Προς  κο. Αντώνη Μπέζα

Υφυπουργό Υγείας

Αθήνα, 20.01.2014

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

          Δια της παρούσης επιστολής μας επιθυμούμε να θέσουμε υπόψιν σας τα εξής:

          Στις 16.01.2014, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των τεσσάρων ελεγκτικών εταιρειών των παρόχων Υγείας, που έχουν οριστεί από τον ΕΟΠΥΥ. Η ανωτέρω Επιτροπή Διαπραγμάτευσης απαρτίζεται απο τον κο. Πατούλη Γεώργιο, Πρόεδρο ΙΣΑ, κο. Πατσουράκο Φώτιο, Πρόεδρο ΠΟΣΚΕ και Ταμία ΙΣΑ, κο. Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρο Πρόεδρο ΠΟΣΙΠΥ, και κο. Μπάκα Γεώργιο, Πρόεδρο Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών και έχει συσταθεί στα πλαίσια του Πανυγεινομικού Μετώπου.

          Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια συζητήσεων που έχουν λάβει χώρα προ διμήνου, με κύριο σκοπό την διαπραγμάτευση των οικονομικών όρων των συμβάσεων που πρόκειται να υπογραφούν με τους παρόχους Υγείας. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έχει ήδη από τις 23/12/2013 αιτηθεί από τις ελεγκτικές εταιρείες την αποστολή των σχετικών συμβάσεων. Έως και σήμερα μόνο μια Εταιρεία έχει αποστείλει την σχετική σύμβαση, αναμένονται δε και από τις λοιπές.

          Αξίζει να σημειωθεί ότι ως προς τους οικονομικούς όρους, αρχικά είχε προταθεί από τις ελεγκτικές εταιρείες ποσοστό που συνολικά ξεπερνάει το 3% επί του συνόλου των δαπανών που έχει υποβάλλει κάθε πάροχος Υγείας, όρος ο οποίος κρίθηκε απαράδεκτος και απερρίφθη από την επιτροπή. Αν ληφθούν υπόψη το κόστος λειτουργίας, το clawback, το rebate, οι φορολογικές επιβαρύνσεις και συνυπολογιστεί και το κόστος των ελεγκτικών εταιρειών, το οποίο θα έπρεπε να βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ, γίνεται αντιληπτό το πόσο τελικά επιβαρύνονται οι πάροχοι Υγείας, μη έχοντας πλέον κανένα κέρδος. Πρόκειται πραγματικά για δυσβάσταχτη κατάσταση την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν.

          Για τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για την ταχεία διεκπεραίωση των ελέγχων και προς άρση του αδιεξόδου προτείνει τα κάτωθι:

          Α) Μείωση του ελεγχόμενου δείγματος ανά ιατρό σε ποσοστό επί τοις εκατό, από το αρχικά συνολικό που απαιτείται με τα σημερινά δεδομένα, κατά τρόπο που να αντιπροσωπεύει ικανό δειγματοληπτικό έλεγχο. Αυτό θα επιταχύνει αφενός τον έλεγχο, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, αλλά ταυτόχρονα θα μειώσει και το κόστος που θα επιβαρύνει τους παρόχους Υγείας. Η ανωτέρω πρόταση βρίσκει σύμφωνους και τους εκπροσώπους των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλούς οικονομικούς ελεγκτικούς οργανισμούς.

          Β) Να μην υπάρξει οιαδήποτε προκαταβολή στην αμοιβή των ελεγκτικών εταιρειών .

          Γ) Η πληρωμή των ελεγκτικών εταιρειών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με εκχώρηση από τον πάροχο του ποσού που το οφείλει ήδη ο ΕΟΠΥΥ και η οποία εκχώρηση θα πραγματοποιηθεί από το υπολειπόμενο 10% της ελεγχόμενης δαπάνης όταν αυτή πληρωθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

          Κύριε Υφυπουργέ,

          Οι πάροχοι Υγείας, (γιατροί, εργαστήρια, φυσιοθεραπευτές και πολυιατρεία), βρίσκονται ήδη σε δεινή οικονομική θέση και αγγίζουν πλέον τα όρια της καταστροφής. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση στις πληρωμές τους θα έχει ως συνέπεια την ολοκληρωτική και άμεση καταστροφή τους με απρόβλεπτες συνέπειες στους εργαζόμενους, καθώς επίσης και αύξηση της ανεργίας αλλά και επιδείνωση της Δημόσιας Υγείας από την πτώση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος οικονομικών συμφερόντων.

          Ζητούμε λοιπόν την άμεση υλοποίηση των προτάσεων μας, καθώς φρονούμε ότι γνώμονας όλων είναι το κοινό συμφέρον.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ          Φ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ       Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ     Γ. ΜΠΑΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΑ         ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ              ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ       ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ.Φ.

 

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ι.Σ.Α. Web TV

Youtube
prosfores-gia-meli-isa
helpdesk-adeies-leitourgias-iatreiwn

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή