Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε τον αγώνα, για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και οικονομικών απολαβών για τον ιατρικό κόσμο».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή προς τις Διοικήσεις των ιδιωτικών κλινικών, με την οποία ζητά να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις και τις αμοιβές των ιατρών που εργάζονται στις ιδιωτικές κλινικές, η οποία κατά κόρον παραβιάζεται.
Πρόκειται για το πόρισμα, της αρμόδια Επιτροπής για την Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Φροντίδας Υγείας που ζήτησε να συσταθεί ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, υπό το συντονισμό του μέλους του Δ.Σ Ι. Κεχρή, με το οποίο συντάχθηκε και η Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπό το συντονισμό του Σ.Προβατά και ενέκρινε ομόφωνα το Δ.Σ του ΙΣΑ.
Με τις προτάσεις αυτές διορθώνονται χρόνιες στρεβλώσεις που αδικούν τους ιδιώτες μισθωτούς και ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς που συνεργάζονται με τις ιδιωτικές κλινικές. Σημειώνεται ότι θα υπάρξουν περαιτέρω πρωτοβουλίες, για να διασφαλιστεί η εφαρμογή του πορίσματος και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των ιατρών.
Ειδικότερα, ο ΙΣΑ ζητά να γίνεται ο καθορισμός της ιατρικής αμοιβής, από τον Ιδιώτη Ελευθεροεπαγγελματία Ιατρό και όχι από τρίτους καθώς και η ανεμπόδιστη έκδοση των παραστατικών της ιατρικής αμοιβής, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Επίσης ζητά την εφαρμογή της έμμισθης θέσης μισθωτής εργασίας, στις υπό του Νόμου  προβλεπόμενες θέσεις καθώς και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας που αφορά στους ιατρούς.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τονίζει τα εξής:
«Συνεχίζουμε τον αγώνα, για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, για τον πολίτη και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και οικονομικών απολαβών, για τον ιατρικό κόσμο. Στόχος μας είναι να μπορεί ο γιατρός να ζει με αξιοπρέπεια στη χώρα του και να σταματήσει η μετανάστευση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.»

 Για την επιστολή του ΙΣΑ πατήστε εδώ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή