Προς τον
κ. Τάγαρη
ΗΔΙΚΑ
Λυκούργου 10,
Αθήνα

Αθήνα, 1.11.2017

ΑΠ 23814

Θέμα: Ο ΙΣΑ ζητά να αναγνωριστεί το δικαίωμα του ιατρού να συνταγογραφεί με τη δραστική ουσία αναφέροντας παράλληλα και το προτεινόμενο σκεύασμα με την εμπορική του ονομασία σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ

Κύριοι,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ευθύς εξαρχής ζήτησε την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/12768/11.9.2017 εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ, η οποία φαίνεται να παραγνωρίζει τη φύση του ιατρικού λειτουργήματος, τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και ασθενή, την ευθύνη του ιατρού, αλλά και όποιου επιχειρεί να τροποποιήσει την προταθείσα εξατομικευμένη φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή, αλλά και τη σαφή επί του θέματος θέση του ΣτΕ (πρβλ. σχετ. 3802/14 Ολομ. ΣτΕ -σκ 18). Σύμφωνα με την κρίση του ΣτΕ είναι σαφές ότι κάθε ιατρός «δεν εμποδίζεται να υποδείξει στον ασθενή του συγκεκριμένο φάρμακο αναφοράς, το οποίο θεωρεί καταλληλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο γενόσημο, και σε περιπτώσεις, που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, οι οποίες προβλέπονται στην προσβαλλομένη ή υπερβαίνουν το ποσοστό του 15%, με συνέπεια, στην περίπτωση αυτή, την επιβάρυνση του ασθενή – ασφαλισμένου, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη ΕΜΠ4/17.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με τη διαφορά μεταξύ της λιανικής και της ασφαλιστικής τιμής, χωρίς, πάντως, να απαγορεύεται η εκτέλεση της συνταγής».

 Με το εύσχημο πρόσχημα της «Παροχής Οδηγιών» φαίνεται ο ΕΟΠΥΥ να επιχειρεί εκ νέου να φέρει μεγάλη αναστάτωση στο χώρος της υγείας. Σε επικοινωνία με τον ΕΟΠΥΥ φαίνεται το ζήτημα να δημιουργείται μέσα από το σύστημα σας.

Όμοιες αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλους φορείς που επίσης ζήτησαν η εγκύκλιος αυτή να αποσυρθεί.

Για ύστατη φορά σας καλούμε, όπως σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ, ενεργήσετε με βάση την αρχή της νομιμότητας, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος των ιατρών μελών μας που με αυταπάρνηση παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες της χώρας, ασθενείς τους και ασφαλισμένους σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ι.Σ.Α. Web TV

WebTVYoutube
prosfores-gia-meli-isa
P.O.S. για τα μέλη του Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
helpdesk-adeies-leitourgias-iatreiwn
Κύλιση στην Αρχή