Γ. Πατούλης: «Ζητούμε ελεύθερη επιλογή γιατρού για όλους τους πολίτες στον τελευταίο άκρο της χώρας»

Τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για όλους τους πολίτες, με την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού της χώρας, ζήτησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, από την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κυρία Θεανώ Καρποδίνη που εκλήθη να παραστεί στη σημερινή Συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΣΑ
Θέματα που ετέθησαν μεταξύ άλλων ήταν η κλήση των ιατρών από τον ΕΟΠΥΥ για παράτυπη συνταγογράφηση, οι συμβάσεις των οικογενειακών και λοιπών ιατρών  και το Clawback εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων.
Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης και το ΔΣ του ΙΣΑ μίλησαν για την κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το τελευταίο χρόνο και ζήτησαν να στελεχωθεί άμεσα το σύστημα, με όσους γιατρούς το επιθυμούν με συμβάσεις που θα προσφέρουν αξιοπρεπείς επαγγελματικούς και οικονομικούς όρους.
Η  Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, εξέφρασε την κατανόησή της, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εργαστηριακών, Κλινικοεργαστηριακών ιατρών και Πολυιατρείων και παρουσίασε τον τρόπο που θα γίνει η κατανομή των 120 δόσεων του Clawback.
Ειδικότερα ανέφερε ότι εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση μηνιαία υποβολή των παρόχων και με ποσοστό παρακράτησης έως 15% της μέσης μηνιαίας υποβολής. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν όσοι περισσότεροι πάροχοι σε ευνοϊκότερο καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους, σε σχέση με την παλαιότερη ρύθμιση, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών του ΕΟΠΥΥ. 
Ένα ακόμα σοβαρό θέμα που ετέθη  στην κα Καρποδίνη ήταν οι εξοντωτικές ποινές που έχουν μπει τους τελευταίους μήνες στον ΕΟΠΥΥ, για θέματα συνταγογράφησης, σε γιατρούς κυρίως της Α’ ΥΠΕ.
Η κα Καρποδίνη δήλωσε ότι είναι αντιληπτές οι παθογένειες του άρθρου 92 του ν.4600/2019 περί θέσπισης δεικτών συνταγογράφησης. 
Οι συγκεκριμένες διατάξεις, που ψηφίστηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση, χρήζουν αναμόρφωσης, τόσο ως προς τα κριτήρια υπέρβασης ορίων συνταγογράφησης όσο και ως προς τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σε ιατρούς που υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια.  Ενόψει της αναμόρφωσης του συστήματος ελέγχου συνταγογράφησης, προτείνεται η θέσπιση κριτηρίων ελέγχου των πιθανών παραβάσεων των ιατρών στη βάση των επιστημονικών κριτηρίων των ιατρικών πρωτοκόλλων, τα οποία και θα προσδιοριστούν από μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από τον ΕΟΠΥΥ και τους Ιατρικούς Συλλόγους. Όσον αφορά στη διαδικασία ελέγχου της συνταγογράφησης,  προτείνεται η διενέργεια ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από ελεγκτικό όργανο του ΕΟΠΥΥ, που θα λειτουργεί κατά τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, με στόχο την ολοκλήρωση των ελέγχων εντός προδιαγεγραμμένου θεσμικού και χρονικού πλαισίου. 
Ειδικώς για τις κλήσεις ιατρών που εκκρεμούν από το 2017, και μέχρι την ψήφιση των σχετικών τροπολογιών για ένα συνεκτικό σύστημα ελέγχου της συνταγογράφησης, ήδη έχει δοθεί η εντολή στα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ να διεκπεραιωθούν ταχύτατα, με γνώμονα πάντα τις παραδεδεγμένες αρχές της ιατρικής και ελεγκτικής επιστήμης.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ.Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Η κατάρρευση των Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τον τελευταίο χρόνο λόγω των αποτυχημένων πολιτικών που ακολουθήθηκαν έχει αφήσει υγειονομικά ακάλυπτα το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Την ίδια ώρα οι ιδιωτικοί φορείς της ΠΦΥ κινδυνεύουν με λουκέτο ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να παραδοθεί η υγεία του πολίτη σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που θα λειτουργήσουν ως μονοψώνιο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι  υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται Θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί  η κάλυψη των μεγάλων υγειονομικών αναγκών του συνόλου του πληθυσμού  στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας μέσα από την επαρκή και αποτελεσματική αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας. Στα πλαίσια αυτά ζητούμε, όπως έχει ανακοινωθεί και από το Υπουργείο Υγείας, την προκήρυξη των 800 νέων συμβάσεων με ιατρούς που έχουν λάβει την ειδικότητα από το 2011 και μετα, για να πάψει και η φυγή νέων ιατρών εκτός Ελλάδος.
Παράλληλα ζητούμε την σταδιακή μείωση και κατάργηση του
clawback μέσω της αύξησης των δαπανών για την Υγεία, την προβλεπόμενη κατ’ έτος αύξηση του ΑΕΠ, αλλά και άλλων λύσεων από το 2019.»

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ  κυρία Θεανώ Καρποδίνη επεσήμανε τα εξής:
Η παρούσα Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αφενός για  τη δικαιότερη κατανομή των ποσών στους παρόχους υγείας και αφετέρου για την αύξηση των προτεινόμενων ορίων δαπανών, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό από τις δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, θα μελετηθούν και άλλους είδους λύσεις, σε συνεργασία με τον ΙΣΑ και το Συντονιστικό όργανο, για να υπάρξει σταδιακά ελάττωση και κατάργηση του Claw
back.
Επί του θέματος των συμβάσεων των ιατρών η κα Καρποδίνη δήλωσε ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι τις διατάξεις του ν. 4486/2017, και  καθώς βρισκόμαστε στο μεταβατικό στάδιο προς ένα ισχυρό σύστημα ΠΦΥ, δρομολογείται άμεσα η σύναψη συμβάσεων με ιατρούς.  Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσω της εμπλοκής του ΠΙΣ και των οικείων κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, ο οποίος και θα διαμεσολαβήσει για την ανεύρεση των ιατρών ανά ειδικότητα και ανά περιοχή θέτοντας ως προτεραιότητα τη συνεργασία με νέους ιατρούς και την κάλυψη των «άγονων» περιοχών.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

 

F1

F2

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή