Αναφορικά με σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Δημοκρατία», με τίτλο «Σε τρικυμία για το αγροτικό ο Γ. Πατούλης» θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Η συγκριμένη πρόταση του ΙΣΑ αποσκοπεί στην διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης, σε εξειδικευμένους γιατρούς όλων των ελλήνων πολιτών. Η υποχρεωτική θητεία αγροτικού δεν διασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας ενώ αυξάνει το κόστος των αεροδιακομιδών.

Επιπρόσθετα με το υπάρχον σύστημα, δεν υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης του υγειονομικού προφί, του κάθε ασθενή καθώς η θητεία των γιατρών λήγει μέσα σε λίγους μήνες. Ενώ αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα για τα «αφυδατωμένα» από προσωπικό νοσοκομεία, τα οποία στερούνται τους ειδικευόμενους γιατρούς που έχουν ανάγκη για τη λειτουργία των κλινικών τους.

Ο ΙΣΑ προτείνει την παροχή κινήτρων σε παθολόγους γενικούς γιατρούς και σε κάποιες περιπτώσεις παιδιάτρους, προκειμένου να στελεχώσουν τα αγροτικά ιατρεία της χώρας με 3ετή ή 5ετή θητεία. Τα κίνητρα θα πρέπει να είναι αφενός οικονομικά και αφετέρου να συσχετισθούν με την απορρόφηση των γιατρών από το σύστημα υγείας. Το κόστος μπορεί να καλυφθεί από τα κονδύλια που θα εξοικονομηθούν από τις άσκοπες αεροδιακομιδές που γίνονται με το υπάρχον σύστημα.

Παράλληλα θα πρέπει να γίνει ανάπτυξη και αξιοποίηση συστημάτων τηλεϊατρικής, μέσω των οποίων θα διασφαλιστούν καλύτερες υπηρεσίες για τους κατοίκους

Η ελληνική πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών και την επαρκή υγειονομική τους κάλυψη ακόμα και στην τελευταία γωνιά της Ελλάδας.

Με την παράκληση να δημοσιευτεί.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή