Μετά από έγγραφο ερώτημα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Τμήμα Β') της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, «αν στα ιδιωτικά οφθαλμολογικά ιατρεία, για τα οποία δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» [Α' 70] χώρος άσηπτου χειρουργείου και σχετικός εξοπλισμός, είναι νόμιμη η εκτέλεση χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία», το Δ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την 239/2013 γνωμοδότησή του, δικαίωσε τη θέση του ΙΣΑ και έκρινε ομόφωνα ότι οι οφθαλμίατροι δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο να εκτελούν όλες τις χειρουργικές και επεμβατικές πράξεις που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, εφόσον για αυτές δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, ούτε νοσηλεία σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Ειδικότερα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μετά από ενδελεχή αναφορά στο σύνολο των σχετικών διατάξεων, ιδιαίτερα δε στις απαγορεύσεις του σχετικού προεδρικού διατάγματος, γνωμοδότησε θετικά, απαντώντας στο παραπάνω ερώτημα, για το αν δηλαδή στα πλαίσια λειτουργίας ιδιωτικού οφθαλμολογικού ιατρείου επιτρέπεται η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων όπως, ενδεικτικά, επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς, άλλες επεμβάσεις κερατοειδούς σκληρού και επιπεφυκότα, επεμβάσεις φακού (από καταρράκτη ή άλλη αιτία), οι οποίες διενεργούνται με τοπική αναισθησία σε άσηπτα ιατρεία. Και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: ο κανονιστικός νομοθέτης με τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ΠΔ 84/2001 εν όψει και της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους να μεριμνά για την υγεία των πολιτών, τις υπηρεσίες υγείας, οι οποίες δεν επιτρέπεται να παρέχονται στα ιδιωτικά ιατρεία επέβαλε όρους και προϋποθέσεις στην παροχή άλλων υπηρεσιών. Στα ιδιωτικά ιατρεία εκτελούνται ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία. Η ως άνω προϋπόθεση συνάγεται επιπρόσθετα και από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4025/2011, από την οποία προκύπτει ότι για ορισμένες χειρουργικές και επεμβατικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα , γενική , ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, απαιτείται νοσηλεία τουλάχιστον μιας ημέρας, η οποία παρέχεται σήμερα, αποκλειστικά στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Μετά την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4025/2011 οι χειρουργικές και επεμβατικές επεμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, και απαιτείται νοσηλεία πέραν της μιας ημέρας, θα μπορεί να εκτελούνται στις ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας.

           Κατ’ ακολουθίαν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατέληξε ομόφωνα στο εξής συμπέρασμα ότι : «στα ιδιωτικά ιατρεία, για τα οποία δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις χώρος άσηπτου χειρουργείου και σχετικός εξοπλισμός, επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, εφόσον οι ως άνω πράξεις δεν παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη.» ταυτιζόμενο έτσι πλήρως με τη θέση του ΙΣΑ.

Ο ΙΣΑ στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών του θα συνεχίσει να μάχεται καθημερινά για την αναγνώριση του δικαιώματος κάθε ιατρού να ασκεί στο ιατρείο του όλες τις ιατρικές πράξεις που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς του, υπό του περιορισμούς του νόμου και της επιστήμης μόνο.

 

για τα στοιχεία του έγγραφου  της γνωμοδότησης ΝΣΚ πατήστε εδώ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                    ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ι.Σ.Α. Web TV

WebTVYoutube
prosfores-gia-meli-isa

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
helpdesk-adeies-leitourgias-iatreiwn
Κύλιση στην Αρχή