Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε να γίνουν ειδικές εκπτώσεις, στην συνδρομή των πολύτεκνων και τρίτεκνων μελών του.

Ειδικότερα:

  1. Για τους υπερπολύτεκνους γιατρούς (έξι τέκνα και άνω) και εφόσον έχουν ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα κάτω από 45.000 €, απαλλαγή από την ετήσια συνδρομή του ΙΣΑ.

  2. Για τους πολύτεκνους γιατρούς αυτούς δηλ. που έχουν τέσσερα ή πέντε παιδιά και εφόσον έχουν ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα, κάτω από 45.000 €, μείωση της ετήσιας συνδρομής του ΙΣΑ κατά 50%.

  3. Για τους τρίτεκνους γιατρούς και εφόσον έχουν ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα κάτω από 45.000 €, μείωση της ετήσιας συνδρομής του ΙΣΑ κατά 25%.

Για όλες τις περιπτώσεις, η συνδρομή για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 20,00 € που συνεισπράττεται με την συνδρομή του ΙΣΑ καταβάλλεται κανονικά συν το χαρτόσημο.

Σημειώνεται ότι τα τέκνα θεωρούνται προστατευόμενα μέχρι την ενηλικίωσή τους, δηλ. τα 18 έτη και εφόσον σπουδάζουν μέχρι τα 24 έτη.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι γιατροί είναι τα εξής: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εκκαθαριστικό της εφορίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή