Προς την
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING –
Ανώνυμος Εταιρία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων»
Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 163
Νέα Σμύρνη Αττικής

Αθήνα, 24.10.2017
Α.Π.
23580

Θέμα: Διευθέτηση του ζητήματος των δόσεων προς την Πειραιώς Factoring

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια των πολλαπλών μεταξύ μας συναντήσεων και επικοινωνιών, έχουμε αιτηθεί ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τον διακανονισμό των δόσεων που σας οφείλουν ιατροί – μέλη μας αναφορικά με τα οφειλόμενα ποσά από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία.

Στο ήδη ασφυκτικό οικονομικό κλίμα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιατροί, ανακοινώθηκε και ο συμψηφισμός των οφειλών  του ΕΟΠΥΥ με το ποσό rebate και clawback που οφείλει ο κάθε πάροχος για τα έτη 2013 και εφεξής. Το ανωτέρω έχει ως συνέπεια οι γιατροί να καλούνται να πληρώσουν τεράστια ποσά.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους υποβάλλουμε και σε εσάς το αίτημα που έχουμε ήδη υποβάλλει και στην κυβέρνηση, ήτοι την ένταξη των οφειλομένων ποσών των ιατρών στις 120 και πλέον δόσεις. Άλλωστε το αίτημα μας για τις 120 δόσεις είναι εύλογο και νόμιμο καθότι  υπάρχει ρητή πρόβλεψη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες στον Ν. 4469/2017 και ειδικότερα στο άρθρο 15 παρ.21 καθότι οι οφειλές έχουν βεβαιωθεί πριν την 31/12/2016. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να μην δύνανται οι ιατροί ως ελεύθεροι επαγγελματίες να ενταχθούν σε μεγάλο αριθμό δόσεων.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι, σε άλλες κατηγορίες οφειλετών, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπως και οι άλλες Τράπεζες, έχουν προβεί σε διαγραφή χρέους μέρους του οφειλομένου ποσού, καθώς και σε ρύθμιση μεγάλου αριθμού δόσεων και πέραν των 100 προς διευκόλυνσή τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Περαιτέρω δια της παρούσης θα θέλαμε να ζητήσουμε και την από πλευράς σας συνδρομή ως προς την διευκόλυνση των ιατρών – μελών μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ι.Σ.Α. Web TV

WebTVYoutube
prosfores-gia-meli-isa
P.O.S. για τα μέλη του Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
helpdesk-adeies-leitourgias-iatreiwn
Κύλιση στην Αρχή