ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νοσοκομείο "Έλενα Βενιζέλου" Πλατεία Ε. Βενιζέλου 2, Αθήνα 11521 Τηλ: 210 6402389
E-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 14, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.:10682 Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 210 7774370, Φαξ: +30 210 7701552, E-mail: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΕΠΙ)
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 85, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.:11528 Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107796310, E-mail: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107211845, +30 2107843161, Φαξ: +30 2107215088, E-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Ορμυνίου 5, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107229091, +30 2107257823, Φαξ: +30 2107257823

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 11, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107291389, +30 2107236710, Φαξ: +30 2107236170

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Διονυσίου  Αιγινήτου 8, Πόλη:  Αθήνα, Τ.Κ. 11528, Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 210 5832432, e-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Κηφισίας 39 Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: 11523 Νομός: Αττικής,Τηλέφωνο: +30 2106911682 Φαξ: +30 2106911682 email:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)
Διεύθυνση: N. Κουντουριώτη 21, Πόλη:  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 25, Νομός: Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: +30 2310 550 048 Φαξ: +30 2310 539 995, e-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Κορνεάδου 44-46,Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107244117 Φαξ: +30 2109351184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Κάνιγγος 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.:10677 Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +302103811612, Φαξ: +302103840317, E-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Ποταμιάνου 6, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107221633, Φαξ: +30 2107226139, E-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Αλκαίου 10, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.:115 28 Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: 2107774607, Φαξ: 21077746099, E-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση Γραμματείας: Μιχαλακοπούλου 29, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: 11528 Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 210 7213225, E-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Βαλτετσίου 11, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2103645627, +30 2106128507, Φαξ: +30 2103611774, E-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Αλκμάνους 10, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107244117, +30 2107247056, +30 2107289404, Φαξ: +30 2107247556

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107298586

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.:11528 Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: 210 7211845 - 210 7467459
Fax 210 7795553 - Κιν. 6946796779 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Λουκιανού 17, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107201705, Φαξ: +30 2107249986

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Α.Φλεμιγκ 20, Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106854156, +30 2106891580 Φαξ: +30 2106854187

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Ραβινέ 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107245959, Φαξ: +30 2107245959

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Μακεδονίας 10 Αθήνα ΤΚ: 104 33 Τηλ: Αθήνα: 210 8237771 Θεσ/κη: 2310 744012 Κινητό: 6934 014165
e-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Μπακοπούλου 15, Πόλη: Νέο Ψυχικό T.K.:15451 Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107771140, Φαξ: +30 2107758354

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 18, Πόλη: Αθήνα, T.K.:11526, Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 210 74 70 257, Φαξ: +30 210 77 16 834, E-mail: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Διεύθυνση: Λακωνίας 29, 115 23 Αθήνα, Τηλ.: 210 5238 777, Fax: 210 5239 886 , E-mail: info @ nuclear-medicine.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Λεωφ.Μεσογείων 152, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106518984, +30 2107487723, Φαξ: +30 2107487723

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23 ΤΚ 115 28, Αθήνα Τηλ: 2107211845 Fax: 2107215082, Email:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Λεωφ.Μεσογείων 152, Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107487723, Φαξ: +30 2107487723, E-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΕΕΕΧ)

Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, 11528, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 210-7211845, E-mail: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διεύθυνση: Βουρνάζου 39, Αθήνα, 11521, τηλ. 210-7222284, 7222150, κιν.: 6975-425842, 6946-261568 e-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.)
Διεύθυνση: Σμολένσκυ 5, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ. 114 72, Τηλέφωνο: 2106457878, Fax: 2103610488, Email:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Άρτης 1, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: 11523 Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107701813, +30 2107758248, Φαξ: +30 2107701813

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩN ΠΑΙΔΩΝ
Διεύθυνση: Αιτωλίας 3-5, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2103306240, +30 2103306250, Φαξ: +30 7486089

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ-ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106544731,+30 2109493447

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Κάλβου 4, Πόλη: ΨΥΧΙΚΟ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106740891, Φαξ: +30 2106778386, E-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διεύθυνση: Μαιάνδου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107211845, Φαξ: +30 2107215082

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Πανουργιάς 14,Πόλη: ΓΑΛΑΤΣΙ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2102220892

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Διεύθυνση: Ιασίου 2, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107706152, +30 2107286000, Φαξ: +30 2107785780

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 88, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107792448, Φαξ: +30 2107770429, E-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Στουρνάρα 32, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής,Τηλέφωνο: +30 2105222387, Φαξ: +30 2105242861

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Διεύθυνση: Κηφισίας 49, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106985988, Φαξ: +30 2106985986, E-mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 4, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107240190, +30 2107218515, Φαξ: +30 2107218515

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2108135168, +30 2107291733, Φαξ: +30 2107291733

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Γρ.Θεολογου 5,Αθήνα Τηλέφωνο: 2107465359 E-mail: 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Κορνεάδου 16, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής,Τηλέφωνο: +30 2107217504, Φαξ: +30 2107217504

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Κορνεάδου 16, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής,Τηλέφωνο: +30 2107217504, Φαξ: +30 2107217504

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107249985, +30 2106461904, 6932567221

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106982741, +30 2106833568, Φαξ: +30 2106982741

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 41-45, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.:115 27 Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο & Fax : 211 4095472, email: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 41-45, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.:115 27 Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο & Fax : 211 4095472, e-mail:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διεύθυνση: Σποράδων 2, Πόλη: ΧΑΛΑΝΔΡΙ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106524239,2106862352, 2106723843, Φαξ: +30 2106532984

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Βεντίρη 1, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής,Τηλέφωνο: +30 2107241416, Φαξ: +30 2107245431

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ 4-6 T.K.:115 22 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2106444174 - 2106421700 FAX 2106448686
email:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107211845, Φαξ: +30 2107215082

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2108983123, +30 2108983380, Φαξ: +30 2108983615

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διεύθυνση: Κάνιγγος 23, 10677, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2103811612, Φαξ: +30 2103840317, Email: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Διεύθυνση: Σισμάνη 9, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107773270, Φαξ: +30 2107773270

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Μυστρά 9, Πόλη: ΚΗΦΙΣΙΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2108018568, +30 2107715738, Φαξ: +30 2107715738

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Ωκεανίδων 15, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107773840, +30 2109354179, Φαξ: +30 2109324300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.)
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106525392, +30 2106525392, Φαξ: +30 2107226100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 155, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107751236

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106011748, +30 2107211845, Φαξ: +30 2107215082

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2108228968, +30 2108084779, Φαξ: +30 2108228968

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 58, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107774607, Φαξ: +30 2107774607

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 124Β, ΤΚ: 11526, Αθήνα, Τηλ.: 210 7789211, Fax: 210 7777390

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 85, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106439755, +30 2108131492, Φαξ: +30 2106457484

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Λ.Αλεξάνδρας 196, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 6465982, +30 2107244927, Φαξ: +30 2106432258

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Δ.Βερνάδου & Αναλήψεως 28, Πόλη: ΒΡΙΛΗΣΙΑ, T.K.: Νομός: Αττικής,Τηλέφωνο: +30 2108043483

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΗΣΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Μέρλιν 9, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2108132162

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 64,Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 210-7754400, Φαξ: +30 210-7754400, e-mail:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Φλέμιγκ 20, Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: Νομός: Αττικής,Τηλέφωνο: +30 2106857836

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 20,Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: Νομός: Αττικής,Τηλέφωνο: +30 2107780089, +30 2107227488, Φαξ: +30 2107227488

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Διεύθυνση: Λ.Αλεξάνδρας 171, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106409000, +30 2106409381, Φαξ: +30 2106421022

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΝΟΥ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107258582, +30 2106721046

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Διεύθυνση: Ομήρου 21, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2103617383, Φαξ: +30 2102282429

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 75, Γουδί 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107462449, Φαξ: 2107462390

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107652335, Φαξ: +30 2107652335

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Β.Σοφίας 47, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107240450 Φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107219385, Φαξ: +30 2107212459

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Σπευσίπου 29, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2108018439 Φαξ:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107232981, +30 2105234815

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση: Β.Σοφίας 52, Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107245752, +30 2107236668, +30 2107772331

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Κάνιγγος 23, 10677 , Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2103811612,  Φαξ: +30 2103840317, Email: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2106726312 Φαξ: +30 2106726312

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ω.Ρ.Λ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2107711906, 6944568760 Φαξ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Διεύθυνση: Μαικήνα 103, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, T.K.: Νομός: Αττικής, Τηλέφωνο: +30 2102220892 Φαξ: +30 2107775295

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΟΡΦΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή