ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Απαιτούνται:

 

  1. Ολα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται απο το Π.Δ. 84/2001 για την άδεια ίδρυσης ιατρείου.
  2. Ιδιωτικό συμφωνητικό συστέγασης ιατρείου στο οποίο να αναφέρονται τα κάτωθι:
  3. Ονοματεπώνυμο-ειδικότητα των ιατρών που θα συστεγαστούν.
  4. Εμβαδόν ιατρείου.
  5. Αναλυτικά τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) όλων των χώρων του κάθε ιατρείου ξεχωριστά (εξεταστήριο, χώρος αναμονής κτλ.). Δηλαδή π.χ. έαν συστεγαστούν παθολογικό και δερματολογικό ιατρείο θα αναφέρονται τα αναλυτικά τ.μ. του παθολογικού ιατρείου και τα αναλυτικά τ.μ. του δερματολογικού ιατρείου.
  6. Περιγραφή των οικονομικών όρων συμμετοχής (ΔΕΗ-ΟΤΕ-Κοινόχρηστα - ενοίκιο κλπ).
  7. Το συμφωνητικό θα υπογραφεί απο τους ιατρούς και θα γίνει θεώρηση του γνησίου υπογραφής τους απο Αστυνομικό Τμήμα.
  8. Το συμφωνητικό θα κατατεθεί στον ΙΣΑ με αίτηση και θα συζητηθεί σε Διοικητικό Συμβούλιο για την έκφραση θετικής γνώμης.

 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή