Οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν το Μάιο του 2016 εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση, υπάγονται από 01.03.2022 στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται. Σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο, οι συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30%, για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα αυτή.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι οφείλουν να ενημερώσουν το ταμείο έως τις 31.05.2022 αποστέλλοντας μία υπεύθυνη δήλωση για την περικοπή της σύνταξης κατά 30% αναγράφοντας το είδος της απασχόλησής τους και επισυνάπτοντας ταυτόχρονα το αντίστοιχο δικαιολογητικό (π.χ. εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από την aade.gr στην περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία).

Η αποστολή των ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω email στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

  • Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από το ΤΣΑΥ: vskandali@efka.gov.gr
  • Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο (συνταξιούχους ΕΣΥ):
  • Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (απόστρατους):

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή