Προσοχή: απαραίτητη είναι η προσκόμιση της ιατρικής ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ Ή ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΟΥΝ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ή ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει καταδείξει ότι πολλές φορές συνάδελφοι ιατροί προβαίνουν στη μίσθωση ή και αγορά διαμερισμάτων που δεν έχουν τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές για την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία ιατρείου, πολυϊατρείου ή διαγνωστικού εργαστηρίου.
Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους, όπως προ πάσης τέτοιας ενέργειας να ελέγχουν ενδελεχώς τις προδιαγραφές του ακινήτου στο οποίο προτίθενται να εγκατασταθούν προς αποφυγή άσκοπων εξόδων.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

 1. ΦΕΚ 713 Β' 13-3-2012 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 - Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.
 2. Παράρτημα Α' και Β' του ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α')
 3. Νέες τεχνικές προδιαγραφές
  Τροποποίηση των μετρικων στοιχείων του Π.Δ. 84/2001
 4. Δικαιολογητικά
 5. Αίτηση ανάκλησης βεβαίωσης λειτουργίας
 6. Αντικατάσταση επιστημονικά υπευθύνων ακτινολογικών εργαστηρίων
 7. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 8. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Κοινού Ιατρείου
 9. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συστέγασης
 10. Αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΙΣΑ μελών άλλων Ιατρικών Συλλόγων (Αφορά μόνο ιατρούς που ΔΕΝ είναι μέλη του ΙΣΑ)

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 1. ΦΕΚ 1802 Β' 2-7-2014 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 - Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
 2. Δικαιολογητικά για τη λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου
 3. Δικαιολογητικά για τη λειτουργία εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 1. Δικαιολογητικά
 2. Εγκύκλιος Διακίνησης διαγνωστικών δειγμάτων

Για την κίτρινη κάρτα του Ε.Ο.Φ. πατήστε εδώ

 

 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ Ι.Σ.Α

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 

 1. Έντυπο για την Ανανέωση Εγγραφής στον Ι.Σ.Α. - ΣΥΝΔΡΟΜΗ
 2. Δικαιολογητικά για Αναδρομική Διαγραφή από τον Ι.Σ.Α. ιατρών που εργάζονται στο εξωτερικό
 3. Δικαιολογητικά για Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από την Περιφέρεια
 4. Δικαιολογητικά για δήλωση Έναρξης  Ειδικότητας στις Περιφέρειες
 5. Δικαιολογητικά για αναγνώριση Ιατρικής Ειδικότητας
 6. Δικαιολογητικά για έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 7. Δικαιολογητικά για έναρξη παρακολούθησης ιατρικής ειδικότητας μετά από διορισμό
 8. Δικαιολογητικά για επίδομα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 9. Δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ειδικότητας
 10. Πινακίδα Νομίμου Ιατρείου
 11. Λίστα Ενοποιημένων Ασφαλιστικών Ταμείων για συμβάσεις
 12. Υπεύθυνη Δήλωση
 13. Υπεύθυνη Δήλωση γιατρού για την Παροχή Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. προς τους Ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο ιδιωτικό τους ιατρείο
 14. Χρήσιμες πληροφορίες για όλα τα μέλη
 15. Αίτηση για Εφημερίες
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ι.Σ.Α. Web TV

WebTVYoutube
prosfores-gia-meli-isa

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή