Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επειδή έχει διαπιστωθεί από το τον ΙΣΑ, το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι λόγω φόρτου εργασίας ή από αμέλεια δεν προβαίνουν σε ταυτοποίηση των ασθενών που προσέρχονται στα ιατρεία τους προ εξέταση, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται συνταγογραφήσεις σε εσφαλμένα ΑΜΚΑ, σας γνωστοποιούμε την σχετική διάταξη και σας εφιστούμε την προσοχή ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά.

Σύμφωνα λοιπόν με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. δ και ε του ΠΔ 121/2008 «Υποχρεώσεις ασφαλιστικών οργανισμών, θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών», προβλέπονται τα ακόλουθα:

«1. Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με τον κανονισμό περίθαλψης των ασφαλιστικών οργανισμών, κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους τους, υποχρεούνται: α………. β……….γ………. δ. Να ελέγχουν και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση. ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους και εντός εγκεκριμένων ενδείξεων. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Για την επανάληψη της συνταγογράφησης σε ασθενείς με χρόνια πάθηση και σταθερή φαρμακευτική αγωγή, η φυσική παρουσία του ασθενούς στον ιατρό (ιατρική επίσκεψη), επαφίεται στην κρίση του ιατρού»

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή