Προϋπολογισμός 2017

1η τροποποίηση προϋπολογισμού 2017

2η τροποποίηση προϋπολογισμού 2017


Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού Μαρτίου 2017


Παλαιότεροι Προϋπολογισμοί:

Προϋπολογισμός 2015

1η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015

Προϋπολογισμός 2016

1η τροποποίηση προϋπολογισμού 2016

2η τροποποίηση προϋπολογισμού 2016

3η τροποποίηση προϋπολογισμού 2016

4η τροποποίηση προϋπολογισμού 2016

5η τροποποίηση προϋπολογισμού 2016

6η τροποποίηση προϋπολογισμού 2016


Παλαιότερες Εκτελέσεις προϋπολογισμών:

Εκτέλεση προϋπολογισμού Αυγούστου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Μαρτίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Απριλίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Μαΐου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιουνίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιουλίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Αυγούστου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016

Ι.Σ.Α. Web TV

WebTVYoutube

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Εκστρατεία πρόληψης CA παχέος εντέρου
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή