταιρεία IASSIS Medical ΜΟΝ Ε.Π.Ε., ζητά δερματολόγο και πλαστικό χειρουργό, για εργασία χειμερινούς και καλοκαιρινούς μήνες σε πολυιατρείο στη Ζάκυνθο. Αμοιβή ικανοποιητική. Αποστολή βιογραφικών στο . Τηλέφωνο επικοινωνίας 6941553423.


24-12-2018 

ZHTEITAI IATPOΣ ΣE ANAMONH EIΔIKOTHTAΣ ΓIA EΠIΣTHMONIKOΣ ΣYNEPΓATHΣ ΣE ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛINIKH ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6944334166

 

 


18-12-2018 

Διαγνωστικό κέντρο στην Αθήνα αναζητά Ιατρό βιοπαθολόγο για μόνιμη
εργασία και επιστημονικη υπευθυνότητα

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο


18-12-2018 

Ζητείται ιατρός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (με ή χωρίς ειδικότητα) για εργασία κατά την θερινή περίοδο (Μάρτιος – Οκτώβριος 2019) από το ιδιωτικό πολυιατρείο Prime MD. Αποστολή βιογραφικών στο (www.primemd.eu). Tηλ. Επικοινωνίας κιν.6986000070

 


14-12-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.6942596007 6944506440


14-12-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΠΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 2102817068, 2102813724
EMAIL:


14-12-2018

Μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ζητεί:

Ιατρό Βιοπαθολόγο και Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων για εργασία με έμμισθη σχέση.
Η εταιρία προσφέρει:
• Εξαιρετικές αποδοχές.
• Προοπτική εξέλιξης.
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.
• Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά και η υποβολή τους προϋποθέτει την αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Τοποθεσία : Ανατολική Αττική


14-12-2018

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΖΗΤΕΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2108236721 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ


14-12-2018

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΑΒΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΘΕΣΗΣ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ 6974588397 (ΔΡΑΓΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) ΚΑΙ ΣΤΟ .


14-12-2018

Το Ελληνο – Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει ΙΑΤΡΟ (σε αναμονή ειδικότητας, κατά προτίμηση Παιδιατρικής) για την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στα Δημοτικά Σχολεία του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού στην Κάντζα Αττικής

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

• Εμπειρία σε παιδιατρική κλινική ή σε αντιμετώπιση παιδιατρικών περιστατικών
• Γνώσεις πρώτων βοηθειών και καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης
• Εξοικείωση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office, διαδίκτυο)
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα

μέχρι την Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019:

στο e-mail:

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (κ. Μπελεσάκου) στο τηλ. 210.6798.231.


14-12-2018

Για στελέχωση θέσεων εργασίας στην εταιρεία Τηλεϊατρικής CARDIOEXPRESS Α.Ε ζητούνται:
Iατροί ειδικότητας
1. Καρδιολογίας
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών.
Αποστολή Βιογραφικών:


14-12-2018

ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ζητείται για εργασία στο Παγκράτι, δεκτά e-mail και τηλέφωνα, , 6948040329.

 


 11-12-2018

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΑTHLOMED” ΖΗΤΑ ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
-ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
-ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΑΤΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘOYN ΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ
-ΠΑΘΟΛΟΓΟ
-ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ
-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ
-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ
-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ
-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ
-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ στο e-mail :

 


11-12-2018

Η Ευρωκλινική Αθηνών είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά κέντρα της χώρας. Από την ίδρυσή της το 1998 διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της ιδιωτικής υγείας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασυναγώνιστη ποιοτικά φροντίδα υγείας και την ασθενοκεντρική εταιρική φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην προσωποποιημένη και εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των ασθενών.
Η Ευρωκλινική αναζητά να προσλάβει
Ειδικευμένο Ιατρό Παιδοχειρουργό

 

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας
• Ικανότητα διαχείρισης καθηκόντων με υπομονή και αξιοπιστία
• Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης
• Προϋπηρεσία σε παιδιατρική κλινική θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Ο Όμιλος προσφέρει:
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο χρησιμοποιώντας τον κωδικό ΠΔΧ.ΙΑΤΡ_12
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σε εσάς σχετικά με τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον όμιλό μας και δεν θα διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν προς οποιονδήποτε τρίτο.
Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην διατήρηση του βιογραφικού σας στην βάση δεδομένων της εταιρίας μας για τους επόμενους 12 μήνες, έχετε το δικαίωμα και την δυνατότητα διαγραφής προωθώντας την επιθυμία σας στο e-mail:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το link http://www.euroclinic.gr/


11-12-2018

Από μεγάλο Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ζητούνται (για Υποκατάστημα στην περιοχή του ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΙΑΤΡΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ (Κωδ. ΜΒΚ 18)

Εργασία πενθήμερη, πρωινή ή απογευματινή
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.
Βιογραφικά στο (αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης)


11-12-2018

O Όμιλος εταιρειών ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, αναζητά συνεργασία με ιατρό ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ,
για την κάλυψη θέσεως του αντίστοιχου τμήματος στην περιοχή της Γλυφάδας,
σε ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο:
ή ( : 697-444.2117 (κος Ρουμπής Μιχαήλ)


O Όμιλος εταιρειών ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, αναζητά συνεργασία με ιατρό ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ,
για την κάλυψη θέσεως του αντίστοιχου τμήματος στην περιοχή της Γλυφάδας,
σε ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο:
ή ( : 697-444.2117 (κος Ρουμπής Μιχαήλ)


11-12-2018 

Ζητείται επιστ υπεύθυνος Δερματολογος η Πλαστικος ιατρος για συνεργασία σε ιατρείο.
Τηλέφωνο 6937737310


11-12-2018

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (ΝΠΙΔ) ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με έναν (1) Ρευματολόγο για τα ιατρεία του Ταμείου στην Αθήνα, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν :

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο όπου απαιτείται,
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
3. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας,
4. Βιογραφικό Σημείωμα,
5. Βεβαίωση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι και ότι δεν έχουν διωχθεί πειθαρχικά.
6. Σχετική προϋπηρεσία, πέραν της ειδικότητας, αποδεδειγμένη.
7. Το όριο ηλικίας των συμμετεχόντων είναι έως 50 ετών.

Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα ως άνω έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 4/1/2019 και ώρα 13:00, στην Υπηρεσία Αιτήσεων του Ταμείου (Ομήρου 5 – ΤΚ 105 64 - είσοδος από Σταδίου 14 – τηλ. 2103203018, 2103203019) ή ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη «Προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταμείου www.atpsyte.gr.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


6-12-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-3630036 ΕΣΩΤ. 401 mail


 6-12-2018

GEP, η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβούλων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα, ζητά συνεργασία με Ιατρό, που θα απασχοληθεί σε εγκατάσταση της εταιρείας στην Αττική.

Περιγραφή Θέσης
• Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος επείγουσας φροντίδας υγείας
• Συντονισμός με οργανωμένες δομές υγείας
• Ιατρική συμβουλευτική

Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
• Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος
• Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
• Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο
• Ειδικότητα παθολογική/γενική
• Καλή γνώση Αγγλικών
Προσφέρουμε
• Νοσηλευτή/νοσηλεύτρια ως βοηθητικό προσωπικό
• Άριστο περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας.
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
E-mail:
Tηλ: 211-1882812


 6-12-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ.ΓΝΩΣΤΗΣ TRIPLEX KAI ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΗΛ 6945991700


 6-12-2018

Ζητείται ιατρός καρδιολόγος και ιατρός ακτινολόγος με πλήρες ωράριο για Γενική Κλινική στο κέντρο της Αθήνας τηλ επικοινωνίας 210-3630036 και εσωτ. 401 mail

 


 4-12-2018

Ζητείται απο Ιατρικό Κέντρο στην Καλλιθέα για συνεργασία: Ακτινοδιαγνώστης
με γνώσεις ΥΠΕΡΗΧΩΝ-ΤΡΙΠΛΕΞ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ.

Πληροφορίες : 2109524820-2108954499


 4-12-2018

ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΒΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ‘Η ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΠΡΙΛΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 28970 43010


 4-12-2018

Ιατρικός Όμιλος αναζητά:
Ιατρό Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

• Πτυχίο Ιατρικής και τίτλο ειδικότητας
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Φιλοδοξία και εργατικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

• Εξαιρετικές αποδοχές
• Προοπτική εξέλιξης
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία και την ένδειξη ΄΄Μικροβιολόγος΄΄ στο:


«Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.»


 4-12-2018

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται ιατρός Βιοπαθολόγος- μικροβιολόγος ως επιστημονικός συνεργάτης σε ιδιωτικό εργαστήριο (πλήρως εξοπλισμένο) στο νησί της Καλύμνου – Δωδεκάνησα , με αμοιβή 2000 ευρώ (καθαρός μισθός), ωράριο εργασίας από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07:00 π.μ. -14:00 μ.μ.
Πληροφορίες κα Καλικατζάρου 6972253277
Κο Σισωής 6945034070


 4-12-2018 

Ο Όμιλος Αισθητικής Ιατρικής FIGURA-EONIA, στo πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρούς Δερματολόγους για την στελέχωση των ιατρείων του στην Αθήνα.
Προσφέρονται:
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
Μακροχρόνια συνεργασία
Δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης
Σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό
Αριστες συνθήκες σε σύγχρονο περιβάλλον

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικά σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (όλα τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια)


 4-12-2018

Ο Όμιλος Αισθητικής Ιατρικής FIGURA-EONIA, στo πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρό Πλαστικό Χειρουργό για την στελέχωση των ιατρείων του στην Αθήνα.
Προσφέρονται:
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
Μακροχρόνια συνεργασία
Δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης
Σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό
Αριστες συνθήκες σε σύγχρονο περιβάλλον

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικά σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (όλα τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια)

 


 3-12-2018

Ιδιωτικό πολυιατρείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στον Πόρο και στον Γαλατά Τροιζηνίας Αττικής, επιθυμεί να συνεργαστεί με Γενικό Ειδικό Ιατρό ή Παθολόγο. Καλή αμοιβή και συνθήκες εργασίας. Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο email: και στο τηλ 6958 888888

 


3-12-2018

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

 

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (ΝΠΙΔ) ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με έναν / μία (1) Δερματολόγο για τα ιατρεία του Ταμείου στην Αθήνα, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν :

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο όπου απαιτείται,
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
3. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας,
4. Βιογραφικό Σημείωμα,
5. Βεβαίωση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι και ότι δεν έχουν διωχθεί πειθαρχικά.
6. 3ετή προϋπηρεσία τουλάχιστον, πέραν της ειδικότητας, αποδεδειγμένη.
7. Το όριο ηλικίας των συμμετεχόντων είναι έως 50 ετών.

Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα ως άνω έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 21/12/2018 και ώρα 13:00, στην Υπηρεσία Αιτήσεων του Ταμείου (Ομήρου 5 – ΤΚ 105 64 - είσοδος από Σταδίου 14 – τηλ. 2103203018, 2103203019) ή ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη «Προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταμείου www.atpsyte.gr.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 


3-12-2018

Ζητειται ειδικευμενος ή ανειδικευτος με σχετικη εμπειρια,ιατρος
για απογευματινη βαρδια ή/και εφημεριες,σε κλινικη.

Πληροφοριες στα 2105981260 και 6932677420.

Κλινικη Αγια Ειρηνη
οδος Αγιας Λαυρας 16
Αιγαλεω
facebook:Agia Eirini".


3-12-2018

Όμιλος εταιρειών με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά
συνεργασία με Ιατρούς:

Ακτινολόγους, Kαρδιολόγους, Βιοπαθολόγους, Παθολόγους, Δερματολόγους και Άνευ ειδικότητας
με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Προσφέρονται:

• Ανταγωνιστικές παροχές
• Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στο αναφέροντας την εξειδίκευση τους.


3-12-2018

Γενικός Ιατρός, Αθήνα

Η Ιατρική εταιρεία Metabolomic Medicine® Α.Ε. ζητά να συνεργαστεί με ειδικό Γενικό Ιατρό, για μερική απασχόληση στην έδρα της στην Αθήνα.

Προσφέρονται:
• Εργασία μερικής απασχόλησης με προοπτικές εξέλιξης
• Διαρκής εκπαίδευση στην κλινική εφαρμογή της Μεταβολομικής και της Ιατρικής Ακριβείας
• Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες και πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Αξιοκρατικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας

Απαιτούμενα προσόντα:
• Κάτοχος ειδικότητας στον τομέα της Γενικής Ιατρικής (επιθυμητό PHD)
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ισχυρό ενδιαφέρον για τον ασθενή
• Υψηλή ικανότητα επικοινωνίας
• Επιθυμητή η δυνατότητα ολιγοήμερων μετακινήσεων εκτός έδρας (Ελβετία)

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο


3-12-2018

Ρευματολόγος, Αθήνα

Η Ιατρική εταιρεία Metabolomic Medicine® Α.Ε. ζητά να συνεργαστεί με ειδικό γιατρό Ρευματολόγο, για μερική απασχόληση στην έδρα της στην Αθήνα.

Προσφέρονται:
• Εργασία μερικής απασχόλησης με προοπτικές εξέλιξης
• Διαρκής εκπαίδευση στην κλινική εφαρμογή της Μεταβολομικής και της Ιατρικής Ακριβείας
• Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες και πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Αξιοκρατικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας

Απαιτούμενα προσόντα:
• Κάτοχος ειδικότητας στον τομέα της Ρευματολογίας (επιθυμητό PHD)
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ισχυρό ενδιαφέρον για τον ασθενή
• Υψηλή ικανότητα επικοινωνίας
• Επιθυμητή η δυνατότητα ολιγοήμερων μετακινήσεων εκτός έδρας (Ελβετία)

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο

 


28-11-2018

Το Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ζητά για συνεργασία
Ειδικευμένο Ιατρό Παθολογίας για μόνιμη πλήρη απασχόληση στο νησί της Μυκόνου (όλο το χρόνο). Αποδοχές πολύ καλές .
O/H ενδιαφερόμενος/η :

- Θα πρέπει να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού και τίτλο ειδικότητας Παθολογίας .
- Να είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή επιπλέον ξένη γλώσσα.

Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία στο
Υπεύθυνος πολυιατρείου: Δ/ντής Γεωργουλιός Τάσος – Ιατρός Μικροβιολόγος
Τηλ. Επικοινωνίας : 22890 77700


28-11-2018

Ζητούνται ιατροί για εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος - Αύγουστος) για την παιδική κατασκήνωση ΕΛΑΙΩΝΕΣ.

Παρέχεται ασφάλιση,διαμονή και διατροφή.

Πληροφορίες στο 6945056220/2310243383 και στο eleonescamp.gr


28-11-2018

ZHTOYNTAI ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-6862445, 6977547966
Ε-MAIL:


28-11-2018

Το Α' Παθολογικό Τμήμα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, αναζητά Παθολόγους για συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών.
Δυνατότητα εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail :


28-11-2018

Οι Παθολογικές Κλινικές του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αναζητούν Παθολόγους για να εργαστούν ως εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εφημεριών, αλλά και στο κλινικό και επιστημονικό πρόγραμμα αν το επιθυμούν των κλινικών με ελκυστικές οικονομικές απολαβές.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την επιμελήτρια Α´, της Β´ Παθολογικής κλινικής κα. Αγγελική Παναγιωτακοπούλου.

Τηλ. Επικοινωνίας: 697 449 2510


28-11-2018

Ζητείται ιατρός

Ιατρός ειδικευμένος με ειδικότητα Παθολόγου ή Αιματολόγου ή Παθολόγου Ογκολόγου για εργασία σε ογκολογικό τμήμα στο ΥΓΕΙΑ.
Επικοινωνία:

 


26-11-2018

Γιατροί με ειδικότητα στην Γενική Ιατρική ή Παθολογία

ΓΙΑΤΡΟΙ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ & ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο επιθυμεί να προσλάβει Ιατρούς με ειδικότητα στην Γενική Ιατρική ή Παθολογία.

Αριθμός Θέσεων: 5. Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής. Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
απαραίτητη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο  αναγράφοντας στο θέμα «DRES-01».


 26-11-2018

ΓΙΑΤΡΟΙ - ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο επιθυμεί να προσλάβει Ιατρούς (χωρίς ειδικότητα).

Αριθμός Θέσεων: 4.

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής. Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο  αναγράφοντας στο θέμα «DRES-02».

 


26-11-2018

Ζητείται μικροβιολόγος με απαραίτητη εμπειρία 2 ετών για να εργαστεί στο μικροβιολογικό εργαστηριο Μed Βιοδιαγνωση Κυψελης Αττικης για εργασια ολο το χρόνο.
Πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον Επικοινωνία: 6988572346 Για βιογραφικά αποστείλετε στο


26-11-2018

Ζητείται συνεργάτης ιατρός βιοπαθολόγος για πλήρη απασχόληση σε διαγνωστικό εργαστήριο που να διαθέτει:

• Εργασιακή εμπειρία σε μικροβιολογικό εργαστήριο .
• Οργανωτικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες-ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και H/Y.
• Να έχουν περάσει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την απόκτηση ειδικότητας
Παρέχονται:

• Άρτιος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός.
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών .
• Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


 26-11-2018

Ζητείται ιατρός
Ιατρός χωρίς ειδικότητα (σε αναμονή) για εργασία σε ογκολογικό τμήμα στο ΥΓΕΙΑ.
Επικοινωνία:


26-11-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΝΟΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 6970828545
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΡΑΖΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7-12 ΚΑΙ 5-8


26-11-2018

Για στελέχωση θέσεων εργασίας στην εταιρεία Τηλεϊατρικής CARDIOEXPRESS Α.Ε ζητούνται:
Iατροί ειδικότητας
1. Καρδιολογίας
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών.
Αποστολή Βιογραφικών:


26-11-2018

Το Doctors' Hospital αναζητά ιατρό ακτινολόγο για μόνιμη πρωινή ή απογευματινή εργασία , με εμπειρία στην διενέργεια υπερήχων και triplex αγγείων σώματος. 

Προσφέρονται :

Σταθερό ωράριο εργασίας
Δυνατότητα για μακροχρόνια συνεργασία
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με μόνιμη σύμβαση εργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προωθήσουν το βιογραφικό τους στην διεύθυνση .

Όλες οι υποψηφιότητες θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας

 


20-11-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφερεται για την κάλυψη θεσεων Ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας, στον βαθμό του Επιμελητή Β', για την κάλυψη των αναγκών του Χειρουργικού Τομέα της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για τις πιο πάνω θεσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:
1. Ελληνική Ιθαγενεια ή ιθαγενεια Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κάτοχοι πτυχίου γνώσεως Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ελληνική ιθαγενεια).
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγελματος.
3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θεση ιατρικής ειδικότητας.
4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50° ετος. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του προαναφερόμενου ορίου ηλικίας λογίζεται η 3η Δεκεμβρίου του ετους, εντός του οποίου ο υποψήφιος συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο ηλικίας.
5. Αποδεδειγμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο με απασχόληση στην εν λόγω ειδικότητα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τις ανωτερω θεσεις πρεπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μελους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
3. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της
6. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη.
8. Οποιοδήποτε στοιχείο που να βεβαιώνει και να αποδεικνύει την εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση, την άσκηση, την έρευνα, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και γενικότερα την επιμόρφωση στο αντικείμενο ή και όμορα αντικείμενα

*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή να τα υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» Θερειανού 4, 11473 Αθήνα, υπόψη Γραμματείας Γενικού Διευθυντή, έως και τις 25 Νοεμβρίου 2018.

Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η αναγραφή στον φάκελο "Για τη θέση Αναισθησιολόγου".

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


20-11-2018

Το Κέντρο Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Βήμα Κοινό» προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχιάτρου μερικής απασχόλησης (20 ωρών εβδομαδιαίως).
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν διαγνωστική εκτίμηση ασθενών, follow up, κατ’ οίκoν επισκέψεις, συνταγογράφηση και συμμετοχή στην κλινική ομάδα του Κέντρου (2 ώρες/εβδομάδα).
Απαραίτητα προσόντα:
1. Τίτλος ειδικότητας Ψυχιατρικής
2. Μέρος της ειδικότητας ή άλλη προϋπηρεσία να έχει γίνει σε Κοινωνική Δομή
Επιθυμητά προσόντα:
1. Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση
2. Επαγγελματική εμπειρία
3. Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Η επιλογή θα γίνει κατόπιν προσωπικών συνεντεύξεων. Αποστολή βιογραφικών στο :


20-11-2018

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΣΕΑΣ

Το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ ΑΕ που λειτουργεί εδώ και δυο χρόνια στη Λεωφόρο Συγγρού 202 & Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του και των αναγκών στελέχωσης του ιατρικού προσωπικού, αvαζητεί Κλινικούς Γιατρούς που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εφημεριών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας την Επιστημονική Διεύθυνση στο 214 100 6025 ή/και αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο με τον κωδικό ΙΑΤ_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2018

Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το Κέντρο ΘΗΣΕΑΣ παρακαλώ επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας www.theseusrehab.gr


 20-11-2018

Το Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ζητά για συνεργασία
Ειδικευμένο Ιατρό Γενικής Ιατρικής για μόνιμη πλήρη απασχόληση στο νησί της Μυκόνου (όλο το χρόνο). Αποδοχές πολύ καλές .
O/H ενδιαφερόμενος/η :

- Θα πρέπει να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού και τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής .
- Να είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή επιπλέον ξένη γλώσσα.

Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία στο
Υπεύθυνος πολυιατρείου: Δ/ντής Γεωργουλιός Τάσος – Ιατρός Μικροβιολόγος
Τηλ. Επικοινωνίας : 22890 77700


20-11-2018

Από μεγάλο Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ζητούνται (για διάφορα Υποκαταστήματα εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής)

- ΙΑΤΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ (Κωδ. DR 18)
- ΙΑΤΡΟΙ (ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΙΑΤΡΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ (Κωδ. DGC 18)

Εργασία πενθήμερη, πρωινή ή απογευματινή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.
Βιογραφικά στο (αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης)

 

 

 


16-11-2018

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MED LIFE A.E. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΟΔΟ, ΚΩ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ΖΗΤΑΕΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019 ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣΟΝ).


ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 22410 77058, 6977 200960


 16-11-2018

Το METROPOLITAN-GENERAL HOSPITAL ,αναζητά συνεργασία με Παθολόγο κατά προτίμηση με εμπειρία στο Σακχαρώδη Διαβήτη για την κάλυψη των αναγκών της Κλινικής.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο 2106502095.

 


 14-11-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6972387527 Κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09.00-13.00


 14-11-2018 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μεγάλη Ιδιωτική Κλινική της περιοχής Αττικής ζητά Ιατρό, Ωτορινολαρυγγολόγο για πραγματοποίηση εφημεριών, Πληροφορίες τηλ: 210 48 09 748
Το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Α.Ε. ζητά ιατρούς για κάλυψη εφημεριών εσωτερικών ασθενών Παθολογικού Τομέα με σχέση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Κατάθεση βιογραφικών και πληροφορίες
Παπαδιαμαντοπούλου 20, 1ος όροφος, Γραφείο Διοίκησης
Υπεύθυνη κα Γεωργίου, τηλ. 210-7228233 – ωράριο 9.00-16.00

Email: για ηλεκτρονική κατάθεση βιογραφικών


 14-11-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ) προκειμένου να αντιμετωπίσει σταδιακά τις ανάγκες του σε Ιατρικό προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά την δημοσίευση των διατάξεων του Ν. 4498/2017, που αφορούν στη διεύρυνση του Οργανισμού, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις και προτίθεται να συνάψει συνεργασία με :
ΙΑΤΡΟΥΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) των κάτωθι ειδικοτήτων
Παθολόγους
Ορθοπεδικούς
Ενδοκρινολόγους
Καρδιολόγους
Δερματολόγοι
Νευρολόγους
Οφθαλμιάτρους
Οδοντιάτρους
Γενικής Ιατρικής
ΩΡΛ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για τις ως άνω θέσεις πρέπει να έχουν:
• Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
• Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται.
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
• Άριστη γνώση του Ελληνικού γραπτού και προφορικού λόγου.
• Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.
• Επιθυμητές συστατικές επιστολές.
• Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες).
• Άλλοι τίτλοι σπουδών ή μεταπτυχιακές σπουδές και η γνώση ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν.
Υποβολή Υποψηφιότητας
Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θεωρημένα για την γνησιότητά τους και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 23 Νοεμβρίου 2018 στο πρωτόκολλο του Οργανισμού, στο ισόγειο στην οδό Σισίνη 18 & Ηριδανού (ΤΚ 11528) στην Αθήνα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής συστημένης αποστολής ή αποστολής με courier θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή του courier.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 72 64700 πατήστε την επιλογή 2 Διοικητικές υπηρεσίες και στην συνέχεια πατήστε το 1 Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ


 14-11-2018

Μεγάλος Ιατρικός Όμιλος αναζητεί για συνεργασία: Ιατρό ειδικότητας Aκτινοδιαγνώστη

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

• Πτυχίο Ιατρικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Επιθυμητή εμπειρία
• Φιλοδοξία και εργατικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

• Εξαιρετικές αποδοχές
• Προοπτική εξέλιξης
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο:

«Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.»

 

 


 8-11-2018

Ζητείται Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος για μόνιμη απασχόληση σε Ιατρικό διαγνωστικό κέντρο στην Καλαμάτα.
Προφίλ Υποψηφίου(ας):
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Τίτλος ιατρικής ειδικότητας
• Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια.
• Ευχάριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Έναρξη εργασίας: Άμεσα
Περιβάλλον Εργασίας / Αποδοχές: Η εταιρία προσφέρει πολύ καλό πακέτο αποδοχών σε ένα υπερσύγχρονο Ιατρικό κέντρο, με εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Ο/Η ιατρός πλαισιώνεται από εξαιρετική ομάδα συνεργατών.
Αποστολή βιογραφικών: Αποστολή βιογραφικών στο email

 


6-11-2018

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κλινική Αμαρουσίου ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ για απογευματινό ωράριο απασχόλησης στο τμήμα Μαστού.


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις για διάγνωση μαστογραφιών και πραγματοποίηση υπερηχογραφημάτων του μαστού.


Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «».
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210 6862443
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές

 

6-11-2018

Ιατροί άνευ ή με ειδικότητα ζητούνται από ψυχιατρική κλινική βορείων προαστίων, για εφημερίες. Βιογραφικά στο e-mail: , Φαξ: 210/8047535, Πληροφορίες: 210/6131802. Υπόψιν κου Ανδρέα Φωτόπουλου

 

 


5-11-2018

Το Ιδιωτικό Πολυϊατρείο ΒΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΕ, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά για άμεση συνεργασία ιατρό με ειδικότητα ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ για πλήρη ή μερική απασχόληση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛ.:210-7613110
Email:


5-11-2018

Παθολογική κλινική Χρονίων Παθήσεων στην Κυψέλη ζητάει ειδικευμένους κλινικούς ιατρούς
(παθολόγος, καρδιολόγος, γενικός ιατρός κλπ) για εφημερίες.
Αποστολή βιογραφικών στο και τηλεφωνικά στο 210-8641210 Κα Βανέσα Δεληχρήστου.


5-11-2018

Ζητείται μικροβιολόγος με απαραίτητη εμπειρία 2 ετών για να εργαστεί στο μικροβιολογικό εργαστηριο Med Βιοδιαγνωση Χιου για εργασια ολο το χρόνο.
Πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον Επικοινωνία: Για βιογραφικά αποστείλετε στο mail


5-11-2018

Ζητείται νέα ιατρός σε αναμονή ειδικότητας για υποστήριξη ιατρείου ογκολογικών ασθενών σε μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Ωράριο εργασίας: 13:30- 21:00.
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο Ιατρικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ευχέρεια στον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Πνεύμα συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλ. διεύθυνση:

 

 


2-11-2018

Οι Παθολογικές Κλινικές του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αναζητούν Παθολόγους για να εργαστούν ως εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εφημεριών των κλινικών με ελκυστικές οικονομικές απολαβές αλλά και στο κλινικό και επιστημονικό πρόγραμμα αν το επιθυμούν.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Διευθυντή της Β´ Παθολογικής κλινικής κ. Αντώνιο Βασιλογιαννακόπουλο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972 150 266


2-11-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ανταγωνιστική αμοιβή, δυνατότητα για συμμετοχή σε έρευνα και συγγραφή άρθρων).

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6946110000.
e-mail:

 


2-11-2018

Αξιότιμοι Κύριοι,

Αναζητούμε συνεργασία με Ιατρό ΩΡΛ στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο

Με εκτίμηση,
Βάμβουρα Παυλίνα
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.


Αξιότιμοι Κύριοι,
Από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. αναζητούμε συνεργασία με Ιατρό Μικροβιολόγο, Επιστημονικά Υπεύθυνο για το Κεντρικό Πολυϊατρείο Θήρας.
Τόπος παροχής υπηρεσιών : Σαντορίνη

Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο

Με εκτίμηση,
Βάμβουρα Παυλίνα
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.


Αξιότιμοι Κύριοι,
Αναζητούμε συνεργασία με Ιατρό για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. . Εξειδίκευση στη ΜΕΘ θα εκτιμηθεί.

Τόπος παροχής εργασίας: Aθήνα

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο

Με εκτίμηση,
Βάμβουρα Παυλίνα
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.


2-11-2018

ΖΗΤΗΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ MΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΤΗΛ 6943950004
ΜΑΙΛ


 2-11-2018

Η Affidea, ελληνική θυγατρική εταιρεία του μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, βρίσκεται σε αναζήτηση συνεργασίας με:

- Ειδικευμένους ιατρούς Ακτινοδιαγνώστες (συνεργασία σε τμήμα Αξονικού/ Μαγνητικού Τομογράφου, τμήμα υπερήχων / triplex , τμήμα ακτινολογικό και μαστού)
- Ειδικευμένους ιατρούς Βιοπαθολόγους (με εμπειρία σε κλινικό εργαστήριο)
- Ειδικευμένους Καρδιολόγους

Προσφέρονται δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων

Οι θέσεις αφορούν τόσο την Αττική όσο και την Περιφέρεια (Καλαμάτα, Σπάρτη, Ηράκλειο, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κοζάνη).

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση :


2-11-2018

Από την Κλινική "Euromedica Αθήναιον" Βύρωνα ζητούνται:
Ιατροί Ακτινολόγοι – Ακτινοδιαγνώστες για Υπερήχους σώματος – αγγείων, κλασικό ακτινολογικό και μαστογράφο για πρωινές και απογευματινές ώρες εργασίας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2107676100 Κος Σταματάκης Νίκος

 


31-10-2018

ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ - Βιοπαθολόγος:
Ζητείται για εργασία σε μικροβιολογικό εργαστήριο στο Διδυμότειχο, υποκατάστημα της "Δημόκριτος ΑΕ". Άμεση πρόσληψη μετά από αξιολόγηση.
Αμοιβή 1.800 ευρώ (καθαρά) συν Bonus.
Υπεύθυνος : Νίκος Πανταζής 6947839391, 2552023300 και .


31-10-2018

Διαγνωστικό κέντρο στην Αθήνα αναζητά Ιατρό βιοπαθολόγο για μόνιμη
εργασία και επιστημονικη υπευθυνότητα
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο


31-10-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΟΛΙΚΗ 'Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ανταγωνιστική αμοιβή, δυνατότητα για συμμετοχή σε έρευνα και συγγραφή άρθρων).

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6946110000.
e-mail:


31-10-2018

Ζητείται άμεσα ιατρός ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ:

Eιδικευμένος ιατρός παθολόγος για θέση επιμελητή σε ογκολογικό τμήμα στο ΥΓΕΙΑ/ΜΗΤΕΡΑ.
Επικοινωνία: , κινητό 697 5519349

 


31-10-2018

O Όμιλος εταιρειών ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, αναζητά συνεργασία με ιατρό ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ για την κάλυψη
θέσεως του αντίστοιχου τμήματος, σε ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Τοποθεσία : Γλυφάδα
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο:
ή ( : 697-444.2117 (κος Ρουμπής)


31-10-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Νεοϊδρυθέν Δερματολογικό στην Αθήνα (περιοχή Κ.Πετράλωνα) αναζητά στο πλαίσιο της επέκτασης του κύκλου υπηρεσιών του, ιατρό δερματολόγο για συνεργασία σε θέση επιστημονικά υπεύθυνου.
Αποστολή βιογραφικων


31-10-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Από δερματολογικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας με πολυετή παρουσία στον χώρο, ζητείται ιατρός δερματολόγος ή πλαστικός χειρουργός, κατά προτίμηση με απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, με σκοπό τη συνεργασία.
Αποστολή βιογραφικού στην ηλ. διεύθυνση:


31-10-2018

Όμιλος εταιρειών με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά
συνεργασία με Ιατρούς:

Ακτινολόγους, Kαρδιολόγους, Βιοπαθολόγους, Παθολόγους, Δερματολόγους και άνευ ειδικότητας
με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Προσφέρονται:

• Ανταγωνιστικές παροχές
• Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στο αναφέροντας την εξειδίκευση τους.


 31-10-2018

Η SOS ΙΑΤΡΟΙ Α.Ε. αποτελεί την πρώτη ελληνική οργάνωση ελεύθερων επαγγελματιών ειδικευμένων ιατρών με αντικείμενο την παροχή κατ’ οίκον ιατρικών υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο. Δραστηριοποιείται στον ιατρικό χώρο τα τελευταία 25 χρόνια και την τρέχουσα περίοδο, λόγω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά:

Ιατρούς σε αναμονή ειδικότητας για το συντονιστικό κέντρο και για ιατρική κάλυψη εκδηλώσεων

Απαιτούμενα Προσόντα

• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ευχέρεια στον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Πνεύμα συνεργασίας
• Πρότερη εμπειρία σε συντονιστικό κέντρο θα εκτιμηθεί

Η εταιρεία εξασφαλίζει

• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα έμμισθης εργασίας

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

Εναλλακτικά, μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, πλοηγηθείτε στο site της εταιρείας και διαβάστε μαρτυρίες νυν και πρώην εργαζόμενων ιατρών.

Επισκεφτείτε το προφίλ μας σε:

LinkedIn & Facebook


Η SOS ΙΑΤΡΟΙ Α.Ε. αποτελεί την πρώτη ελληνική οργάνωση ελεύθερων επαγγελματιών ειδικευμένων ιατρών με αντικείμενο την παροχή κατ' οίκον ιατρικών υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο. Λόγω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία αναζητά για τη στελέχωσή της:

Καρδιολόγους, Δερματολόγους, ΩΡΛ, Παιδιάτρους, Νευρολόγους, Ψυχιάτρους

Απαιτούμενα Προσόντα

• Τίτλος ειδικότητας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής

 

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ εξασφαλίζουν στον ιατρό

• Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές
• Ευέλικτο ωράριο εργασίας
• Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας
• Συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες (αερομεταφορές, ιατρική κάλυψη εκδηλώσεων,
κ.λπ.)

Πώς εργάζεται ο ιατρός

• Εντάσσεται στην ομάδα της ειδικότητας του
• Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών
• Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική απόδειξη
• Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία

 

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

Εναλλακτικά, μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, πλοηγηθείτε στο site της εταιρείας και διαβάστε μαρτυρίες νυν και πρώην εργαζόμενων ιατρών.

Επισκεφτείτε το προφίλ μας σε:

LinkedIn & Facebook

 


 26-10-2018

Η Accurate Health Auditing & Consulting αναζητεί ιατρούς κλινικών ειδικοτήτων, για πρωινή ή απογευματινή συνεργασία προκειμένου να στελεχώσουν τα ιατρεία της στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας που συνεργάζονται με Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας, προοπτική καριέρας και επιπλέον παροχές σε μία μεγάλη Ελληνική εταιρεία του τομέα παροχής ιατρο-ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αποστείλουν το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, στο email . Για όλες τις υποψηφιότητες τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.


 26-10-2018

Το Doctors' Hospital αναζητά ιατρό ακτινολόγο για μόνιμη πρωινή ή απογευματινή εργασία , με εμπειρία στην διενέργεια υπερήχων και triplex αγγείων σώματος.

Προσφέρονται :

Σταθερό ωράριο εργασίας
Δυνατότητα για μακροχρόνια συνεργασία
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με μόνιμη σύμβαση εργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προωθήσουν το βιογραφικό τους στην διεύθυνση .Όλες οι υποψηφιότητες θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.


 26-10-2018

Ζητούνται από Πολυϊατρείο στην Καλλιθέα για συνεργασία: Καρδιολόγος και Ακτινοδιαγνώστης με άδεια,
και γνώση ΥΠΕΡΗΧΩΝ-ΤΡΙΠΛΕΞ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ.

Πληροφορίες : 2109524820-2108954499

 

 


22-10-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ TRIPLEX 2-3 ΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ;
ΤΗΛ : 6983469440


22-10-2018

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ζ Η Τ Ε Ι ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «»
ΤΗΛ: 2106974029 FAX: 2106923354
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


22-10-2018

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ζ Η Τ Ε Ι ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ & ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ή ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εφημεριών των κλινικών ΨΥΧΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «» &«»
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.
Tηλ.: 2106974029 & 2105799241.


22-10-2018

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ζ Η Τ Ε Ι ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «»
ΤΗΛ: 2105799241 FAX: 2105799141
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


22-10-2018

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΖΗΤΕΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2108236721 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ


22-10-2018

O Όμιλος εταιρειών ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, αναζητά συνεργασία με ιατρό ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ, χωρίς ατομική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ,
για την κάλυψη θέσεως του αντίστοιχου τμήματος, σε ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας :
ή  : 697-444.2117 (κος Ρουμπής Μιχαήλ)


 22-10-2018

ΙΑΤΡΟΣ (με η ανευ ειδικοτητας) με αγάπη προς ασθενείς με κοινονικό χαρακτήρα ζητείται απο ιδιωτικό ιατρείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε τουριστική οικογενειακή παραθαλάσσια περιοχή Ζακύνθου. Ευχάριστo περιβάλλον,συναδελφικότητα, λογικό σταθερό ωράριο εργασίας,χωρίς νύχτες.Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών , H/Y. Για περισσότερες λεπτομέριες και για αποστολή βιογραφικών ενδιαφερωμένων e- mail: και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.Ευχαριστώ.


22-10-2018

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κλινική Αμαρουσίου
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥΣ, για εφημερίες ή για απογευματινό ωράριο στο παιδοορθοπαιδικό τμήμα.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «».
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210 6862443
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


15-10-2018

Μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ζητεί:
Ιατρό Δερματολόγο
για εργασία με έμμισθη σχέση ή ως συνεργάτη.
Η εταιρία προσφέρει:
• Εξαιρετικές αποδοχές.
• Προοπτική εξέλιξης.
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.
• Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο:
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά και η υποβολή τους προϋποθέτει την αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Τοποθεσία : Ανατολική Αττική


15-10-2018 

Για στελέχωση θέσεων εργασίας στην εταιρεία Τηλεϊατρικής CARDIOEXPRESS Α.Ε ζητούνται:
Iατροί ειδικότητας
1. Καρδιολογίας
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών.
Αποστολή Βιογραφικών:


15-10-2018

Η ιατρική εταιρεία IASSIS Medical ΜΟΝ Ε.Π.Ε., ζητά δερματολόγο και πλαστικό χειρουργό, για εργασία χειμερινούς και καλοκαιρινούς μήνες σε πολυιατρείο στη Ζάκυνθο. Αμοιβή ικανοποιητική. Αποστολή βιογραφικών στο . Τηλέφωνο επικοινωνίας 6941553423.


 15-10-2018

Η Affidea, ελληνική θυγατρική εταιρεία του μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, βρίσκεται σε αναζήτηση συνεργασίας με:

- Ειδικευμένους ιατρούς Ακτινοδιαγνώστες (συνεργασία σε τμήμα Αξονικού/ Μαγνητικού Τομογράφου, τμήμα υπερήχων / triplex , τμήμα ακτινολογικό και μαστού)
- Ειδικευμένους ιατρούς Βιοπαθολόγους (με εμπειρία σε κλινικό εργαστήριο)
- Ειδικευμένους Καρδιολόγους

Προσφέρονται δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων

Οι θέσεις αφορούν τόσο την Αττική όσο και την Περιφέρεια.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση :


15-10-2018

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ για νησί των Κυκλάδων μόνιμη εργασία, παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, ασφάλεια και διαμονή. Βιογραφικά στο email :

 

 


11-10-2018

Ρευματολόγος, Αθήνα

Η Ιατρική εταιρεία Metabolomic Medicine® Α.Ε. ζητά να συνεργαστεί με ειδικό γιατρό Ρευματολόγο , για μερική απασχόληση στην έδρα της στην Αθήνα.

Προσφέρονται:
• Εργασία μερικής απασχόλησης με προοπτικές εξέλιξης
• Διαρκής εκπαίδευση στην κλινική εφαρμογή της Μεταβολομικής και της Ιατρικής Ακριβείας
• Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες και πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Αξιοκρατικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας

Απαιτούμενα προσόντα:
• Κάτοχος ειδικότητας στον τομέα της Ρευματολογίας
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ισχυρό ενδιαφέρον για τον ασθενή
• Υψηλή ικανότητα επικοινωνίας
• Επιθυμητή η δυνατότητα ολιγοήμερων μετακινήσεων εκτός έδρας (Ελβετία)

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και είμαστε στην διάθεσή σας αν χρειαστείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά.


11-10-2018

Η εταιρεία 24h Medicare που δραστηριοποιείται στο χώρο της  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατ’ οίκον νοσηλεία, και κατ’ οίκον  ιατρική φροντίδα, αναζητά για αμεση συνεργασία, ΓΙΑΤΡΟΥΣ για κατ’  οίκον επισκέψεις

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ,
ΠΑΘΟΛΟΓΟ,
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ,
ΟΥΡΟΛΟΓΟ,
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ,
ΩΡΛ

Υψηλό πακέτο αποδοχών.
Γιατροί χωρίς ιατρείο καθώς και Γιατροί με εμπειρία σε κατ΄οίκον
επισκέψεις θα προηγούνται..

Αποστολή βιογραφικών


11-10-2018

Μεγάλος Ιατρικός Όμιλος αναζητεί για συνεργασία: Ιατρό ειδικότητας Aκτινοδιαγνώστη

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

• Πτυχίο Ιατρικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Επιθυμητή εμπειρία
• Φιλοδοξία και εργατικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

• Εξαιρετικές αποδοχές
• Προοπτική εξέλιξης
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο:

"Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά και η υποβολή τους προϋποθέτει την αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία με σκοπό την αξιολόγηση αυτών."

 


11-10-2018

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, ζητείται για εργασία σε πολυιατρείο - διαγνωστικό κέντρο,
βιογραφικά στο e-mail: , 6948040329.


11-10-2018

Ζητούντα ειδικευμένοι Νευρολόγοι για εφημερίες σε μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα , Αμοιβές ικανοποιητικές. Πληροφορίες 6974442624 Μπεσμπεα Ολυμπία

Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο "MEGANALYSIS ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ- ΚΥΨΕΛΗΣ" αναζητά συνεργασία με ιατρό :
1) Ακτινολόγο
2) Καρδιολόγο
Καθημερινή έμμισθη απασχόληση σε συνδυασμό με επιστημονική υπευθυνότητα.
Ωράριο κατόπιν συνεννόησης.

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-2222813 Αποστολή βιογραφικών στο mail :


11-10-2018

Διαγνωστικό κέντρο του Βορείου Αιγαίου αναζητεί Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη και Ιατρό Μικροβιόλογο. Πληροφορίες στο τηλ. 6945562540.

Zητηται ιατρός ακτινολόγος για υπερήχους σε διαγνωστικό κέντρο στο Γαλάτσι.

τηλ 6943950004


11-10-2018

Από μεγάλο Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ζητούνται (για Υποκατάστημα στην περιοχή του ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΙΑΤΡΟΙ (ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΙΑΤΡΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ (Κωδ. DGΚ 18)

Εργασία πενθήμερη, πρωινή ή απογευματινή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.
Βιογραφικά στο (αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης)


11-10-2018 

Η Affidea, ελληνική θυγατρική εταιρεία του μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, βρίσκεται σε αναζήτηση συνεργασίας με:

- Ειδικευμένους ιατρούς Ακτινοδιαγνώστες (συνεργασία σε τμήμα Αξονικού/ Μαγνητικού Τομογράφου, τμήμα υπερήχων / triplex , τμήμα ακτινολογικό και μαστού)
- Ειδικευμένους ιατρούς Βιοπαθολόγους (με εμπειρία σε κλινικό εργαστήριο)
- Ειδικευμένους Καρδιολόγους

Προσφέρονται δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων

Οι θέσεις αφορούν τόσο την Αττική όσο και την Περιφέρεια.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

 


5-10-2018

Ζητείται νέος ανειδίκευτος Ιατρός με ενδιαφέρον στην Ογκολογία για συνεργασία με ιδιωτική ογκολογική ομάδα στο Μαρούσι. Επιθυμητή η συμπλήρωση κάποιων ετών παθολογικής ειδικότητας καθώς και η εμπειρία με ογκολογικούς ασθενείς. Θα προτιμηθεί άτομο με δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. Δυνατότητα εξέλιξης, συμμετοχή σε έρευνα, καλό κλίμα ομάδας πενθήμερη απασχόληση και ικανοποιητικές αποδοχές.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2106867165 (10:00πμ-16:00μμ)


 5-10-2018

Αξιότιμοι Κύριοι,
Αναζητούμε συνεργασία με Ιατρό Χειρουργό :
1. για πρωινή απασχόληση, ωράριο 08:00-14:00, με πάγια αντιμισθία και
2. για εφημερίες στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. .

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο

Με εκτίμηση,
Βάμβουρα Παυλίνα
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

 


 

Αξιότιμοι Κύριοι,
Αναζητούμε συνεργασία με Ιατρό Καρδιολόγο για την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., για παροχή εργασίας max 10 ημερών/μήνα στο Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Σαντορίνης και τις υπόλοιπες ημέρες στην Κεντρική Κλινική Αθηνών, με ελάχιστο εγγυημένο πληρωτέο 3.000,00€. Επιθυμητό προσόν να είναι διαπιστευμένος στις νεότερες υπερηχογραφικές τεχνικές.

Τόπος παροχής εργασίας: Aθήνα-Σαντορίνη

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο

Με εκτίμηση,
Βάμβουρα Παυλίνα
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.


 5-10-2018

Καρδιολόγος ζητείται για εργασία με έμμισθη σχέση ή ως συνεργάτης από διαγνωστικό πολυϊατρείο στο κέντρο της Αθήνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944879601
Αποστολή βιογραφικών στο


 5-10-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ανταγωνιστική αμοιβή, δυνατότητα για συμμετοχή σε έρευνα και συγγραφή άρθρων).

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6946110000.
e-mail:

 


2-10-2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
O Όμιλος Εταιρειών Υγείας, ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, αναζητά συνεργασία με Ιατρό Βιοπαθολόγο.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω mail στο : και τηλεφωνικά στο 210 6983923 ή στο 6932 376603 (Κος Παπουτσόπουλος Β.)


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
O Όμιλος Εταιρειών Υγείας, ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, αναζητά συνεργασία με Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω mail στο : και τηλεφωνικά στο 210 6983923 ή στο 6932 376603 (Κος Παπουτσόπουλος Β.)

 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
O Όμιλος Εταιρειών Υγείας, ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, αναζητά συνεργασία με Ιατρό Καρδιολόγο.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω mail στο : και τηλεφωνικά στο 210 6983923 ή στο 6932 376603 (Κος Παπουτσόπουλος Β.)


 2-10-2018

Ζητείται εκπαιδευμένος ιατρός Παθολόγος ή Λοιμωξιολόγος, για στελέχωση λοιμωξιολογικής ομάδας σε μεγάλη ιδιωτική κλινική των Αθηνών.
Για την αποστολή βιογραφικών: / Τηλ: 210-6867324


 2-10-2018

Ρευματολόγος, Γαστρεντερολόγος, Δερματολόγος, Παιδίατρος - Αθήνα

Η Ιατρική εταιρεία Metabolomic Medicine® Α.Ε. ζητά να συνεργαστεί με ειδικούς γιατρούς Ρευματολόγους, Γαστρεντερολόγους, Δερματολόγους, Παιδίατρους για μερική απασχόληση στην έδρα της στην Αθήνα.

Προσφέρονται:
• Εργασία μερικής απασχόλησης με προοπτικές εξέλιξης
• Διαρκής εκπαίδευση στην κλινική εφαρμογή της Μεταβολομικής και της Ιατρικής Ακριβείας
• Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες και πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Αξιοκρατικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας

Απαιτούμενα προσόντα:
• Κάτοχος ειδικότητας στον τομέα της Ρευματολογίας, Γαστρεντερολογίας, Δερματολογίας, Παιδιατρικής
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ισχυρό ενδιαφέρον για τον ασθενή
• Υψηλή ικανότητα επικοινωνίας
• Επιθυμητή η δυνατότητα ολιγοήμερων μετακινήσεων εκτός έδρας (Ελβετία)

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο


2-10-2018

Γιατροί

Ζητούνται γιατροί από το μεγαλύτερο οργανισμό έρευνας, εκπαίδευσης και θεραπείας των ασθενειών του τριχωτού της κεφαλής.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ιατρικής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αναγνωρισμένο

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 / έμπειρου χρήστη

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με τίτλο ειδικότητας, καθώς και υποψήφιοι με πάνω από 2 χρόνια αναμονής

Προσφέρονται:

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

Συνεχής εκπαίδευση με δυνατότητες μετεξέλιξης

Προσφέρουμε απεριόριστες δυνατότητες καριέρας σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν την προσωπική τους σταδιοδρομία σε σημαντικές και άρτιες ιατρικές υποδομές. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στους συνεργάτες μας ανταγωνιστικούς μισθούς, ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς και άριστες κοινωνικές συνθήκες.

Αποστολή βιογραφικού:


 2-10-2018

Όμιλος εταιρειών με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά
συνεργασία με Ιατρούς:

Ακτινολόγους, Kαρδιολόγους, Βιοπαθολόγους, Παθολόγους, Δερματολόγους και άνευ ειδικότητας
με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Προσφέρονται:

• Ανταγωνιστικές παροχές
• Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στο αναφέροντας την εξειδίκευση τους.


 2-10-2018

 

Η Ιατρική Ηπείρου ΑΕ ζητά ιατρό ακτινολόγο για εργασία στο τμήμα ακτινοδιαγνωστικής στα Ιωάννινα.
Εργαστείτε σε ένα ευχάριστο, φιλικό και ήρεμο περιβάλλον με δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου.
Καθαρές αποδοχές 2000 ευρώ για 36 ώρες εργασίας και δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικού στο :

Τηλεφωνική επικοινωνία στο : 6932233637


 2-10-2018

Το Ιδιωτικό Πολυϊατρείο ΒΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΕ, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά για άμεση συνεργασία ιατρούς με ειδικότητα ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛ.:210-7613110
Email:


 2-10-2018

Ζητείται Ιατρός για εφημερίες σε Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική στον Διονυσο Αττικής
τηλεφωνα επικοινωνίας 2106211046 και 2106210002
ευχαριστω


 2-10-2018

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΖΗΤΕΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2108236721 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ


2-10-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από πολυιατρείο - διαγνωστικό κέντρο ιατρός ενδοκρινολόγος.

email:
2107220080
6948040329


 2-10-2018

Ιατροί άνευ ή με ειδικότητα ζητούνται από ψυχιατρική κλινική βορείων
προαστίων, για εφημερίες. Βιογραφικά στο e-mail: , Φαξ:
210/8047535, Πληροφορίες: 210/6131802. Υπόψιν κου Ανδρέα Φωτόπουλου


2-10-2018 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ και ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ζητείται για συνεργασία, περιοχή Παγκράτι.
Στοιχεία επικοινωνίας:

210 7220080
6948040329


2-10-2018

Μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ζητεί:

Ιατρό Ακτινολόγο με γνώσεις υπερήχων, triplex.
Ιατρό Καρδιολόγο.
Ιατρό Ενδοκρινολόγο,
για εργασία με έμμισθη σχέση ή ως συνεργάτη.
Η εταιρία προσφέρει:
• Εξαιρετικές αποδοχές.
• Προοπτική εξέλιξης.
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.
• Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά και η υποβολή τους προϋποθέτει την αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Τοποθεσία : Ανατολική Αττική

Οι Παθολογικές Κλινικές του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αναζητούν Παθολόγους για να εργαστούν ως εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εφημεριών των κλινικών με ελκυστικές οικονομικές απολαβές αλλά και στο κλινικό και επιστημονικό πρόγραμμα αν το επιθυμούν.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Διευθυντή της Β´ Παθολογικής κλινικής κ. Αντώνιο Βασιλογιαννακόπουλο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972 150 266

 

 


24-9-2018

Γυναικολόγος ζητείται για εργασία με έμμισθη σχέση ή ως συνεργάτης από διαγνωστικό πολυϊατρείο στο κέντρο της Αθήνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944879601
Αποστολή βιογραφικών στο


 24-9-2018

Ιατρικός Ομιλος ζητεί ΙΑΤΡΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει
• ηλικία έως 40 ετών
• ευχέρεια επικοινωνίας
• άριστη γνώση αγγλικών
Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές και δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Αποστολή βιογραφικών στο (κωδ. θέσης ΙΑΒ-03). Θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα.


 24-9-2018

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΖΗΤΕΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2108236721 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ


24-9-2018

Το Ιδιωτικό Πολυϊατρείο ΒΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΕ, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά για άμεση συνεργασία ιατρούς με ειδικότητα ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛ.:210-7613110
Email:
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Χαρά Δουρδούμα


 24-9-2018

Ιδιωτικό ιεκ στην Καλλιθέα ζητάει γιατρούς -κατάπροτίμηση γιατρούς δερματολόγους για να διδάξουν τα μαθήματα ανατομία -υγιεινή και δερματολογία
σε κομμωτές.
Για πληροφορίες στο 210 9517389 Κυριακή φαρασοπούλου


 24-9-2018

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , με έδρα την Ρόδο , αναζητά ένα ιατρό ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ με εξειδίκευση στην ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας .
Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ παρέχει ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης , έχει ένα πολύ σημαντικό κύκλο εργασιών και επιπλέον δραστηριοποιείται και στον ιατρικό τουρισμό.
Περισσότερες πληροφορίες για την κλινική μπορείτε να δείτε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας : www.euromedica-rhodes.gr

Προσφέρεται μόνιμη εργασία σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο περιβάλλον στην μοναδική ιδιωτική κλινική στα Δωδεκάνησα.

Προσφέρεται πολύ ελκυστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως εμπειρίας και προσόντων που περιλαμβάνει σταθερή μηνιαία αμοιβή και κάλυψη ενοικίου κατοικίας.
Αποστολή βιογραφικών :

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22410 45290 / 6972429501


 24-9-2018

Ζητείται Ψυχίατρος για Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Αποστολή βιογραφικών:


 24-9-2018

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ για νησί των Κυκλάδων μόνιμη εργασία, παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, ασφάλεια και διαμονή. Βιογραφικά στο email :


 24-9-2018

Ιατρικός Όμιλος αναζητά:
Ιατρό Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

• Πτυχίο Ιατρικής και τίτλο ειδικότητας
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Φιλοδοξία και εργατικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

• Εξαιρετικές αποδοχές
• Προοπτική εξέλιξης
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία και την ένδειξη ΄΄Μικροβιολόγος΄΄ στο:

"Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά και η υποβολή τους προϋποθέτει την αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία με σκοπό την αξιολόγηση αυτών."

 


18-9-2018

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ζ Η Τ Ε Ι

ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «»
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.

Ακτινολόγος με γνώσεις υπερήχων, triplex ζητείται για εργασία με έμμισθη σχέση ή ως συνεργάτης από διαγνωστικό πολυϊατρείο στο κέντρο της Αθήνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944879601
Αποστολή βιογραφικών στο


18-9-2018

O Όμιλος εταιρειών ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, αναζητά συνεργασία με ιατρό ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ για την κάλυψη θέσεως του αντίστοιχου τμήματος, σε ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας :
ή  : 697-444.2117 (κος Ρουμπής Μιχαήλ)


O Όμιλος εταιρειών ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, αναζητά συνεργασία με ιατρό ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ για την κάλυψη θέσεως του αντίστοιχου τμήματος, σε ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Τοποθεσία : Νότια Προάστια
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο:
ή  : 697-444.2117 (κος Ρουμπής Μιχαήλ)


O Όμιλος εταιρειών ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, αναζητά συνεργασία με ιατρό ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ για την κάλυψη θέσεως του αντίστοιχου τμήματος, σε ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Τοποθεσία : Νότια Προάστια
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο:
ή  : 697-444.2117 (κος Ρουμπής Μιχαήλ)


 18-9-2018

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας "Ανάπλαση" στη Νέα Ιωνία ζητεί ειδικευμένους Κλινικούς Ιατρούς ποικίλων ειδικοτήτων για εφημερίες.
Αποστολή βιογραφικών στο email και στο fax 2106800395.


18-9-2018

Ζητείται ειδικευμένος ιατρός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος
από διαγνωστικό κέντρο στα Βόρεια Προάστια για πλήρη ή μερική απασχόληση.
Αποστολή Βιογραφικών:


 18-9-2018

Πολυιατρείο - διαγνωστικό κέντρο, ζητεί ιατρό Ρευματολόγο για συνεργασία, βιογραφικό στο mail: , 6948040329.


ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ διαγνωστικό κέντρο ζητεί ιατρό αιματολόγο για συνεργασία, e-mail: , 6948040329.


ΙΑΤΡΟΣ Δερματολόγος, ζητείται από πολυιατρείο, περιοχή Παγκράτι.
Στοιχεία επικοινωνίας: 2107220080, 6948040329,


18-9-2018 

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο & Πολυιατρείο “ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ” που εδρεύει στη διεύθυνση Πατριάρχου Ιερεμίου 17 & Λεωφόρος Αλεξάνδρας 117 στην Αθήνα, ζητά ιατρό Παθολόγο για απογευματινή συνεργασία.
Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό στο email :


18-9-2018

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 3000,00 ΕΥΡΩ + ΕΦΚΑ
ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ‘’ MICRO CHECK ΓΛΑΤΣΙΟΥ ‘’ ΖΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ & TRIPLEX !!
ΑΠΟΛΑΒΕΣ 3000,00 ΕΥΡΩ + ΕΦΚΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2102220444 6977901201
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ

 

 


12-9-2018

Ζητείται Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος για μόνιμη απασχόληση σε Ιατρικό διαγνωστικό κέντρο στην Καλαμάτα.
Προφίλ Υποψηφίου(ας):
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Τίτλος ιατρικής ειδικότητας
• Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια.
• Ευχάριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Έναρξη εργασίας: Άμεσα
Περιβάλλον Εργασίας / Αποδοχές: Η εταιρία προσφέρει πολύ καλό πακέτο αποδοχών σε ένα υπερσύγχρονο Ιατρικό κέντρο, με εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Ο/Η ιατρός πλαισιώνεται από εξαιρετική ομάδα συνεργατών.
Αποστολή βιογραφικών: Αποστολή βιογραφικών στο email


 12-9-2018

Από μεγάλο Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ζητούνται (για διάφορα Υποκαταστήματα εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής)

- ΙΑΤΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ (Κωδ. DR 18)
- ΙΑΤΡΟΙ (ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΙΑΤΡΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ (Κωδ. DGC 18)

Εργασία πενθήμερη, πρωινή ή απογευματινή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.
Βιογραφικά στο (αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης)


12-9-2018 

Για στελέχωση θέσεων εργασίας στην εταιρεία Τηλεϊατρικής CARDIOEXPRESS Α.Ε ζητούνται:
Iατροί ειδικότητας
1. Καρδιολογίας
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών.
Αποστολή Βιογραφικών:


12-9-2018

Απο πολυιατρειο στην Αγια Βαρβαρα, ζητειται Δερματολογος.
Πληροφοριες 6936979211 κ. Γιωργος


Απο πολυιατρειο στην Αγια Βαρβαρα, ζητειται ενδοκρινολογος.
Πληροφοριες 6936979211 κ. Γιωργος


12-9-2018 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΤΗΛ 6943950004
email:

 


11-9-2018

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ», με έδρα στην ΤΡΙΠΟΛΗ, ζητεί Φυσίατρο (επιστημονικά υπεύθυνο) για μερική ή πλήρη απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στο


6-9-2018

Η Accurate Health Auditing & Consulting αναζητεί ιατρούς κλινικών ειδικοτήτων, για πρωινή-απογευματινή συνεργασία (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), προκειμένου να στελεχώσουν τα ιατρεία της στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας που συνεργάζονται με Ασφαλιστικές Εταιρείες. 

Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας, προοπτική καριέρας και επιπλέον παροχές σε μία μεγάλη Ελληνική εταιρεία του τομέα παροχής ιατρο-ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αποστείλουν το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, στο email . Για όλες τις υποψηφιότητες τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.


 6-9-2018

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ», με έδρα στην ΤΡΙΠΟΛΗ, ζητεί ειδικευμένους Κλινικούς Ιατρούς (Παθολόγους, Καρδιολόγους, Γενικούς Ιατρούς κ.λπ.) για εφημερίες για μερική ή πλήρη απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στο


  6-9-2018

Ιατρικός Όμιλος αναζητά:
Ιατρό Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

• Πτυχίο Ιατρικής και τίτλο ειδικότητας
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Φιλοδοξία και εργατικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

• Εξαιρετικές αποδοχές
• Προοπτική εξέλιξης
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία και την ένδειξη ΄΄Μικροβιολόγος΄΄ στο:

"Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά και η υποβολή τους προϋποθέτει την αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία με σκοπό την αξιολόγηση αυτών."

 

 


4-9-2018

H ΝΕΦΡΟΛΑΪΦ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ αναζητά συνεργασία με ΙΑΤΡΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟ.

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6956034443 και στο 2109638360. Αποστολή βιογραφικών στο .


 4-9-2018

Ρευματολόγος, Γαστρεντερολόγος, Δερματολόγος, Παιδίατρος - Αθήνα

Η Ιατρική εταιρεία Metabolomic Medicine® Α.Ε. ζητά να συνεργαστεί με ειδικούς γιατρούς Ρευματολόγους, Γαστρεντερολόγους, Δερματολόγους, Παιδίατρους για μερική απασχόληση στην έδρα της στην Αθήνα.

Προσφέρονται:
• Εργασία μερικής απασχόλησης με προοπτικές εξέλιξης
• Διαρκής εκπαίδευση στην κλινική εφαρμογή της Μεταβολομικής και της Ιατρικής Ακριβείας
• Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες και πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Αξιοκρατικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας

Απαιτούμενα προσόντα:
• Κάτοχος ειδικότητας στον τομέα της Ρευματολογίας, Γαστρεντερολογίας, Δερματολογίας, Παιδιατρικής
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ισχυρό ενδιαφέρον για τον ασθενή
• Υψηλή ικανότητα επικοινωνίας
• Επιθυμητή η δυνατότητα ολιγοήμερων μετακινήσεων εκτός έδρας (Ελβετία)

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο


4-9-2018

Ζητείται ιατρός σε αναμονή ειδικότητας για κάλυψη θέσης στην ιατρική εταιρεία MCM Medical Care Management με έδρα στο Μαρούσι, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών, για πρωινή εργασία γραφείου. Παρέχεται η δυνατότητα έμμισθης εργασίας. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ιατρικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη γνώση Αγγλικών και ευχέρεια στη χρήση Η/Υ.
Αποστολή βιογραφικών στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
Τηλέφωνο εταιρείας: 2106120086.


 4-9-2018

Ζητείται ιατρός γενικος παθολόγος ή ογκολογος ως 45 ετών για πρωινή εργασία στο Νοσοκομείο Υγεια . Παρακαλείστε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση
Ευχαριστώ πολύ.


4-9-2018

Αξιότιμοι Κύριοι,
Αναζητούμε συνεργασία με Ιατρό Ορθοπεδικό για την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., για παροχή εργασίας max 10 ημερών/μήνα στο Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Σαντορίνης και τις υπόλοιπες ημέρες στην Κεντρική Κλινική Αθηνών, με ελάχιστο εγγυημένο πληρωτέο 3.000,00€.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο

Με εκτίμηση,
Βάμβουρα Παυλίνα
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.


4-9-2018

Ζητείται ΩΡΛ συνάδελφος για βοηθός σε χειρουργεία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972074001.


 4-9-2018

Ζητείται Ιατρός Παθολόγος, Ειδικός Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός για συνεργασία με Ιδιωτικό Πολυϊατρείο. Η θέση αφορά πρωινή βάρδια. Για πληροφορίες καλέστε στο 2103230000 ή στο .


4-9-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ -ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ- ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
"ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ" ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ,ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6942596007 - 6940705030
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ :

 


3-9-2018

Ζητείται ειδικός αναισθησιολόγος ή ιατρός με εξειδίκευση στην Μονάδα για εφημερίας στην Αθηναϊκή Mediclinic. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942290775 Ματθαιοπούλου Φανή


31-8-2018

Ζητείται Γενικός Ιατρός για θέση Επιμελητή Χειρουργικής Κλινικής στην Ευρωκλινική Αθηνών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση .
Τηλ γραμματείας: 210 6416870 –
6932401558 (κα Π. Αμπλιανίτη)


 31-8-2018 

Ζητείται ιατρός με ειδικότητα Μαιευτικής-Γυναικολογίας σε έμμισθη θέση πλήρους απασχόλησης ως Επιμέλητης σε ιδιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας.

Απαραίτητα προσόντα:
1. Τίτλος Ειδικότητας Μαιευτικής -Γυναικολογίας
2. Άδεια γυναικολογικών υπερήχων
3. Ικανότητα οργάνωσης και πραγματοποίησης επιστημονικών ερευνών
4. Ικανότητα συγγραφής επιστημονικών άρθρων
5.Άριστη γνώση αγγλικών
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail:


  31-8-2018

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας στο Παλαιό Φάληρο , ενδιαφέρεται για συνεργασία με Ψυχίατρο δύο απογεύματα την εβδομάδα για κλινικές αξιολογήσεις, διαγνώσεις και Συνταγογράφηση.
Κατά προτίμηση με Με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
Τηλ.Επικοινωνίας 211 18 33 390 & Ώρες Επικοινωνίας καθημερινές μεταξύ 16:00 - 19:00
Αποστολή Βιογραφικών μέχρι 15/9/2018 στο mail : με ένδειξη «Ψυχίατρος»


  31-8-2018

Από μεγάλο Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ζητούνται (για διάφορα Υποκαταστήματα εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής)

ΙΑΤΡΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.
Βιογραφικά στο (αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης MΜΒ18)


  31-8-2018

Όμιλος εταιρειών με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά συνεργασία με Ιατρούς:

Ακτινολόγους, Kαρδιολόγους, Βιοπαθολόγους, Παθολόγους, Δερματολόγους και άνευ ειδικότητας με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Προσφέρονται:

• Ανταγωνιστικές παροχές
• Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο αναφέροντας την εξειδίκευση τους.


  31-8-2018

 

Η Ιδιωτική κλινική Doctors' Hospital ζητά συνεργασία με ιατρό άνευ ή με ειδικότητας , για Μόνιμη ή Μερική απασχόληση .

Προσφέρονται:

Ø Ευέλικτο εργασιακό ωράριο

Ø Ανταγωνιστικές αποδοχές

Ø Φιλικό περιβάλλον και άριστες εγκαταστάσεις εργασίας.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : και ο Επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός θα επικοινωνήσει μαζί σας για μια
κατ ιδίαν συνάντηση.

 


  28-8-2018

Το Πολυϊατρείο ''ΘΑΣΙΩΝ ΙΑΣΙΣ'' με έδρα τον Λιμένα της Θάσου ζητάει Γενικό Ιατρό για μόνιμη συνεργασία.
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2593110222 ή 6947426287 email:


 28-8-2018

Για στελέχωση θέσεων εργασίας στην εταιρεία Τηλεϊατρικής CARDIOEXPRESS Α.Ε ζητούνται:
Iατροί ειδικότητας
1. Καρδιολογίας
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών.
Αποστολή Βιογραφικών:

 


28-8-2018

Οι Παθολογικές Κλινικές του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αναζητούν Παθολόγους για να εργαστούν ως εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εφημεριών των κλινικών με ελκυστικές οικονομικές απολαβές αλλά και στο κλινικό και επιστημονικό πρόγραμμα αν το επιθυμούν.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Διευθυντή της Β´ Παθολογικής κλινικής κ. Αντώνιο Βασιλογιαννακόπουλο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972 150 266


28-8-2018


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΕΙΟ
Το ιδιωτικό παιδιατρείο «Υγεία και Ανάπτυξη Παιδιού» αναζητεί Παιδίατρο-συνεργάτη για την μερική κάλυψη της λειτουργίας του.
Αναγκαία προσόντα
1. Ειδικότητα Παιδιατρικής
2. Άριστη γνώση Αγγλικών
3. Άριστη γνώση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ, με δεδομένο ότι τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών
5. Επαγγελματισμός, καλές δεξιότητες επικοινωνίας με γονείς, διάθεση για συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα του παιδιατρείου.
Επιθυμητά προσόντα
1. Γνώσεις συμβουλευτικής θηλασμού
2. Εμπειρία στην άσκηση της Παιδιατρικής μετά την ειδικότητα
3. Μεταπτυχιακές σπουδές
Υποβολή βιογραφικών και πληροφορίες στο mail: και στο τηλέφωνο 210 7214903.


28-8-2018

Ζητείται ιατρός γενικος παθολόγος ή ογκολογος ως 45 ετών για πρωινή εργασία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Παρακαλείστε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση
Ευχαριστώ πολύ.


28-8-2018

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , με έδρα την Ρόδο , αναζητά ιατρό εντατικολόγο .
Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ παρέχει ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης , έχει ένα πολύ σημαντικό κύκλο εργασιών και επιπλέον δραστηριοποιείται και στον ιατρικό τουρισμό.
Διαθέτει πολυδύναμη ΜΕΘ έξι ( 6 ) κλινών.
Περισσότερες πληροφορίες για την κλινική μπορείτε να δείτε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας : www.euromedica-rhodes .gr
Προσφέρεται μόνιμη εργασία σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο περιβάλλον στην μοναδική ιδιωτική κλινική στα Δωδεκάνησα.
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών αναλόγως εμπειρίας και προσόντων και κάλυψη ενοικίου κατοικίας.
Αποστολή βιογραφικών :

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22410 45290 / 6972429501


28-8-2018

Ζητείται Ιατρός νεφρολόγος σε Μ.Χ.Α. στις Κυκλάδες.
> Προσφέρονται υψηλές αποδοχές, διαμονή και έξοδα μεταφοράς.
> Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο Τηλ.
> επικοινωνίας: 6930520634


 28-8-2018

Από την ιατρική εταιρεία SOS MEDICAL ASSISTANCE στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητούνται:
Ιατροί άνευ ειδικότητας,
Γενικής ιατρικής,
Παθολόγοι,
Ακτινολόγοι,
Για συνεργασία από 25 Αυγούστου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ή και όλο το χρόνο. Διαμονή εξασφαλισμένη. Υψηλές αποδοχές

Τηλ.2374021250
κιν.6944990051
e-mail.:


28-8-2018

Ζητείται ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ:

Eιδικευμένος ιατρός παθολόγος για πλήρη απασχόληση σε ογκολογική ομάδα στο ΥΓΕΙΑ.
Επικοινωνία: , κινητό 697 5519349


28-8-2018 

Από μεγάλο Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ζητούνται (για διάφορα Υποκαταστήματα εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής)

- ΙΑΤΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ (Κωδ. DR 18)
- ΙΑΤΡΟΙ (ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΙΑΤΡΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ (Κωδ. DGC 18)

Εργασία πενθήμερη, πρωινή ή απογευματινή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.
Βιογραφικά στο (αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης)


 28-8-2018

ZHTEITAI IATPOΣ ΣE ANAMONH EIΔIKOTHTAΣ ΓIA EΠIΣTHMONIKOΣ ΣYNEPΓATHΣ ΣE KΛINIKH TOY NOΣOKOMEIOY Metropolitan General.
EΠIKOINΩNHΣTE ME TON IATPO
K. ΠAΠAKΩΣTA 6944334166


 28-8-2018

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ζητείται για απασχόληση από πολυϊατρείο στο Παγκράτι, βιογραφικά στο
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2107220080, 6948040329.


 28-8-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Νεοϊδρυθέν Δερματολογικό Κέντρο στην Αθήνα (περιοχή Κ.Πετράλωνα) αναζητά στο πλαίσιο της επέκτασης του κύκλου υπηρεσιών του, ιατρό δερματολόγο για συνεργασία.
Αποστολή βιογραφικων


 28-8-2018

Παθολογική κλινική Χρονίων Παθήσεων στην Κυψέλη ζητάει
ειδικευμένους κλινικούς ιατρούς
(παθολόγος, καρδιολόγος, γενικός
ιατρός κλπ) για εφημερίες.
Αποστολή βιογραφικών στο

και τηλεφωνικά στο 210-8641210 Κα Βανέσα Δεληχρήστου.

 


23-8-2018

Ζητείται Ιατρός νεφρολόγος σε Μ.Χ.Α. στις Κυκλάδες.

Προσφέρονται υψηλές αποδοχές, διαμονή και έξοδα μεταφοράς.

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο

Τηλ. επικοινωνίας: 6930520634


23-8-2018

Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  , με έδρα την Ρόδο , αναζητά   ιατρό εντατικολόγο .

Η  ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  παρέχει ιατρικές  υπηρεσίες  πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας  περίθαλψης  , έχει  ένα  πολύ  σημαντικό  κύκλο εργασιών  και  επιπλέον  δραστηριοποιείται  και  στον  ιατρικό  τουρισμό.

Διαθέτει πολυδύναμη ΜΕΘ  έξι ( 6 ) κλινών. Περισσότερες  πληροφορίες  για την κλινική  μπορείτε  να  δείτε  στην  ανανεωμένη  ιστοσελίδα  μας  :  www.euromedica-rhodes .gr

Προσφέρεται  μόνιμη  εργασία  σε  ένα  σύγχρονο  και  μοντέρνο  περιβάλλον  στην  μοναδική  ιδιωτική  κλινική  στα  Δωδεκάνησα. Προσφέρεται  ικανοποιητικό  πακέτο  αμοιβών  αναλόγως  εμπειρίας  και  προσόντων και κάλυψη ενοικίου κατοικίας.

Αποστολή  βιογραφικών  :   , 

Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  :   22410 45290  /  6972429501


23-8-2018

Ζητείται ιατρός Γενικός Παθολόγος ή Ογκολόγος ως 45 ετών για πρωινή εργασία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Παρακαλείστε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση 


23-8-2018

Η Γενική Κλινική "ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" που εδρεύει στην Αθήνα ζητεί ειδικευμένους Κλινικούς Ιατρούς για εφημερίες

Πληροφορίες 2108236721 – αποστολή βιογραφικών:  


23-8-2018

Από την ιατρική εταιρεία SOS MEDICAL ASSISTANCE στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητούνται:
Ιατροί άνευ ειδικότητας, 
Γενικής ιατρικής, 
Παθολόγοι,
Ακτινολόγοι,
Για συνεργασία από 25 Αυγούστου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ή και όλο το χρόνο. Διαμονή εξασφαλισμένη. Υψηλές αποδοχές 

Τηλ.2374021250, κιν.6944990051
e-mail.:  ,  


23-8-2018

Ζητείται Ιατρός Χειρουργός για το Αγγειοχειρουργικό  τμήμα  ως μόνιμος συνεργάτης, σε κλινική μεγάλου ιδιωτικού κέντρου των Αθηνών.

 Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στο email : Τηλ επικοινωνίας 6944-575440 


16-8-2018 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΖΗΤΕΙ

ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «»
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


16-8-2018 

Η Πολυκλινική ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε. "ΕΛΕΥΘΩ", στη Χίο αναζητά να προσλάβει Ιατρό-Ακτινολόγο

Απαραίτητα προσόντα:
-Καλή γνώση σε κλασσική ακτινολογία, υπέρηχο, μαστογραφία & triplex
-Γνώση Η/Υ & ξένων γλωσσών
-Υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα, ομαδικότητα
-Προϋπηρεσία

Προσφέρουμε:
-Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές
-5νθήμερη εργασία
-Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
-Συνεχή εκπαίδευση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας, στο email , fax(+30)2271020999


 13-8-2018

Σε πολυτελή χώρο πρωτοβάθμιας υγείας, πολυετούς λειτουργίας, ζητείται ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας για συνεργασία, με δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης, περιοχή Κολωνάκι ή Γλυφάδα .
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981250002 Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 - 20.00


 13-8-2018

Η εταιρεία 24h Medicare που δραστηριοποιείται στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατ’ οίκον νοσηλεία, και κατ’ οίκον ιατρική φροντίδα, αναζητά για αμεση συνεργασία, ΓΙΑΤΡΟΥΣ για κατ’ οίκον επισκέψεις
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ,
ΠΑΘΟΛΟΓΟ,

Υψηλό πακέτο αποδοχών, ευέλικτο ωράριο, Full time ή part time
Αποστολή βιογραφικών


 13-8-2018

Ζητείται Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης για πλήρη απασχόληση σε Διαγνωστικό Εργαστήριο στην Πρέβεζα. Πρόσληψη άμεση κατόπιν αξιολόγησης. Αμοιβή συζητήσιμη.

• Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2682089656 και 6944742055
• Βιογραφικό στο e-mail :


13-8-2018

ΖΗΤΗΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Ζητείται ιατρός Καρδιολόγος για να απασχοληθεί στο Καρδιολογικό Τμήμα διαγνωστικού εργαστηρίου (Υπέρηχα Καρδιάς, ΗΚΓ, Δοκιμασία Κοπώσεως, Holter Ρυθμού).

Εργασία απογευματινή, δύο (2) ημέρες την εβδομάδα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947 270669

 

 


3-8-2018

Ο όμιλος Ευρωκλινικής Αθηνών είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά κέντρα της χώρας. Από την ίδρυσή της το 1998 διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της ιδιωτικής υγείας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασυναγώνιστη ποιοτικά φροντίδα υγείας και την ασθενοκεντρική εταιρική φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην προσωποποιημένη και εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των ασθενών.


Ο Όμιλος αναζητά να προσλάβει Ειδικευμένο Ιατρό Γενικής Ιατρικής (General Practitioner)

 

Απαραίτητα Προσόντα
• Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα της Γενικής Ιατρικής
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας στη Γενική Ιατρική
• Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται
• Ικανότητα διαχείρισης καθηκόντων με υπομονή και αξιοπιστία
• Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης
Ο Όμιλος προσφέρει:
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο χρησιμοποιώντας τον κωδικό Γ.Ι.13
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το link http://www.euroclinic.gr/


Ο Όμιλος αναζητά να προσλάβει Ειδικευμένο Ιατρό Παθολόγο

 

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας ειδικού Παθολόγου
• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παθολογική κλινική
• Ικανότητα διαχείρισης καθηκόντων με υπομονή και αξιοπιστία
• Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης
Ο Όμιλος προσφέρει:
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο χρησιμοποιώντας τον κωδικό ΠΑΘ.ΙΑΤΡ_13
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το link http://www.euroclinic.gr/


Ο Όμιλος αναζητά να προσλάβει Ιατρό Ακτινολόγο

 

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας ακτινολόγου
• Καλή γνώση αξονικού και μαγνητικού τομογράφου
• Εμπειρία σε κλασσική ακτινολογία
• Καλή γνώση Η/Υ
• Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
Ο Όμιλος προσφέρει:
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής καθώς και των συγγενών τους
• Παροχή benefits club card με σημαντικά προνόμια
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο χρησιμοποιώντας τον κωδικό RADIATR_09
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το link http://www.euroclinic.gr/

 


3-8-2018

Medical Reviewer - Representative to the Arbitration Committee  Ιατρός ελεγκτής - Εκπρόσωπος Επιτροπών Διαιτησίας
Περιγραφή θέσης
Ο ιατρός ελεγκτής – Εκπρόσωπος Επιτροπών διαιτησίας αναλαμβάνει τη γραπτή προετοιμασία των επιτροπών διαιτησίας. Είναι υπεύθυνος, αντλώντας όλα τα στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μα τα στοιχεία των νοσηλειών, να προετοιμάσει τη θέση της εταιρείας στην επιτροπή διαιτησίας προκειμένου να μπορέσει να υπερασπιστεί στοιχειοθετημένα τις περικοπές που έχουν προταθεί, με βάσει τα ιατρικά δεδομένα και τις διεθνείς πρακτικές.

Ταυτόχρονα αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει την εταιρεία, μαζί με την Assistant Medical Manager στις επιτροπές διαιτησίας όπως αυτές καθορίζονται (Μέσος αριθμός διαιτησιών / εβδομάδα: 3).

Κατά κύριο λόγο απασχολείται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και στα νοσοκομεία στα οποία έχουν προγραμματιστεί οι Επιτροπές, σε 5ώρη καθημερινή βάση ενώ το ωράριο διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες (όταν υπάρχει προγραμματισμένη Επιτροπή Διαιτησίας το ωράριο ολοκληρώνεται με το πέρας αυτής δηλαδή περίπου 15.00-15.30)

Βασικά καθήκοντα
Γραπτή Προετοιμασία διαιτησιών
Φυσική παρουσία στις διαιτησίες
Συζήτηση περιστατικών με τους αποζημιωτές στα κεντρικά ( προγραμματισμένα ραντεβού)
Απάντηση σε mail των αποζημιωτών

Απαραίτητες ικανότητες
Διπλωματία
Διαρκής μελέτη και ιατρική επιμόρφωση
Δεξιότητες επικοινωνίας ( λεκτικής και μη)
Ικανότητα Διαχείριση άγχους- Αντοχή στην πίεση - Αυτοέλεγχος
Διαχείριση χρόνου: στοχοθεσία, προγραμματισμός
Άριστες οργανωτικές ικανότητες
Δημιουργικότητα
Ομαδικότητα
Πολύ Καλές Γνώσεις Η/Υ
Αυτοπεποίθηση – Ειλικρίνεια – Ακεραιότητα

Αναφέρεται
Assistant Medical Manager

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται με mail στο


3-8-2018 

Ιατρική εταιρία ζητάει έμπειρο ιατρό για συνεργασία στην Χαλκιδική κατά την θερινή περίοδο του 2018.βασικές γνώσεις Η/Υ. Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές, διαμονή, διατροφή. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 234 91 19 .


 3-8-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ,U/S ,TRIPLEX ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2231037385
ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8-13:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΚΑΙ 17:30-20:00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


3-8-2018

Ζητείται από το Τμήμα Διεθνών Ασθενών γνωστού ομίλου Υγείας, ειδικευμένος Ιατρός Παθολόγος για 15ήμερη απογευματινή εργασία στην περιοχή των Αθηνών.

Απαραίτητη προϋπόθεση: Καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Παρέχεται πάγια μηνιαία αμοιβή συν υψηλά bonus.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6912111 – βιογραφικά:


3-8-2018

ZHTOYNTAI ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ .

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-6862445, 6977547966
Ε-MAIL:

 


2-8-2018

Ζητούνται 2 ψυχίατροι από Εταιρεία Ψυχικής Υγείας για ολική ή μερική απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο email:

 


27-7-2018

Ζητείται ιατρός Νευρολόγος για να απασχοληθεί στο Νευρολογικό Τμήμα διαγνωστικού εργαστηρίου.

Εργασία πρωινή ή απογευματινή, δύο (2) ημέρες την εβδομάδα.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947 270669


27-7-2018

Ζητείται ιατρός (Παθολογικής , Χειρουργικής ειδικότητας) για 4ωρη έως 8ωρη πρωινή ή απογευματινή εργασία σε ιατρεία Ασφαλιστικών Εταιρειών Ιδιωτικών Νοσοκομείων της Αθήνας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: hr@accurate.com.gr


27-7-2018

Από την ιατρική εταιρεία SOS MEDICAL ASSISTANCE στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητούνται:
Ιατροί άνευ ειδικότητας, Γενικής ιατρικής, Παθολόγοι, Ακτινολόγοι, για συνεργασία από Αύγουστο-Σεπτέμβριο ή και όλο το χρόνο. Διαμονή εξασφαλισμένη. Υψηλές αποδοχές 
Τηλ.2374021250, κιν.6944990051, e-mail.:  , 


26-7-2018

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών αναζητά συνεργασία με Ιατρό Μικροβιολόγο, Επιστημονικά Υπεύθυνο, για Μονάδα της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών σε νησί των Κυκλάδων, με ελάχιστο εγγυημένο πληρωτέο 3.000,00€ και επιπλέον bonus.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο 


25-7-2018

Το νοσοκομείο ΑΙΓΙΝΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" ζητά ιατρό Ενδοκρινολόγο.

Για την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ


25-7-2018

Ο ΟΜΙΛΟΣ του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ζητεί ιατρούς με την ειδικότητα Καρδιολόγου, Παθολόγου και Ορθοπαιδικού, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εφημεριών των κλινικών  ΨΥΧΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «» &«»
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.

Tηλ.: 2106974029 & 2105799241.

 


 

 

25-7-2018

Ο ΟΜΙΛΟΣ του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ζητεί ιατρό Ακτινοδιαγνώστη για καθημερινό απογευματινό ωράριο για την κλινική ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «» 

24-7-2018

Από μεγάλο Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ζητούνται (για διάφορα Υποκαταστήματα εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής) 

- ΙΑΤΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ (Κωδ. DR 18)

- ΙΑΤΡΟΙ (ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΙΑΤΡΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ (Κωδ. DGC 18) 

Εργασία πενθήμερη, πρωινή ή απογευματινή 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.

Βιογραφικά στο (αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης)


24-7-2018

Το Διαγνωστικό κέντρο « ΚΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ », με έδρα στη Κω ζητά να προσλάβει για μόνιμη συνεργασία Ιατρό Βιοπαθολόγο,  με εμπειρία στις αιμοληψίες και στο εργαστήριο.

Αποστολή βιογραφικών:  , τηλ 6983310555.


24-7-2018

Ζητείται νεος  αντικαταστάτης/συνεργάτης ΩΡΛ για υπάρχων ιδιωτικό ιατρείο ΩΡΛ στα νότια προάστια. Πληροφορίες στο 6948782859


23-7-2018

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου,Μετανάστευσης και Ένταξης  

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4


23-7-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΡΑΙΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ 1/8-6/9.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6932382488


17-7-2018

Παθολογική κλινική Χρονίων Παθήσεων στην Κυψέλη ζητάει ειδικευμένους κλινικούς ιατρούς
 (παθολόγος, καρδιολόγος, γενικός ιατρός κλπ)  για εφημερίες.
Αποστολή βιογραφικών στο 
 και τηλεφωνικά στο 210-8641210  Κα Βανέσα Δεληχρήστου.


17-7-2018

Η εταιρεία Τηλεϊατρικής CARDIOEXPRESS Α.Ε ζητάει ιατρούς με την ειδικότητα της Καρδιολογίας.

Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. Αποστολή Βιογραφικών:


17-7-2018

Το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης, ζητάει σηνεργασία με Παθολόγο για μόνιμη απασχόληση απο Κέντρο Αποκατάστασης στο Λουτράκι.  Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο ,  αποστέλλοντας μας το βιογραφικό σας σημείωμα.


17-7-2018

O Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, αναζητά για το βιοπαθολογικό εργαστήριο  ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ  (μέλος του ομίλου) : Ιατρό ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ (Κωδ.θέσης: ΒΙΟΠ-01με έδρα τη ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Προσφέρονται :

Ανταγωνιστικές παροχές 

Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο hr@bioiatriki.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.


 13-7-2018

Ζητούνται από Ουρολογικό Κέντρο στην Ελευσίνα  ιατροί χωρίς ειδικότητα, γενικοί ιατροί με χειρουργική κατεύθυνση, ουρολόγοι, γενική χειρουργοί .
Αποστολή βιογραφικών :


13-7-2018

Η νευροψυχιατρική κλινική "ΣΑΛΠΕΤΡΙΕΡΗ" ζητεί για άμεση πρόσληψη ιατρούς προκειμένου να εργαστούν ως εφημερεύοντες:
Τηλ. επικοινωνίας: 210-2810310
Email:


13-7-2018

Η Αθλητική Παιδική Κατασκήνωση SPORTCAMP αναζητά συνεργάτη για τη θέση Ιατρού (Κωδ. Θέσης 1807) Η SPORTCAMP αποτελεί πρότυπη αθλητική παιδική κατασκήνωση και το μεγαλύτερο και πληρέστερο ιδιωτικό Κέντρο Άθλησης & Αναψυχής στην Ελλάδα! Διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εστιατορίου και café συγκεντρωμένα σε μια ενιαία έκταση 70 στρεμμάτων, σε ένα περιβάλλον μέσα στη φύση και σε απόσταση μόλις μιας ώρας από την Αθήνα. Εδώ και 40 χρόνια η SPORTCAMP με τους ανθρώπους της παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η Ομάδα της SPORTCAMP αποτελείται από έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με σημαντική τεχνογνωσία στη διοργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων, καθώς και εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.


Η απασχόληση στη συγκεκριμένη θέση ισχύει για τις χρονικές περιόδους:
30/07/2018-20/08/2018
19/08/2018-02/09/2018 (Υπάρχει δυνατότητα επιλογής συνεργασίας για μια ή περισσότερες από τις παραπάνω κατασκηνωτικές περιόδους.)


Η εταιρεία παρέχει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση (καλύπτονται οι εισφορές στο τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ / τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), Διαμονή, Διατροφή, Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: ή στο φαξ:2744026930), αναγράφοντας τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης (1807). Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία. -Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP GROUP.


13-7-2018

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο-Πολυιατρείο “ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ” προσφέρει συνεργασία σε ιατρό Ακτινολόγο
Αποστολή βιογραφικών στο
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2106400200


13-7-2018 

Ζητείται Ιατρός ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ για να απασχοληθεί σε ενδοσκοπικό κέντρο.
Τηλ. Επικοινωνίας : 6972911000


13-7-2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Νεοϊδρυθέν Δερματολογικό κέντρο στην Αθήνα αναζητά στο πλαίσιο της επέκτασης του κύκλου υπηρεσιών του, ιατρό δερματολόγο ή ιατρό παρεμφερούς ειδικότητας για συνεργασία.
Αποστολή βιογραφικού στο email:

 

 


11-7-2018 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ζ Η Τ Ε Ι ΙΑΤΡΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ

Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «»
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ζ Η Τ Ε Ι ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «»
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟ πλήρους απασχόλησης.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «».
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210 6862443
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές


11-7-2018 

Η εταιρεία 24h Medicare που δραστηριοποιείται στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατ’ οίκον νοσηλεία, και κατ’ οίκον ιατρική φροντίδα, αναζητά για άμεση πρόσληψη και συνεργασία, γιατρούς για κατ’ οίκον επισκέψεις
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ,
ΠΑΘΟΛΟΓΟ,
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ
Υψηλό πακέτο αποδοχών.
Γιατροί χωρίς ιατρείο καθώς και Γιατροί με εμπειρία σε κατ΄οίκον επισκέψεις θα προηγούνται..
Αποστολή βιογραφικών


11-7-2018 

ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ / ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης Γαληνός ζητεί για συνεργασία Ψυχίατρο (Γενική Ψυχιατρική και / ή Ψυχο-ογκολογία) και Παιδοψυχίατρο. Σχέση μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
Έναρξη συνεργασίας: Σεπτέμβριος 2018
Πληροφορίες για το Ινστιτούτο: www.galinos-psy.gr / facebook: galinos.institute
Όποια/ος ενδιαφέρεται, μπορεί να απευθύνει βιογραφικό στο


11-7-2018 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ

Γιατρός ζητείται για άμεση πρόσληψη σε Τουριστική Μονάδα στη Χαλκιδική. Απασχόληση 22 ή 44 ημερών. Μισθός € 1.500/22ημέρες, ασφάλιση, διαμονή. Ελάχιστα προσόντα: πτυχίο, Αγροτικό, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310 227 991
2310 290 399
6948 235 902

 


 9-7-2018 

Το διαγνωστικό εργαστήριο Alpha διάγνωση με έδρα τα Νότια προάστια και συγκεκριμένα στο Μετρό της Δάφνης αναζητά ιατρό ακτινολόγο για μόνιμη πρωινή ή απογευματινή εργασία , με εμπειρία στην διενέργεια υπερήχων και triplex αγγείων σώματος, επίσης Ζητείται ειδικευμένος ιατρός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος

Προσφέρονται :
• Σταθερό ωράριο εργασίας
• Δυνατότητα για μακροχρόνια συνεργασία
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με μόνιμη σύμβαση εργασίας
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προωθήσουν το βιογραφικό τους στην διεύθυνση .
Όλες οι υποψηφιότητες θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.


9-7-2018 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Δερματολογικό κέντρο στην Αθήνα αναζητά στο πλαίσιο της επέκτασης του κύκλου υπηρεσιών του, ιατρό δερματολόγο ή ιατρό παρεμφερούς ειδικότητας για συνεργασία. Προϋπηρεσία στον κλάδο θα ληφθεί υπόψη.
Αποστολή βιογραφικού (προαιρετικά με φωτογραφία) στο email:
Τηλ. επικοινωνίας: 698 2034990


9-7-2018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΘ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την πλήρωση δύο (2) θέσεων, με ειδικότητα Παθολογίας ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Γενικής Ιατρικής και εξειδίκευση Μ.Ε.Θ. για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» ως εξής:
• μίας (1) θέσης Διευθυντή της Μονάδας και
• της θέσης (1) ιατρού, Επιμελητή Β΄.

Δεκτοί ως υποψήφιοι γίνονται όσοι έχουν:

1. Ελληνική ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από κράτη-μέλη της Ε.Ε.
2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
4. Για τη θέση του Επιμελητή Β΄, άσκηση ειδικότητας σε Μ.Ε.Θ. τουλάχιστον δύο (2) ετών, ηλικία έως 50 ετών και πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Εντατικολογία.
5. Για τη θέση του Διευθυντή, ειδικότητα Παθολογίας και εξειδίκευση στην Εντατικολογία αποδεδειγμένη πενταετής προϋπηρεσία και ηλικία έως 60 ετών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, την εμπειρία, το επιστημονικό έργο, το εκπαιδευτικό έργο, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα,
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου,
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας όλων με αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή ειδικότητας Αναισθησιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Μ.Ε.Θ. στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα [τουλάχιστον δύο (2) έτη].
5. Φωτοαντίγραφο της εξειδίκευσης όπως περιγράφεται πιο πάνω (§ 4).
6. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, όπου θα βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνεκτιμηθούν:
1. Η κατοχή διδακτορικής διατριβής.
2. Η κατοχή μεταπτυχιακών σπουδών.
3. Επίσημα πιστοποιητικά επιστημονικών και ερευνητικών έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» Θερειανού 4, 11473 Αθήνα, υπόψη Γραμματείας Γενικού Διευθυντή, έως και την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00. Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη είναι η αναγραφή «για τη θέση Διευθυντή Μ.Ε.Θ.» ή «για τη θέση Επιμελητή Β΄ Μ.Ε.Θ.».


ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Διοίκηση του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ. καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου & πλήρους απασχόλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου.
3. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.
5. Επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσοκομειακής κλινικής εμπειρίας στη Γενική Ιατρική των τελευταίων 5 ετών.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνεκτιμηθούν:
1. Η κατοχή διδακτορικής διατριβής.
2. Η κατοχή μεταπτυχιακών σπουδών.
3. Επίσημα πιστοποιητικά επιστημονικών και ερευνητικών έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση: Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, έως και την Τετάρτη 25 Ιουλίου και ώρα 15:00.

Απαραίτητη είναι η αναγραφή: «για τη θέση ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, υπόψη κ. Ελένης ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ».


ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η Διοίκηση του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ. καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου & απασχόληση 16 ώρες εβδομαδιαίως.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου.
3. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.
5. Επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσοκομειακής κλινικής εμπειρίας στην οφθαλμολογία των τελευταίων 5 ετών.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνεκτιμηθούν:
1. Η κατοχή διδακτορικής διατριβής.
2. Η κατοχή μεταπτυχιακών σπουδών.
3. Επίσημα πιστοποιητικά επιστημονικών και ερευνητικών έργων.
4. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εξειδίκευσης σε πεδίο της οφθαλμολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση: Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, έως και την Τετάρτη 25 Ιουλίου και ώρα 15:00.

Απαραίτητη είναι η αναγραφή: «για τη θέση ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ, υπόψη κ. Ελένης ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ». 

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


9-7-2018 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Προσώπου κατά Ε.Ο.Φ., για την Μονάδα Παραγωγής Εμβολίων και φαρμακευτικών ενέσιμων προϊόντων - Προϊσταμένου Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου.
Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε τον σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την περαιτέρω κοινοποίησή του.

Με τιμή,

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 

https://www.pasteur.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3-2/

 


6-7-2018 

Οι Παθολογικές Κλινικές του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αναζητούν Παθολόγους για να εργαστούν ως εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εφημεριών των κλινικών με ελκυστικές οικονομικές απολαβές αλλά και στο κλινικό και επιστημονικό πρόγραμμα αν το επιθυμούν.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Διευθυντή της Β´ Παθολογικής κλινικής κ. Αντώνιο Βασιλογιαννακόπουλο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972 150 266


6-7-2018 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ζ Η Τ Ε Ι

ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «»
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


6-7-2018 

Μεγάλος Ιατρικός Όμιλος αναζητεί για άμεση πρόσληψη:
Ιατρούς Άνευ Ειδικότητας

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

• Πτυχίο Ιατρικής
• Εξαιρετικές γνώσεις αιμοληψίας και τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα
• Φιλοδοξία και εργατικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Προοπτική εξέλιξης
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο:

«Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας».


 

6-7-2018 

Ζητείται ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ:
Eιδικευμένος ιατρός παθολόγος για πλήρη απασχόληση σε ογκολογική ομάδα στο ΥΓΕΙΑ.
Επικοινωνία: , κινητό 697 5519349


 6-7-2018 

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, ζητεί για μερική απασχόληση
Medical Advisors (Κωδ.MA)
Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
• Πτυχίο Ιατρικής
• Άριστη Γνώση Αγγλικών
• Εξαιρετική Γνώση Η/Υ
• Εκπληρωμένο αγροτικό

Η εταιρεία παρέχει ειδική εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη θέση, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές για μακροχρόνια συνεργασία.
Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας κωδικό θέσης στο
e-mail: (να μην φαίνεται)


Όλα τα βιογραφικά θα χειρισθούν με απόλυτη εχεμύθεια
Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας
Με την υποβολή του βιογραφικού σας και τη συμμετοχή σας στην παρούσα διαδικασία αξιολόγησης, μας παρέχετε την ρητή και θετική συναίνεσή σας για την αποθήκευσή των πληροφοριών (προφορικών και γραπτών) που μας παρέχετε (π.χ. βιογραφικό, συμπληρωματικές πληροφορίες, γραπτών τεστ, κ.α.) και την μελλοντική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της αγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί σας. Η αποθήκευση των παρεχόμενων πληροφοριών θα έχει μέγιστη διάρκεια 5 ετών. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα της αίτησης για διαγραφή των παρεχόμενων πληροφοριών πριν την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου.

 

 


2-7-2018 

H Κλινική SEA MEDICAL S.A. με έδρα στη Μύκονο ζητά να προσλάβει για μόνιμη συνεργασία: Ιατρό Ακτινολόγο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, στοιχεία επικοινωνίας: , τηλ 2289027350.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει για την Παιδιατρική Κλινική
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ, για πρωινό ωράριο & εφημερίες.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «».
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210 6862443
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


 2-7-2018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ IAΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την πλήρωση τριών (3) θέσεων εφημερευόντων ιατρών, για την κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα,
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου,
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας Παθολογίας, Χειρουργικής, Πνευμονολογίας, Καρδιολογίας όλων με αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή ειδικότητας Αναισθησιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Μ.Ε.Θ. στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
5. Φωτοαντίγραφο της εξειδίκευσης όπως περιγράφεται πιο πάνω (§4).
*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: «Υγείας Μέλαθρον» Θερειανού 4, 11473 Αθήνα, υπόψη Γραμματείας Γενικού Διευθυντή, είτε μέσω φαξ στο: 210 3349232, έως και τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018. Και στις δυο περιπτώσεις απαραίτητη είναι η αναγραφή «για τη θέση Εφημερεύοντος Ιατρού Μ.Ε.Θ.».

T A M E I O Υ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Σ


2-7-2018 

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου αναζητά παιδοψυχίατρο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:
Μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου στη Χίο, με ειδικότητα:
Παιδοψυχίατρος με τίτλο σπουδών Π.Ε. (μερικής απασχόλησης).
Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
* Αίτηση Υποψηφιότητας
* Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
* Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
* Βιογραφικό Σημείωμα
* Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Συγκεκριμένα θα συνεκτιμηθεί η κλινική εμπειρία, η εμπειρία στην κοινοτική ψυχιατρική καθώς και η κατοχή διπλώματος οδήγησης. Η εντοπιότητα είναι προτιμητέα.
Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση & αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης στους υποψηφίους που τελείωσαν την ειδικότητα και είναι σε αναμονή έκδοσης του τίτλου επίσημα δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης πρόσληψης με τα δικαιολογητικά που έχουν και δύναται να το καταθέσουν αργότερα συμπληρωματικά.
Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 08:00 π.μ.-18:00 μ.μ. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση , με τίτλο: ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ (ΧΙΟΣ), από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 20/7/2018.
Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 08:00 π.μ. -15:00π.μ , στο τηλέφωνο 22710 20000 (εσωτ. 2) και στο www.kpechios.gr
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΠΕ
Π. Σιδηροφάγη


 

 

Παλαιότερες θέσεις ιδιωτικού τομέα

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ι.Σ.Α. Web TV

WebTVYoutube
prosfores-gia-meli-isa
P.O.S. για τα μέλη του Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
helpdesk-adeies-leitourgias-iatreiwn
Κύλιση στην Αρχή