Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

          Επειδή παρατηρήθηκε ότι πολλοί γιατροί ελευθεροεπαγγελματίες καθώς και εταιρίες- κλινικές περιέλαβαν στο TAXISNET στις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών – Μ.Υ.Φ., τα γραμμάτια εισπράξεως τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Ι.Σ.Α. για καταβολή της συνδρομής τους ή για έκδοση άδειας λειτουργίας ιατρείων, σας ενημερώνουμε ότι τα γραμμάτια εισπράξεως του Ι.Σ.Α. αποτελούν μη φορολογικά παραστατικά και δεν περιλαμβάνονται στην συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών όπως αντίστοιχα δεν θα υποβληθούν από τον Ι.Σ.Α. στην συγκεντρωτική κατάσταση πελατών.

Τα Γραμμάτια εισπράξεως του Ι.Σ.Α. καταχωρούνται κανονικά στα έξοδα και εκπίπτουν του εισοδήματος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                      ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή