Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταικούρα, τον Πρόεδρο του  ΕΟΠΥΥ κ. Β. Πλαγιαννάκο και την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Θ. Καρποδίνη, επαναφέροντας  το αίτημά του για στήριξη των ιατρών, των διαγνωστικών εργαστηρίων και των ιατρικών εταιρειών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, μέσω του μέτρου της μείωσης του ποσού των δόσεων του claw back 2019 μέσω της μείωσης των καταβλητέων δόσεων clow back.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια της από 18-5-2020 και με αριθμ. πρωτ. 13052 παρέμβασης μας θα θέλαμε να επαναφέρουμε το αίτημα μας για στήριξη των ιατρών, των διαγνωστικών εργαστηρίων  και των ιατρικών εταιρειών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, μέσω του μέτρου της μείωσης του ποσού των δόσεων του claw back 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της Π.Ν.Π. της 01/05/2020 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 90/01-05-2020 προβλέπεται, ορθώς, ότι οι επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. 86.10 οι οποίες παρέχουν ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2020 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, θα ωφεληθούν από μείωση των οφειλών τους στο πλαίσιο του μηχανισμού claw back του Ε.Ο.Π,Υ.Υ.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως είναι ότι, εκτός από τις κλινικές και τα νοσοκομεία που αφορά η συγκεκριμένη μείωση, ο χώρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είτε μιλάμε για ιατρείο είτε για ιατρική εταιρεία έχει πληγεί στον ίδιο βαθμό και σε πολλές περιπτώσεις σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό με τα ποσοστά μείωσης τζίρου για τους συγκεκριμένους μήνες να ανέρχονται και στο 60% με 70%. Θεωρούμε αυτονόητο το αίτημα μας για αντίστοιχο μέτρο οικονομικής στήριξης και ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το Υπουργείο Οικονομικών και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με μοναδικό κριτήριο την μείωση του τζίρου χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί ή εξαιρέσεις που να συνδέονται με το μισθολογικό κόστος αφού σε μεγάλο ποσοστό οι φορείς Π.Φ.Υ. δεν απασχολούν προσωπικό ή απασχολούν ελάχιστο.

Ενόψει των ανωτέρω αναμένουμε να ανακοινωθούν οι δόσεις του claw back του 2019 για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και να εφαρμοστούν οι ως άνω διατάξεις ώστε να μειωθούν οι οφειλές λαμβανομένου υπόψη του τζίρου των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του 2020 των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

Για την επιστολή πατήστε εδώ


Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή