Αγγλία

Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, αλλά και όλων των Πανεπιστημίων της Ε.Ε., που επιθυμούν να εργαστούν στη Βρετανία ως ειδικευόμενοι είτε ως ειδικοί, οφείλουν πρώτα να κάνουν εγγραφή στον Βρετανικό Ιατρικό Σύλλογο (GeneralMedicalCouncil). Οδηγίες σχετικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πλήρη εγγραφή στο GMC, μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση http://www.gmc-uk.org/ στην ενότητα Registration and licensing. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της εγγραφής είναι περίπου 1 – 2 μήνες.

Αμέσως μετά, μπορούν οι γιατροί να ξεκινήσουν τις αιτήσεις σε θέσεις ειδικευομένου ή ειδικού. Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται από το Royal College της αντίστοιχης ειδικότητας (4 – 7 χρόνια). Αν κάποιος νέος γιατρός έχει τελειώσει μία ειδικότητα στην Ελλάδα, η οποία διαρκεί λιγότερα χρόνια από τη Βρετανία, τότε τα χρόνια αυτά αναγνωρίζονται και ο γιατρός τοποθετείται θέση ειδικευομένου αντίστοιχου έτους για να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο εκπαίδευσης που ορίζει η Βρετανία για την ολοκλήρωση της σχετικής ειδικότητας προκειμένου να λάβει το Certificate of Completion of Training, και να μπορεί να εργαστεί ως επιμελητής (consultant).

Επισκεφθείτε για περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα του ΝationalHealthService: http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή