ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στον ΤΟΜΕΑ της ΥΓΕΙΑΣ» το Σάββατο 20 Νοεμβρίου

Διαδικτυακή Ημερίδα:  

«Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων – Επικοινωνιών στον τομέα της Υγείας»

 

Πρόγραμμα ημερίδας  

10.00-10.10  Καλωσόρισμα    

                       Αντιπρόεδρος Φ. Πατσουράκος  

10.10-10.25  Χαιρετισμός  

                       Πρόεδρος Γ. Πατούλης  

10.25-10.30  Εισαγωγή στη θεματολογία της ημερίδας  

                       Π. Λεονάρδου    

 

10.30-11.05  1o Μέρος: Η κυβερνο-ασφάλεια στο νέο ψηφιακό περιβάλλον  

                       Προεδρείο: Γ. Μαρίνος, Π. Λεονάρδου  

Η κυβερνο-ασφάλεια στο νέο ψηφιακό περιβάλλον (Δ. Ζαφειριάδης, 5’ ) Ενότητα

1: Τάσεις – Περιστατικά Κυβερνο-ασφάλειας (Π. Ταμπακόπουλος, 13’)  

Ενότητα 2: Νομικά – Κανονιστικά Πλαίσια:  

Ασφάλεια Συστημάτων Δικτύου και Πληροφοριών (Χ. Κωνσταντίνου, 5’) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Α. Κορωναίος, 12’)  

 

11.05-11.30  2ο Μέρος: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο πλέγμα της Κυβερνο-ασφάλειας  

                       Προεδρείο: Ι. Κεχρής, Π. Ψυχάρης   

Ενότητα 1: Είναι ο παράγων «Άνθρωπος», οι χρήστες ηλεκτρονικών συσκευών (pc, tablet, smart phone, medical devices κ.λπ.) ο πιο αδύναμος κρίκος στο Πλέγμα της Κυβερνο-Ασφάλειας; Παραδείγματα περιστατικών ασφαλείας (Π. Ταμπακόπουλος, 10’

  

Ενότητα 2: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter κ.λπ.). Απειλές για τους εργαζόμενους και την επιχείρηση (Γ. Ζαχαρόπουλος, 15’)  

 

11.30-12.00  3o Μέρος: Ασφάλεια στον τομέα της Υγείας  

                       Προεδρείο: Φ. Πατσουράκος, Π. Λεονάρδου  

Ενότητα 1: Μέτρα προστασίας – αντιμετώπισης (Χ. Κωνσταντίνου, 15’)  

•     Προσωπικά – ιατρικά - επιχειρηματικά δεδομένα 

•     Ιατρικές συσκευές, φορητές συσκευές, τηλε-ιατρική, ταξίδια κλπ. 

•     Κρίσιμες υποδομές 

•     Επιχειρηματική συνέχεια 

Ενότητα 2: Ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας (Σ. Κατσούλης, 15’)  

12.00-12.15. 4o Μέρος: Ερωτήσεις - Συζήτηση  

 

Οργανωτική επιτροπή  

Φ. Πατσουράκος  

Π. Λεονάρδου  

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή