Μετά από ερωτήσεις συναδέλφων-ιατρών, ενημερώνουμε ότι δεν επιτρέπονται η ιατρική εξέταση και η συνακόλουθη υπογραφή ιατρικών βεβαιώσεων για αθλητική ικανότητα, που γίνονται σε χώρους αθλητικών συλλόγων & εκδηλώσεων. 
Υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων και γενικά η εκτέλεση ιατρικών πράξεων, επιτρέπονται μόνον σε ιατρεία ή πολυϊατρεία και εν γένει φορείς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή