Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ συνεχίζει να πρωτοστατεί στη χάραξη των πολιτικών για την υγεία σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InteropEHRate στις 13/2/2020 από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, όπου έγινε εκτενής έλεγχος στα παραδοτέα και την επίτευξη των προγραμματικών στόχων του έργου για το πρώτο του έτος.

Η πρώτη έκδοση του ενημερωτικού 4σέλιδου φυλλαδίου του προγράμματος όπου περιγράφονται οι στόχοι και η τεχνική προσέγγισή του είναι πλέον διαθέσιμη στα ελληνικά και μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας ΕΔΩ

Ο ΙΣΑ έχει δημιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας με τα μέλη του και τα μέλη των Συλλόγων Ασθενών για λόγους διερεύνησης της άποψης της ιατρικής κοινότητας και της κοινότητας των ασθενών στις υπηρεσίες που σχεδιάζονται και θα προσφέρονται από το έργο το οποίο βρίσκεται σήμερα σε φάση υλοποίησης.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα δύο κύκλοι με διαδικτυακές έρευνες με συμμετέχοντες τα μέλη του ΙΣΑ και τα μέλη των Συλλόγων Ασθενών για την αποτύπωση της ανάλυσης απαιτήσεων του έργου στις οποίες ανταποκρίθηκαν περίπου 340 ιατροί όλων των ηλικιών και περισσότερο ηλικίας 45-55,  όλων των ειδικοτήτων, εργαζόμενοι σε δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές μονάδες, και 16 εκπρόσωποι Συλλόγων Ασθενών.

Από τις εν λόγω έρευνες στα μέλη του ΙΣΑ, ανέκυψε ότι το 70% περίπου των ιατρών χρησιμοποιούν ήδη μέσα ψηφιακής επικοινωνίας με τους ασθενείς τους, είναι ιδιαίτερα θετικοί στην ευρεία  χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς και ιδιαίτερα συστημάτων αποκεντρωμένης διαχείρισης και κατοχής των δεδομένων από τον ίδιο τον ασθενή τηρώντας προφανώς το θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες δεοντολογίας για την ασφάλεια και την ανταλλαγή των δεδομένων υγείας, αρχές δηλαδή που πρεσβεύει το έργο  InteropEHRate και που απαιτείται να τηρηθούν στην ανάπτυξη των πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής επικοινωνίας δεδομένων υγείας που προβλέπεται. Ειδικότερα,  το 30% των ιατρών θεωρεί ότι η χρήση των εφαρμογών του έργου θα είναι εύκολη και δεν απαιτούν σχετική εκπαίδευση ενώ το 18% δεν κρίνουν απαραίτητη ούτε την τεχνική υποστήριξη . Εν τούτοις το 55% των ερωτηθέντων ιατρών εκτιμά ότι η τεχνική υποστήριξη θα βοηθούσε καθώς το 45% εκτιμά ότι θα απαιτηθεί χρόνος και προσπάθεια εκ μέρους των  ιατρών για τη διαχείριση των εφαρμογών οπότε τίθεται ζήτημα υποστηρικτικού προσωπικού διαχείρισης και μόνον το 24% εκτιμά ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ανάλωσης χρόνου και ιδιαίτερης προσπάθειας για τη χρήση των εφαρμογών στη διαδικασία εξέτασης του ασθενούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι απαιτείται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας, ειδικότερα δε του εθνικού συστήματος υγείας και προφανώς και των εφαρμογών του InteropEHRate.

Επιπλέον οι εκπρόσωποι Συλλόγων Ασθενών ανταποκρίθηκαν θετικά στις υπηρεσίες του έργου InteropEHRate και συμμετείχαν ενεργά σε σχετική έρευνα διαπίστωσης απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες θεωρούν σκόπιμο να μπορούν να διαχειρίζονται οι ασθενείς τα δεδομένα υγείας τους, και ενδεχόμενα να αποκρύπτουν κάποια από τα δεδομένα του φακέλου υγείας τους από κάποιους υγειονομικούς παρόχους. Θα επιθυμούσαν δε την άμεση αποστολή, το πολύ εντός της ίδιας ημέρας,  των αποτελεσμάτων ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων  στο κινητό τους μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι  η διάθεση τεχνικής υποστήριξης θα ήταν χρήσιμη. Σε ότι αφορά τη διάθεση των δεδομένων του ιατρικού φακέλου  υγείας των ασθενών για λόγους υποστήριξης της έρευνας,  οι ερωτηθέντες είναι ιδιαίτερα θετικοί και θεωρούν αυτονόητο να ενημερώνονται όταν τα στοιχεία τους μεταφέρονται ενώ το 70% θα ήταν διαθέσιμοι να προσθέσουν επιπλέον δεδομένα αν απαιτηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΣΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα, διάρκειας 3,5 ετών, ως ένας από τους 16 ευρωπαϊκούς εταίρους που στόχο έχει την δημιουργία υποδομών και εφαρμογών για μια έξυπνη ηλεκτρονική κάρτα υγείας ασθενών, με προσβασιμότητα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε την νέα ιστοσελίδα του έργου (https://www.interopehrate.eu/) και να ακολουθήσετε τον αντίστοιχο λογαριασμό twitter (https://twitter.com/interopehrate - @interopEHRate ), που ενημερώνεται τακτικά με νέα και εκδηλώσεις του έργου.

TO ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή