Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε τον αγώνα, για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και οικονομικών απολαβών για τον ιατρικό κόσμο».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στον Υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη, τις προτάσεις του, για νομοθετικές ρυθμίσεις στην ιδιωτική Φροντίδα Υγείας που συνέταξαν οι Επιτροπές Ιδιωτικής Περίθαλψης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΙΣΑ, υπό τον συντονισμό των Ι. Κεχρή, και Σ. Προβατά και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ του ΙΣΑ. Οι προτάσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των σχέσεων του ιδιώτη ιατρού, μισθωτού ή ελευθεροεπαγγελματία, με ιδιωτικές κλινικές και ασφαλιστικές εταιρίες.

Ο ΙΣΑ ζητά να συμπεριληφθούν στο Νομοσχέδιο «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις», καθώς διορθώνουν χρόνιες στρεβλώσεις, αποκαθιστώντας την αξία των Ιατρών, χωρίς τους οποίους είναι πρακτικά ανέφικτη, η λειτουργία της αγοράς της Ιδιωτικής Υγείας. 

Σχολιάζοντας το θέμα, ο  Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επεσήμανε τα εξής:

«Συνεχίζουμε τον αγώνα, για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για τον πολίτη και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και οικονομικών απολαβών για τον ιατρικό κόσμο. Στόχος μας είναι σταματήσει η μετανάστευση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της χώρας. »

Πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή του ΙΣΑ και τις προτάσεις του.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή