Αγαπητά μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΥ, οργανώνει τρεις Ιατρικές Ομάδες Άμεσης Δράσης για Έκτακτες Καταστάσεις, με περιοχή δράσης την Ελληνική επικράτεια (σε συνεργασία με τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους).

Στις ομάδες αυτές μπορούν να λάβουν μέρος ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ όλων των ειδικοτήτων -νοσοκομειακοί, ελευθεροεπαγγελματίες, πανεπιστημιακοί, στρατιωτικοί

Η συμμετοχή θα είναι εθελοντική και η ενεργοποίηση των ομάδων αυτών θα γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου κατόπιν εισήγησης του στο ΔΣ του ΙΣΑ. Τις ομάδες θα επικουρούν εθελοντές νοσηλευτές και διασώστες και θα υπάρχει ιατροφαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η δράση των ομάδων θα εντάσσεται στους Εθνικούς Σχεδιασμούς όπως αυτοί προβλέπουν κατά την διάρκεια της εφαρμογής σχεδίων εκτάκτων καταστάσεων από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Για την υποβολή αιτήματος ενδιαφέροντος απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Αίτηση συμμετοχής στις εθελοντικές ομάδες
  2. Βιογραφικό σημείωμα (πλήρες)
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ενεργό μέλος)
  4. Πιστοποίηση εκπαίδευσης στα παρακάτω:

    α. ATLS

    β. ALS

    γ. APLS

    δ. BTLS

5. Βεβαίωση εμπειρίας σε παρεμφερείς δράσεις υγειονομικού χαρακτήρα

Στα πλαίσια της επιλογής των εθελοντών κατά την εκτίμηση του ΙΣΑ θα υπάρξει συνέντευξη των υποψηφίων.

Πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων ως παρακάτω: 210 3839770

Μπορείτε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά στην φόρμα επικοινωνίας για άλλα θέματα ή Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Σεβαστουπόλεως 113, 11526, Αθήνα


 

 

 

Για την αίτηση συμμετοχής
πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή