11/4/2023

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδών "Ηγεσία, Καινοτομια & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία"
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
https://healthleader.uniwa.gr  693 843 03 23
3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα | 90 ECTS
Υποβολή αιτήσεων : 20/4/2023 εως 30/6/2023  και 1/9/2023 εως 17/9/2023


10/4/2023

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Βιοπληροφορική", διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:
Πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:
(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας.
(β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.
(γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων,
καθώς και του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 15 Μαϊου 2023
Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
τηλ. 2810 394526, 2810 392119
Για την Προκήρυξη πατήστε εδώ


           Η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (ΣΙΕ) αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του γιατρού διότι κατοχυρώνει την ποιότητα των παρεχομένων προς την κοινωνία υπηρεσιών και διαφυλάσσει το κύρος του ιατρικού επαγγέλματος.Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΙΣΑ ως Μετεκπαιδευτικού Κέντρο Γνώσης, εφαρμόζουμε "Προγράμματα Μοριοδοτούμενης Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης" και "Διαγωνισμούς Υποτροφιών Νέων Γιατρών", με στόχο την εφαρμογή μιας ουσιαστικής στήριξης στους νέους γιατρούς, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα επιδοτούμενης επιστημονικής κατάρτισης σε αναγνωρισμένα επιστημονικά κέντρα της ειδικότητάς τους.

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εμβρυομητρική Ιατρική» (ΦΕΚ ίδρυσης 4355/5-10-2020). Στα δύο ακαδημαϊκά χρόνια λειτουργίας του είχε ευρύτατη αποδοχή, ιδιαίτερα στη δεύτερη περίοδο όπου οι υποψήφιοι φοιτητές ξεπέρασαν κατά 33% αυτούς που το παρακολούθησαν.
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέταση σε 10 συνολικά μαθήματα που κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών, η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η πρακτική άσκηση.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ισχύουν τα παρακάτω:
Η θεωρητική διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με παρουσία φυσική ή διαδικτυακή σε 6 Σαββατοκύριακα / ανά εξάμηνο, τα οποία διεξάγονται ως εξής::
Παρασκευή: 16:00-20:00 (4 ώρες)
Σάββατο: 10:00-14:00 και 15:00-19:00 (8 ώρες)
Κυριακή: 10:00-14:00 (4 ώρες)
Η θεματολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω: Στατιστική και μεθοδολογία της έρευνας, σακχαρώδης διαβήτης και λοιπές ενδοκρινικές παθήσεις στην κύησης, φυσιολογία και παρακολούθηση της κύησης, προγεννητικός έλεγχος, υπερτασιακή νόσος και αιματολογικές παθήσεις, πρόωρος τοκετός, υπογονιμότητα και επιπτώσεις στην κύηση, νεοπλασματικές παθήσεις και κύηση, επιπλοκές κατά τον τοκετό και τη λοχεία.
Συντονιστική Επιτροπή
Αθανασιάδης Απόστολος - Διευθυντής του ΠΜΣ «Εμβρυομητρική Ιατρική» Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΑΠΘ
Μαμόπουλος Απόστολος - Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Καλογιαννίδης Ιωάννης – Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Δαγκλής Θεμιστοκλής Δαγκλής - Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Παπανικολάου Ευάγγελος – Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Καθηγητές
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δίδαξαν στο μεταπτυχιακό 134 καθηγητές από την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα καθηγητές από όλες τις ελληνικές ιατρικές σχολές, από περίπου 40 διαφορετικές ειδικότητες και από 4 πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Μαθήματα
Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 155 διαφορετικές παρουσιάσεις, που, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν: τις τελευταίες έρευνες, μελέτες, κλινικά πρωτόκολλα καθώς και βιβλιογραφία, υλικό που θα βρίσκεται στη διάθεση των συμμετεχόντων.
Συνολικά 260 διδακτικές ώρες όπου οι φοιτητές θα έχουν άμεση επαφή με τον καθηγητή για ανάλυση και συζήτηση.
Πρακτική
Η πρακτική διδασκαλία θα περιλαμβάνει:
4 συνεδρίες επί 2 ώρες, με παρουσία φυσική ή διαδικτυακή και συζήτηση πραγματικών περιστατικών με παθολογία της κύησης.
3 συνεδρίες επί 4 ώρες (πρωινά), με φυσική παρουσία στο τμήμα Εμβρυομητρικής της Γ΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο (παρέχεται και η δυνατότητα συνεργασίας με Ιδρύματα άλλων πόλεων).
Η πρακτική διδασκαλία θα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν:
Διαχείριση πραγματικών περιστατικών
Πρόσβαση στους υπερήχους, αίθουσα τοκετών και χειρουργείο
Εκπαίδευση σε κλινικά πρωτόκολλα
Πρακτική άσκηση σε προπλάσματα και όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της Γ’ Γυναικολογικής κλινικής στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο.
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, εμπρόθεσμα, την αίτηση συμμετοχής, με τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
Η αίτηση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr (επικαιρότητα-Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου: www.ouc.ac.cy
Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου. Είναι το πρώτο και μοναδικό στην Κύπρο που εφαρμόζει αποκλειστικά την ανοικτή και εξ αποστάσεως μεθοδολογία φοίτησης. Έτσι, ο φοιτητής μπορεί να σπουδάζει από τον δικό του χώρο, στον δικό του χρόνο, ακολουθώντας τον δικό του ρυθμό. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε Κύπρο & Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προσφέρονται 4 Πτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών καθώς και Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες. Ειδικά στις Οικονομικές Επιστήμες & τη Διοίκηση, το ΑΠΚΥ προσφέρει τα ακόλουθα πολύ αξιόλογα, ποιοτικά, αναγνωρισμένα Προγράμματα Σπουδών:

Μεταπτυχιακά (επιπέδου μάστερ)
Διοίκηση Μονάδων Υγείας (στον Τομέα που αφορά στην Υγεία προσφέρονται, επίσης, τα : Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική και Βιοηθική-Ιατρική Ηθική)
Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκυρίες της εποχής, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει αποφάσεις για παραχώρηση οικονομικών ελαφρύνσεων, σε περιπτώσεις :
εφάπαξ εξόφλησης διδάκτρων/διαχειριστικού κόστους,
φοιτητών που έχουν 3 και άνω ανήλικα τέκνα,
φοιτητών της ίδιας οικογένειας,
φοιτητών που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο ΑΠΚΥ, παρακολουθώντας 2ο ή 3ο Πρόγραμμα Σπουδών.
Η σχετική πληροφόρηση και οι προϋποθέσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/prospective/prospective-cost


Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου


Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή¨ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ
Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ


Aνακοίνωση για τη νέα περίοδο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Ιατρική του ύπνου».
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ
Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
«Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση»

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση»
“Development of new drugs: research, launch and access”
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και Τίτλου Σπουδών Master (MSc).

Πληροφορίες: Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευσης Ογκολογικής Μονάδας Γ ΠΠ, ΓΝΑ «Η Σωτηρία» Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα. Κτίριο Ζ (τέλος κίτρινης γραμμής, 3ος όροφος), τηλ: 210-7700220, 6942491100
Εmail:
Για την προκύρηξη πατήστε εδώ
Εντυπο υποψηφιότητας εδώ


Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία
Συνεχίζοντας την άνω των 20 ετών παράδοση, προκηρύσσεται και φέτος η υποτροφία Γεώργιος Νούλης (2021-2022). Η έμμισθη αυτή υποτροφία έχει διάρκεια 1 έτος και πραγματοποιείται στην κλινική ATOS στην Χαϊδελβέργη της Γερμανίας υπό την επίβλεψη του καθηγητού R. Siebold. Η υποτροφία απευθύνεται σε νέους ειδικούς με ειδικό ενδιαφέρον στην αρθροσκοπική χειρουργική.
Για την προκύρηξη πατήστε εδώ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Eτήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 9 μηνών (515 ώρες) και οι εγγραφές γίνονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη Γραμματεία του προγράμματος: Ε-mail: , τηλ.: 6987053722 & 24210-06366/90.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής (Master of Science), Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα. Έναρξη 3.10.2021
Πληροφορίες: https://mscmidwi.uniwa.gr/
Δείτε την Προκήρυξη εδώ


Προκήρυξη για εισαγωγή εκπαιδευόμενων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: "Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία", που οργανώνεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως την 20η Σεπτεμβρίου 2021.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ, ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ”


 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή