Σε συνέχεια επισημάνσεων και ερωτήσεων από συναδέλφους – ιατρούς, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:
Προκειμένου να χορηγηθεί ιατρική γνωμάτευση για την κατάσταση υγείας κάποιου αθλούμενου  σε οιοδήποτε Σωματείο, θα πρέπει η εξέταση να πραγματοποιείται μόνον σε ιατρεία ή πολυϊατρεία και εν γένει φορείς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που έχουν νομίμως λάβει βεβαίωση λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς για την παροχή υπηρεσιών υγείας.
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο ιατρός να μεταβαίνει στον χώρο του εκάστοτε Σωματείου, προκειμένου να εξετάσει τους αθλούμενους, με σκοπό να χορηγήσει ιατρική βεβαίωση για αθλητική ικανότητα.
Όσον αφορά τις ιατρικές ειδικότητες που δύνανται να χορηγούν τις ως άνω ιατρικές γνωματεύσεις έχουμε την άποψη ότι τέτοιες δύνανται να χορηγούν, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων ισχύουν για την έκδοση κάρτας υγείας αθλητή, καρδιολόγοι αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων, εφόσον έχουν παρακολουθήσει πιστοποιηθεί με βάση τα σχετικά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή