×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 63

Προς τον

κ. Ανδρέα Λοβέρδο
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αριστοτέλους αρ. 17
Αθήνα
Αθήνα 22-11-2011
ΑΠ 26492

 

Κύριε Υπουργέ,

Συνημμένα στην παρούσα επιστολή μας σας αποστέλλουμε έγγραφο διαμαρτυρίας νέων ιατρών ελευθέρων επαγγελματιών με θέμα «ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΠΑΔ – ΙΚΑ – ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ»

O ΙΣΑ έχει γίνει κατ΄ επανάληψη αποδέκτης προφορικών και έγγραφων διαμαρτυριών αυτοαπασχολούμενων ιατρών για το θέμα του αποκλεισμού τους από τα παραπάνω ταμεία και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό κατ΄ ουσία αποστερούνται του δικαιώματος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Η στάση αυτή είναι όμως παντελώς παράνομη και αντίθετη στις κείμενες διατάξεις αφού σύμφωνα με την με αριθμ. Φ 40448/6009/518/2011 (ΦΕΚ Β΄ 78/29.03.2011) ΚΥΑ «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)» ορίστηκε ότι «Ο Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώνεται, ως ακολούθως : ................2. Στο τέλος του έκτου εδαφίου του άρθρου 2 του Κανονισμού, προστίθενται εδάφια που έχουν ως ακολούθως: "Οι υπηρεσίες υγείας, που παρασχέθηκαν ή παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ από κατηγορίες προμηθευτών υπηρεσιών υγείας με τους οποίους ο Οργανισμός δεν έχει συνάψει σύμβαση, διενεργούνται και συνεχίζουν να αποζημιώνονται με την ίδια διαδικασία που ίσχυε πριν τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. Υ9/137380/10-2-11 και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.».

Μετά την τελευταία δηλαδή αυτή κανονιστική ρύθμιση, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα η ελεύθερη συνταγογράφηση ακόμη και μη συμβεβλημένων ιατρών μέχρι την υπογραφή συμβάσεων. Κάθε γιατρός ανεξάρτητα από το αν έχει σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τους λοιπούς οργανισμούς, ή όχι, μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του Δημοσίου και να αποζημιώνεται για αυτές.

Ενόψει των παραπάνω είναι προφανές ότι χωρίς κανένα νομοθετικό έρεισμα ο ΟΠΑΔ και οι παραπάνω αναφερόμενοι ασφαλιστικοί οργανισμοί αποστερούν από τους νέους ιατρούς το δικαίωμα άσκησης της ιατρικής παραβαίνοντας τους νόμους. Έτσι όμως δεν νοείται παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα πλαίσια ενός κράτους νομιμότητας και δικαίου. Απαξιώνονται οι θεσμούς, οι διαδικασίες και οι νόμοι.

Κύριε Υπουργέ,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ και απορρίπτουμε αυτές τις πρακτικές που είναι εντελώς παράνομες ΕΜΜΕΝΟΥΜΕ στην απαίτησή μας για συνταγογράφηση όλων των γιατρών και διεκδικούμε την υπογραφή θεσμοθετημένης συλλογικής σύμβασης και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, να παρέμβετε άμεσα και να προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε οι νέοι γιατροί να είναι σε θέση, όπως επιβάλουν οι κείμενες διατάξεις να συνταγογραφούν και να δέχονται ασφαλισμένους ανεξάρτητα από το αν έχουν σύμβαση. Προσβλέπουμε στην άμεση παρέμβασή σας για τη λύση του θέματος.

Για το ΔΣ του ΙΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                                               ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Κοινοποίηση :
κ. Σουλιώτη, Πρόεδρο ΟΠΑΔ
κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, Διοικητή ΙΚΑ
κ. Γεράσιμο Βουδούρη, Διοικητή ΟΑΕΕ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή