19/07/2024 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ η ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ τηλ 6936704516


18/07/2024 

Ζητείται  ΙΑΤΡΟΣ για ΚΑΤ ´ΟΙΚΟΝ επισκέψεις  (Ουρολόγος) στον νόμο Αττικής, από ιατρική εταιρεία για άμεση έναρξη συνεργασίας, Αμοιβή ανά επίσκεψη. Ευέλικτο ωράριο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

 Για αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο: ή εναλλακτικά στο 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ -ΥΓΕΙΑ.
ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:6944656690


17/07/2024

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός : Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος για την Στελέχωση Πολυϊατρείου στο Χαϊδάρι.
Απαραίτητη προϋπόθεση : Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος και ελάχιστη εμπειρία δύο ετών.
Το Πολυϊατρείο προσφέρει : Άριστο περιβάλλον εργασίας, Σύγχρονο Ιατρικό Εξοπλισμό, Ευελιξία ωραρίου.
Βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : Επικοινωνία στο τηλέφωνο : 697 4800927


ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Ιατρός – Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός για την Στελέχωση Πολυϊατρείου στο Χαϊδάρι.
Απαραίτητη προϋπόθεση : Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος και ελάχιστη εμπειρία δύο ετών.
Το Πολυϊατρείο προσφέρει : Άριστο περιβάλλον εργασίας, Σύγχρονο Ιατρικό Εξοπλισμό, Ευελιξία ωραρίου, Υψηλές αποδοχές.
Βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : Επικοινωνία στο τηλέφωνο : 697 4800927


ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός – Ακτινοδιαγνώστης για την Στελέχωση Πολυϊατρείου.
Απαραίτητη προϋπόθεση : Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος και ελάχιστη εμπειρία ενός έτους .
Το Πολυϊατρείο προσφέρει : Άριστο περιβάλλον εργασίας, Σύγχρονο Ιατρικό Εξοπλισμό, Ευελιξία ωραρίου, Υψηλές αποδοχές.
Βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : Επικοινωνία στο τηλέφωνο : 697 4800927


Leverage Radiology. Ζητούνται Ακτινολόγοι (κατά προτίμηση εγγεγραμμένοι στο GMC Αγγλίας), για γνωμάτευση εξετάσεων εξ’ αποστάσεως, στην Αγγλική γλώσσα, Αξονικής ή Μαγνητικής Τομογραφίας, ή Μαστογραφίας. Πληροφορίες τηλ: 6932462271


Ζητείται Ιατρός, εν αναμονή ειδικότητας (να έχει κάνει τουλάχιστον 2 χρόνια Παθολογίας) για εφημερίες σε Παθολογική Κλινική. Αποστολή Βιογραφικών στο


ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ζητείται από μεγάλο πολυϊατρείο στο κέντρο της Αθήνας για άμεση συνεργασία. Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας, υψηλές αποδοχές, επαγγελματική σταθερότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email . τηλ. επικοινωνίας 6944879601


Ζητείται ιατρός, παθολόγος ή ογκολόγος, με κλινική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους,για θέση επιμελητού Α' στην ΣΤ' Ογκολογική Κλινική στο Metropolitan General για άμεση συνεργασία σε θέση πλήρους απασχόλησης.
Η θέση αφορά σε πρωινή εργασία με πολλές δυνατότητες εξέλιξης στην ιδιωτική Ιατρική καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον εξελισσόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας.
Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, εφημερίες, γραφείο με γραμματειακή υποστήριξη, θέση parking και ευελιξία στο ωράριο.
Να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται η πλήρης ολοκλήρωση της ειδικότητας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: κα. Κοτσώρη Κατερίνα ->6936680900, Γραμματέας κα.Διακογιάννη Ελένη -> 6947210915 / 2119904357 και email:


16/07/2024

Από το Ιατρικό Κέντρο Γουβών (Ηράκλειο Κρήτης) ζητούνται Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή άνευ ειδικότητας για την καλοκαιρινή σεζόν 2024 (μέχρι Οκτώβριο του 2024).
Απαραίτητα προσόντα:
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών)
Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
Διαμονή.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail :


Ιατροί ζητούνται από ψυχιατρική κλινική βορείων προαστίων (Κλινική Λυράκου), για εφημερίες. Βιογραφικά στο e-mail: , Πληροφορίες: 210 61 31 802. Υπόψιν κου Ανδρέα Φωτόπουλου


Η Ειδική Παθολογική Κλινική «Ευαγγελίστρια» (Πυθίας 24, Κυψέλη), αναζητά ιατρούς για εφημερίες.
Αποστολή βιογραφικών: , Τηλ. 2108641210


Ζητούνται ΙΑΤΡΟΙ για ΚΑΤ ´ΟΙΚΟΝ επισκέψεις (Γενικό Ιατρός - Παθολόγος). στον νόμο Αττικής, από ιατρική εταιρεία για άμεση έναρξη συνεργασίας, Αμοιβή ανά επίσκεψη. Ευέλικτο ωράριο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Για αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο: ή εναλλακτικά στο


Δίκτυο κλινικών που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά ιατρό παθολόγο για καθημερινή απασχόληση.
Αποστολή Βιογραφικών: , Τηλ. 210-8255192 (εσωτ. 3)


15/07/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ιατρού Καρδιολόγου
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσης ιατρού καρδιολόγου στις Δομές του ΤΥΠΕΤ που βρίσκονται εντός Αττικής περιφέρειας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου ιατρικής (εφόσον το πτυχίο έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να υποβάλει, επίσης, βεβαίωση αναγνώρισης τού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ ή ως ορίζει ο νόμος).
3. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
5. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης τού ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
6. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
7. Επιθυμητή η κλινική εμπειρία στην Παθολογία τα τελευταία 2 έτη, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσοκομείων.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύι ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή να τα υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου, στην διεύθυνση: Πρωτόκολλο ΤΥΠΕΤ – Σοφοκλέους 15 (1ος όροφος) – 105 51 Αθήνα – Υπόψη Διευθυντή Τομέα Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης
ή μέσω e-mail: .
Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο του ενδιαφέροντος ή στο θέμα τού
ηλεκτρονικού μηνύματος «Για την θέση Καρδιολόγου».
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ιατρού Ακτινολόγου
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσης ιατρού ακτινολόγου στη Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου ιατρικής (εφόσον το πτυχίο έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να υποβάλει, επίσης, βεβαίωση αναγνώρισης τού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ ή ως ορίζει ο νόμος).
3. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
5. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης τού ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
6. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
7. Επιθυμητή η κλινική εμπειρία στην Παθολογία τα τελευταία 2 έτη, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσοκομείων.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύι ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή να τα υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου, στην διεύθυνση: Πρωτόκολλο ΤΥΠΕΤ – Σοφοκλέους 15 (1ος όροφος) – 105 51 Αθήνα – Υπόψη Διευθυντή Τομέα Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης ή μέσω e-mail: .
Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο του ενδιαφέροντος ή στο θέμα τού ηλεκτρονικού μηνύματος «Για την θέση Παθολόγου».
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ιατρού Παθολόγου
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσης ιατρού παθολόγου στη Γενική Κλινική Υγείας
Μέλαθρον.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου ιατρικής (εφόσον το πτυχίο έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να υποβάλει, επίσης, βεβαίωση
αναγνώρισης τού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ ή ως ορίζει ο νόμος).
3. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
5. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης τού ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
6. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
7. Επιθυμητή η κλινική εμπειρία στην Παθολογία τα τελευταία 2 έτη, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσοκομείων.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύι ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή να τα υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου, στην διεύθυνση: Πρωτόκολλο ΤΥΠΕΤ – Σοφοκλέους 15 (1ος όροφος) – 105 51 Αθήνα – Υπόψη Διευθυντή Τομέα Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης ή μέσω e-mail: .
Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο του ενδιαφέροντος ή στο θέμα τού
ηλεκτρονικού μηνύματος «Για την θέση Παθολόγου».
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του,
προτίθεται να συνάψει σύμβαση για 1 θέση Ιατρού Δερματολόγου στην Αθήνα.
Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές, σύμφωνα με την αναγραφόμενη ημερομηνία στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος έως και 30/08/2024, με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση .
Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να υπάρχει η ένδειξη: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ
Μπορείτε να δείτε την αναρτημένη πρόσκληση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μας ή στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.edoeap.gr/2024/07/dermatologos/


Η ψυχιατρική κλινική Άγιος Γεράσιμος στο Μενίδι αναζητά ιατρό για πρωινή απασχόληση το μήνα Αύγουστο και/ή για εφημερίες με σύμβαση αορίστου χρόνου. Αποστολή βιογραφικών . Πληροφορίες 6942796760,2102467305


Στα πλαίσια της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Κέντρου μας, αναζητούμε Ιατρούς Εφημερίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 214 100 6000 ή αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο


12/07/2024

Το Πολυιατρείο HOMED που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, περιοχή Πλατείας Συντάγματος (Ερμού 16) ζητά για άμεση συνεργασία πλήρους απασχόλησης και στελέχωση του ιατρείου επειγόντων, επισκέψεις οξέων περιστατικών κατ' οικον και παρακολούθηση νοσηλευομένων σε ιδιωτική κλινική:
ΙΑΤΡΟΥΣ 'Ανευ ή σε Αναμονή Ειδικότητας ή Ειδικευόμενους,
ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, άριστη γνώση Αγγλικης γλωσσας, κατοχή διπλώματος οδήγησης, επαγγελματική συμπεριφορά.
Προσφέρονται: ανταγωνιστικές αμοιβές, σύγχρονο εργασιακό και φιλικό περιβάλλον, προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους στο email . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8060098.


Ζητείται παθολόγος για θέση συνεργάτη-επιμελητή παθολογικής κλινικής ιδιωτικού νοσοκομείου. Η εργασία αφορά μόνο πρωινό ωράριο (ευέλικτο) χωρίς εφημερίες. Πληροφορίες στο 6986658844 (κα Σκανδάλη Ειρήνη).Αποστολή βιογραφικών στο


11/07/2024

Η ιατρική εταιρεία IASSIS Medical Μον. Ε.Π.Ε. , ζητά ιατρούς, με ή χωρίς ειδικότητα, για εργασία χειμερινούς και καλοκαιρινούς μήνες σε ιατρεία στη Ζάκυνθο.
Αμοιβή 3.000€ + . Παρεχεται δωρεαν διαμονη.
Αποστολή βιογραφικών στο . Τηλέφωνο επικοινωνίας 6941553423.


Η ιατρική εταιρεία IASSIS Medical Μον. Ε.Π.Ε. , ζητά γιατρο με ειδικοτητα παιδιατρικης, για εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες σε ιατρεία στη Ζάκυνθο.
Αμοιβή 4.500€ . Παρεχεται δωρεαν διαμονη.
Αποστολή βιογραφικών στο . Τηλέφωνο επικοινωνίας 6941553423.


Στα διαγνωστικά κέντρα Παπανδρέου Ιατρικές Υπηρεσίες με προσήλωση στην αρχή «Αξιόπιστη Διάγνωση, Σεβασμός στον Άνθρωπο» προσφέρουμε πάνω από 30 χρόνια υψηλής ποιότητας διαγνωστικές υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων μας, αναζητούμε για άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης:
Γενικό Ιατρό ή Ιατρό άνευ ειδικότητας
για απογευματινή απασχόληση στο ακτινολογικό τμήμα.
Προσφέρονται:
• Αμοιβή αντίστοιχη των προσόντων και της θέσης εργασίας
• Επαγγελματική σταθερότητα και άριστες συνθήκες εργασίας
• Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
Το Ακτινολογικό τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001(2015).
Στην εταιρεία μας στηρίζουμε κάθε ιατρό και προσφέρουμε υποστήριξη στην εξέλιξή του.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2105222500.


Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει μόνιμη η για τη σεζόν θέση εργασίας στις παρακάτω ειδικότητες.
Γενικό ιατρό, παθολόγο και γενικό Χειρουργό, επίσης αναζητούμε ιατρούς
άνευ ειδικότητας για τη σεζόν 2024.
Απαραίτητα Προσόντα :
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα επειγόντων - Εκπλήρωση αγροτικής θητείας
• Μεταφορικό μέσο - δίπλωμα οδήγησης
• Επαγγελματική συμπεριφορά
• Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
Παροχές :
• Ανταγωνιστικές υψηλές αποδοχές: 4.000 €
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Διαμονή
• Bonus
Αποστολή Βιογραφικών στο email :


Ζητούνται ΙΑΤΡΟΙ για ΚΑΤ ´ΟΙΚΟΝ επισκέψεις (Γενικός Ιατρός - Παθολόγος). στον νόμο Αττικής, από ιατρική εταιρεία για άμεση έναρξη συνεργασίας, Αμοιβή ανά επίσκεψη. Ευέλικτο ωράριο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Για αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο: ή εναλλακτικά στο


Ζητείται ιατρός παθολόγος για θέση επιμελητή στην Ε΄ Παθολογική κλινική του Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center .H θέση αφορά πρωϊνό ευέλικτο ωράριο και εφημερίες . Τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες 2106972961 Αποστολή βιογραφικών στο


10/07/2024

Κείμενο: ο ιδιωτικό μας πολυιατρείο, με καταστήματα στην Παλλήνη και την Νέα Μάκρη, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξής του, αναζητά συνεργασία με Γενικό ιατρό ή Παθολόγο. Ο ιατρός θα εργαστεί σε μια σύγχρονη εταιρία, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας και θα πλαισιώνεται από μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών. Η Εταιρεία μας προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
• Σύμβαση Αορίστου χρόνου.
• Προοπτικές εξέλιξης.
• Επαγγελματική σταθερότητα και άριστες συνθήκες εργασίας.
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο email .Για να επικοινωνήσετε μαζί μας το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6951677650.


Η Γ Καρδιολογικη Κλινικη του Υγεια αναζητα καρδιολογο για θεση επιμελητου με προοπτικες εξελιξης.
Παρακαλω στειλτε βιογραφικο στο (6944845505)


Ο Όμιλος ΙΑΣΩ επιθυμεί να προσλάβει : ΙΑΤΡΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ (πλήρους πρωινής απασχόλησης ή/και για συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών της κλινικής)
Απαραίτητα Προσόντα :
• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
• Τίτλο Ειδικότητας
Παροχές :
• Πολύ καλό πακέτο αποδοχών (αμοιβή κατά πράξη, πάγια αντιμισθία)
• Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση
• Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο υγείας
Αιτήσεις : Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση


Ζητείται ιατρός ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ με ενδιαφέρον στην Επεμβατική Καρδιολογία, για θέση επιμελητού στην Β' Καρδιολογική Κλινική στο Metropolitan General στον Χολαργό. Ικανοποιητικές μηνιαίες απολαβές. Πολύ καλές συνθήκες εργασίας.
Προηγούμενη εμπειρία στην άσκηση επεμβατικής Καρδιολογίας θα ληφθεί υπ' όψιν.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6932630003 και 2106502055 Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail:


Το ιδιωτικό πολυϊατρείο PREMEDICARΕ, που εδρεύει στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, αναζητά για συστέγαση ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Εντός του πολυϊατρείου, διατίθενται προς ενικοίαση, πολυτελή ιατρεία, πλήρως εξοπλισμένα. Προσφέρονται, άριστες συνθήκες εργασίας, κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο e mail: ή για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο τηλ. 210 6018868


Ζητείται παθολόγος για θέση συνεργάτη-επιμελητή παθολογικής κλινικής ιδιωτικού νοσοκομείου. Η εργασία αφορά πρωινό ωράριο (ευέλικτο) και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Πληροφορίες στο 6986658844 (κα Σκανδάλη Ειρήνη).Αποστολή βιογραφικών στο


09/07/2024

Iατρός εν αναμονή ειδικότητας ζητείται για 4ωρη πρωινή απασχόληση από Ιατρείο Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής για άμεση πρόσληψη.
Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται ο έλεγχος λήψης ιατρικού ιστορικού ασθενούς & ο έλεγχος πληρότητας φακέλου εξετάσεων των ασθενών πριν από την προγραμματισμένη ιατρική πράξη.
Προσόντα:
• Πτυχίο Ιατρικής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή β) τίτλος σπουδών εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε. αναγνωρισμένος ή γ. τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
• Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ
• Συνέπεια και επαγγελματισμός
• Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
Παροχές εταιρείας:
- Εξαιρετικό περιβάλλον με άριστες συνθήκες εργασίας
- 4ωρη πρωινή εργασία
- 5ήμερη εργασία (Δευτέρα - Παρασκευή)
- Πλήρης κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών
Απαραίτητη φωτογραφία με το βιογραφικό. Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Απαραίτητο το πιστοποιητικό εμβολιασμού.


Το ιδιωτικό πολυϊατρείο Doctorhall που εδράζεται στην Καλλιθέα αναζητά για συνεργασία ή συστέγαση ιατρούς των ακόλουθων ειδικοτήτων : Γενικό Ιατρό, Γαστρεντερολόγο, Ενδοκρινολόγο, Καρδιολόγο, Νευρολόγο, Ουρολόγο, Ρευματολόγο, Ωρλ.
Διατίθενται πλήρως εξοπλισμένα ιατρεία, γραμματειακή υποστήριξη και δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο email:


08/07/2024


Δίκτυο κλινικών που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά ιατρό για εφημερίες. Αποστολή Βιογραφικών: , Τηλ. 210-8255192 (εσωτ. 3)


Ζητείται γενικός ιατρός, παθολόγος, ρευματολόγος για μερική ή πλήρη απασχόληση ως συνεργάτης σε ιατρικό κέντρο με παραχώρηση δωρεάν ιατρείουμε ευνοϊκούς όρους. CV : nosos @otenet.gr , Τηλ. 210-6718080 (9-2 μμ), 6982059755


05/07/2024

Η Γενική κλινική «Πειραϊκό Θεραπευτήριο» στο πλαίσιο της ανάπτυξης της, ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς για πρωινό ωράριο στην Μ.Ε.Θ, καθώς και ιατρούς σε αυτήν για εφημερίες.
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης, σε ένα δυναμικά εξοπλισμένο περιβάλλον εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Παρακαλούμε αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο email: & Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4198800


Ζητείται νευρολογος για καθημερινή πενθήμερη εργασία και εφημερίες στη Β Νευρολογικη κλινική του Ερρίκος Ντυνάν.
Στοιχεία επικοινωνίας: 2106979038 Διευθύντρια Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου


Ζητείται ιατρός παθολόγος για θέση επιμελητή στην Ε΄ Παθολογική κλινική του Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center .H θέση αφορά πρωϊνό ευέλικτο ωράριο και εφημερίες . Τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες 2106972961 Αποστολή βιογραφικών στο


Η Α' Παθολογική Κλινική του METROPOLITAN GENERAL, στον Χολαργό, αναζητά:Ιατρό, με 2 χρόνια τουλάχιστον ειδικότητα στην Παθολογία (θέση Βοηθού)
για απογευματινή απασχόληση (15:00-21:00) και εφημερίες.
Απαραίτητα προσόντα - δεξιότητες :
• Γνώση Αγγλικών
• Χρήση Ηλ. Υπολογιστών
• Μεθοδικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα, ευγένεια, πνεύμα συνεργασίας, επικοινωνιακή ικανότητα.
Παρέχεται σύγχρονο εργασιακό και επιστημονικό περιβάλλον, ικανοποιητικό πακέτο απολαβών.
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο :

κα Χατζηαμάλλου Ευγενία
τηλ 6946142359


04/07/2024

Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2521 350426, 2521 350427


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ Η ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ, ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ. ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΤΗΛ. 6942020769 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ


03/07/2024

Καρδιολογική Ομάδα μεγάλου Διαγνωστικού καί Θεραπευτικού Κεντρου Αθηνων στα πλαισια της ανάπτυξης της ζητά καρδιολόγο γιά επαγγελματική συνεργασία.Πληροφορίες Παπανικολαου Νικολαος τηλ 6932346105


Με μια πορεία 40 ετών στο χώρο της Υγείας ο Όμιλος εταιρειών ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Ελλάδα.
Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, οι Άνθρωποι μας είναι η καρδιά της εταιρείας μας και υποστηρίζουν ενεργά την Υπόσχεσή μας «Να είμαστε εδώ για την Υγεία όλων». Με όχημα τις Αξίες μας: Σεβασμός στον Άνθρωπο, Προσήλωση στην Ποιότητα, Προαγωγή της πρόληψης και Καινοτομία & Ασφάλεια, δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει τη διαφορετικότητα και αναπτύσσει τις δυνατότητες των εργαζομένων μας.
Την περίοδο αυτή αναζητούμε Ιατρό Άνευ ειδικότητας και Ιατρό με ειδικότητα Βιοπαθολογίας για σταθερή απασχόληση με ευέλικτο ωράριο κατόπιν συμφωνίας.
Απαιτήσεις
• Ειδικότητας (εφόσον πρόκειται για Βιοπαθολόγο)
• Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
Προφίλ Υποψηφίου
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Ανθρωποκεντρική αντίληψη και προσήλωση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
Παροχές
• Συνεχής εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών το οποίο περιλαμβάνει:
• πάγια μηνιαία αντιμισθία
• πρόσθετες αμοιβές/παροχές
Υποβολή αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους
https://apply.workable.com/bioiatriki/j/64236D8E4D/


ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ζητείται από μεγάλο πολυϊατρείο στο κέντρο της Αθήνας για άμεση συνεργασία. Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας, υψηλές αποδοχές, επαγγελματική σταθερότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email . τηλ. επικοινωνίας 6944879601


Παθολογική Κλινική στο Metropolitan Hospital αναζητά Επιμελητή Παθολόγο για πρωινό ωράριο και εφημερίες. Υπάρχει και η δυνατότητα συνεργασίας, μόνο για την διενέργεια εφημεριών.
Απαιτούμενα Προσόντα:
* Πτυχίο Ιατρικής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
* Ειδικότητα στην Παθολογία.
* Ικανότητα εργασίας σε ομάδα και λήψης αποφάσεων.
* Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης ασθενών.
Προσφέρουμε:
* Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.
* Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.
* Υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.
Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο <mailto:>;
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.


02/07/2024

Η Maritime and Healthcare Group, πρωτοπόρο πρακτορείο ιατρικής πρόσληψης, αναζητά για εποχιακή απασχόληση Γενικούς Ιατρούς - Παθολόγους για συνεργαζόμενα ξενοδοχεία κλινικής στην Αθήνα.
Λεπτομέρειες Θέσης:
• Διάρκεια Απασχόλησης: 15/7 - 31/8
• Ωράριο Εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 - 15:00
• Ανταγωνιστικός Μισθός
Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον συνεργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στα παρακάτω emails:Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στα:
+30 6944890026
+30 6986808365


Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, που ιδρύθηκε το 1972 από το Άσυλο Ανιάτων και λειτουργεί στην οδό Αγίας Ζώνης 39, στην Κυψέλη ζητεί συνεργάτες ιατρούς (παθολόγους ή γενικούς ιατρούς) για πενθήμερη καθημερινή εργασία.Εκδήλωση ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα: 6977621131, 210 8647522 (εσωτερικά 132,133) τις ώρες από 09:00 έως 15:00, τις εργάσιμες ημέρες.Email:


Η ψυχιατρική κλινική Άγιος Γεράσιμος στο Μενίδι αναζητά ιατρό για πρωινή απασχόληση το μήνα Αύγουστο και/ή για εφημερίες με σύμβαση αορίστου χρόνου. Αποστολή βιογραφικών . Πληροφορίες 6942796760,2102467305


Πρόσληψη ιατρών με ή άνευ ειδικότητας από το Ιατρικό Κέντρο Ελούντας (Αγ.Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Ιούλιος-Νοέμβριος 2024 (ή μόνιμη συνεργασία, άμεση πρόσληψη συμβολαίου.
Απαραίτητα προσόντα:
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).
Προσφέρονται: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (2.200+plus), Διαμονή και διατροφή. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη Φωτό στο e-mail :


ΖΗΤΕΙΤΑΙ από οφθαλμολογική κλινική στο κέντρο της Αθήνας ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ για πρωινή απασχόληση.Επικοινωνία


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ -ΥΓΕΙΑ. ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:6944656690


Ζητείται παθολόγος για θέση συνεργάτη-επιμελητή παθολογικής κλινικής ιδιωτικού νοσοκομείου. Η εργασία αφορά πρωινό ωράριο (ευέλικτο) και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Πληροφορίες στο 6986658844 (κα Σκανδάλη Ειρήνη).Αποστολή βιογραφικών στο


Ζητείται ιατρός παθολόγος για θέση επιμελητή στην Ε΄ Παθολογική κλινική του Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center .H θέση αφορά πρωϊνό ευέλικτο ωράριο και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες 2106972961 Αποστολή βιογραφικών στο


1/07/2024

Ιατροί ζητούνται από εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε κατ’ οίκον επισκέψεις στην Αττική, ως εξής:
Α. Ειδικευμένοι, όλων των ειδικοτήτων.
Β. Άνευ / σε αναμονή ειδικότητας / ειδικευόμενοι.
Αναφορικά με το σκέλος των κατ’ οίκον επισκέψεων, παρέχεται αμοιβή ανά ιατρική επίσκεψη (κατ’ ελάχιστον: 50 €). Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο:


28/06/2024

Ζητούνται παθολόγοι για θέση επιμελητών στην ΣΤ' Παθολογική Κλινική στο Metropolitan General (Χολαργός) για πλήρη απασχόληση. Η θέση αφορά σε 5ήμερη εργασία και επιπρόσθετες εφημερίες. Μισθός αντίστοιχος του νεοδιοριζόμενου επικουρικού ιατρού με δυνατότητα ευελιξίας στο ωράριο. Η πρόσληψη δύναται να γίνει άμεσα, ή με την έναρξη της ακαδημαικής χρονιάς. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106502894 (γραμματεία), 6973735034 (κα. Ηλιάδη).


Ζητείται ιατρός παθολόγος για θέση επιμελητή στην Ε΄ Παθολογική κλινική του Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center .H θέση αφορά πρωϊνό ευέλικτο ωράριο και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες 2106972961 Αποστολή βιογραφικών στο


Η Όμιλος Ευρωκλινικής αναζητά να προσλάβει Ιατρό Θωρακοχειρουργό
Βασικές Αρμοδιότητες
• Αξιολόγηση και διαχείριση περιπτώσεων Triage.
• Παροχή ιατρικής περίθαλψης σε επείγοντα περιστατικά.
• Συνεργασία με την ιατρική ομάδα για την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών
Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας (ή προηγούμενη εμπειρία στη Χειρουργική Θώρακος)
• Ικανότητα διαχείρισης καθηκόντων με υπομονή και αξιοπιστία
• Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
• Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης
Ο Όμιλος προσφέρει:
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο χρησιμοποιώντας τον κωδικό Θ/Χ.24
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το link http://www.euroclinic.gr/
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σε εσάς σχετικά με τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον όμιλό μας και δεν θα διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν προς οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην διατήρηση του βιογραφικού σας στην βάση δεδομένων της εταιρίας μας για τους επόμενους 12 μήνες, έχετε το δικαίωμα και την δυνατότητα διαγραφής προωθώντας την επιθυμία σας στο e-mail


27/06/2024

Ως ιδιώτης Νευρολόγος διαθέτω στο ιδιωτικό μου Ιατρείο γραφείο για συστέγαση με μηνιαίο μίσθωμα. Το Ιατρείο είναι καινούργιο, βρίσκεται στην περιοχή του Ν. Κόσμου, στο ισόγειο, πλησίον τραμ και μετρό, χωρίς κοινόχρηστα. Στον ίδιο χώρο συστεγάζεται συνάδερφος Ορθοπαιδικός. Είναι κατάλληλο για Παθολόγο, Ψυχίατρο, Ρευματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Ψυχολόγο, Διαιτολόγο κτλ.Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στα 650 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6932582808


Από την ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ ζητούνται ΙΑΤΡΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ.
• Εργασία πενθήμερη, πρωινή ή απογευματινή, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
• Άνευ ειδικότητας
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα


ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ


Το ιδιωτικό πολυϊατρείο PREMEDICARΕ, που εδρεύει στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, αναζητά για συστέγαση ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Εντός του πολυϊατρείου, διατίθενται προς ενικοίαση, πολυτελή ιατρεία, πλήρως εξοπλισμένα. Προσφέρονται, άριστες συνθήκες εργασίας, κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο e mail: ή για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο τηλ. 210 6018868


26/06/2024

Ζητούνται ΙΑΤΡΟΙ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ή ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ από το Πολυιατρείο HOMED που βρίσκεται στην Αθήνα, περιοχή Πλατείας Συντάγματος (Ερμού 16) για άμεση συνεργασία και στελέχωση του ιατρείου επειγόντων, επισκέψεις οξέων περιστατικών κατ' οικον και παρακολούθηση νοσηλευομένων σε ιδιωτική κλινική. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με σοβαρές προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους στο email . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8060098.


Ο Όμιλος Affidea αναζητά Ιατρό Εγχύσεων για το Κέντρο Affidea Central. Απαιτούνται πτυχίο Ιατρικής με ειδικότητα ή χωρίς ειδικότητα, καλή γνώση αγγλικών, συνέπεια, επαγγελματισμός και ομαδικό πνεύμα. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές αποδοχές, σύγχρονο περιβάλλον, συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας και συνεχή εξέλιξη. Αποστολή Βιογραφικών στο


Ιατρείο 126τμ στην οδό Άρνης 12, πλησίον σταθμού Μεγάρου Μουσικής διατίθεται για συστέγαση.Τηλέφωνο: 6971813417


Η εταιρία Falireasmedical το μεγαλύτερο διαγνωστικό κέντρο με 4 υποκαταστήματα στην περιοχή της Μεσσηνίας ζητά Βιοπαθολόγο - Μικροβιολόγο να εργαστεί ως ιατρός βιοπαθολόγος.
Προφίλ Υποψηφίου(ας):
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Τίτλος ιατρικής ειδικότητας
• Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια.
• Ευχάριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Έναρξη εργασίας: Άμεσα
Αποδοχές: €2500 – €3500 / μήνα καθαρά, αναλόγως προσόντων
Περιβάλλον Εργασίας: Ο ιατρός θα εργαστεί σε μια υπερσύγχρονη εταιρία, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας και θα πλαισιώνεται από εξαιρετική ομάδα συνεργατών.
Αποστολή βιογραφικών: Αποστολή βιογραφικών στο email


Η εταιρία Falireasmedical ζητά Ακτινολόγο – Υπερηχολόγο (1) να εργαστεί ως υπεύθυνος σε κορυφαίο Ιατρικό διαγνωστικό κέντρο στην Καλαμάτα.
Προφίλ Υποψηφίου(ας):
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Τίτλος ιατρικής ειδικότητας
• Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια.
• Ευχάριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Έναρξη εργασίας: Άμεσα
Αποδοχές: €3000 - €3500 / μήνα καθαρά.
Περιβάλλον Εργασίας: Ο ιατρός θα εργαστεί σε ένα υπερσύγχρονο Ιατρικό κέντρο, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας όπου θα αναπτύξει το τμήμα υπερήχων του διαγνωστικού κέντρου και θα είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του. Ο/Η ιατρός θα πλαισιώνεται από εξαιρετική ομάδα συνεργατών.
Αποστολή βιογραφικών: Αποστολή βιογραφικών στο email


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6936227778, 6937227778


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ ». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Η Maritime and Healthcare Group, κορυφαίο πρακτορείο ιατρικής πρόσληψης, πρωτοπόρο στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της ναυτιλιακής και της υγειονομικής φροντίδας, εκ μέρους εκλεκτού πελάτη Resort στη Μεσσηνία, αναζητά Γιατρό για εποχιακή απασχόληση (Ιούνιος – Οκτώβριος 2024).
Προσόντα:
1. Ενεργή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
2. Καλή γνώση αγγλικών
3. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
4. Ασφαλιστική κάλυψη έως 1.000.000€
Προσφέρονται:
- Aποδοχές: 160€/ημέρα
- Διαμονή
- Διατροφή
Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον συνεργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στα παρακάτω μειλ:


ή μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο +30 6944890026.


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ (ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ,ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ τηλ επικοινωνιας 6942020769


To Πολυιατρείο Health by Bioclab αναζητά γενικό ιατρό η παθολόγο για συστέγαση στο ιατρείοτου τμήματος Γενικής ιατρικής και παθολογίας .Το ιατρείο βρίσκεταιστο νεόδμητο χώρο του Bioclab στο Μαρούσι. Παρέχεται γραμματικήυποστήριξη Δευτερά έως Σάββατο πλήρως εξοπλισμένος χώρος. Απαραίτητεςπροϋποθέσεις είναι η κατοχή τίτλου ειδικότητας γενικής ιατρικής η εσωτερικής παθολογίας. Οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο


Ζητείται ιατρός παθολόγος για θέση επιμελητή στην Ε΄ Παθολογική κλινική του Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center .H θέση αφορά πρωϊνό ευέλικτο ωράριο και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες 2106972961 Αποστολή βιογραφικών στο


25/06/2024

Η Ευρωκλινική αναζητά να προσλάβει Ιατρό Καρδιολόγο (Εφημερίες)
Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας ειδικού Καρδιολόγου
• Ικανότητα διαχείρισης καθηκόντων με υπομονή και αξιοπιστία
• Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης
Ο Όμιλος προσφέρει:
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο χρησιμοποιώντας τον κωδικό ΕΦ.ΚΑΡΔ_24
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το link http://www.euroclinic.gr/
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σε εσάς σχετικά με τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον όμιλό μας και δεν θα διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν προς οποιονδήποτε τρίτο.
Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην διατήρηση του βιογραφικού σας στην βάση δεδομένων της εταιρίας μας για τους επόμενους 12 μήνες, έχετε το δικαίωμα και την δυνατότητα διαγραφής προωθώντας την επιθυμία σας στο e-mail


Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας Blocks RehabΦΙΛΟΚΤΗΤΣ με έδρα το Κορωπί, αναζητά για άμεση πρόσληψη:ΙΑΤΡΟΥΣ (για εφημερίες)
Ειδικότητας: Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας,Πνευμονολογίας ή άνευ ειδικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 6670000 Όλα τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα


Η Expert Opinion-Ιατρονομικές Υπηρεσίες Α.Ε. (www.expertopinion.gr), η οποία προσφέρει υπηρεσίες ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ιατρικής συμβουλευτικής και προασφαλιστικού ελέγχου, ζητά συνεργάτες / συνεργάτιδες Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, για υπηρεσίες προασφαλιστικού ελέγχου.
Παρέχεται η δυνατότητα και υποστήριξη απομακρυσμένης απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες ιατροί μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
H Expert Opinion-Ιατρονομικές Υπηρεσίες Α.Ε τηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά και θα τα διατηρήσει στο αρχείο της για διάστημα έως έξι (6) μήνες, δεσμευόμενη να μην τα προωθήσει σε τρίτους.


Η T.C.N. (Total Care Network - www.tcn.gr ) στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, τόσο σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης (medical auditing – ιατροασφαλιστικός έλεγχος νοσηλειών), όσο και στην εξυπηρέτηση ασφαλιστικών προγραμμάτων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, μέσω του ευρύτατου δικτύου συμβεβλημένων ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτηρίων και συναφών υπηρεσιών που διαθέτει, αναζητεί συνεργάτες ιατρούς για τη στελέχωση των ιατρείων που λειτουργεί εντός των Ιδιωτικών Κλινικών, στην Αθήνα για τετράωρη τουλάχιστον, πενθήμερη απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή), με ελαστικότητα ωραρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες ιατροί μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
H T.C.N. (Total Care Network) τηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά και θα τα διατηρήσει στο αρχείο της για διάστημα έως έξι (6) μήνες, δεσμευόμενη να μην τα προωθήσει σε τρίτους.


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ


Οι παιδικές κατασκηνώσεις ‘’Mountain Camp’’ με έδρα τον Αμάραντο Καλαμπάκας αναζητούν στελέχωση με ιατρικό προσωπικό για την Δ κατασκηνωτική περίοδο 31 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου 2024.Παρέχεται αμοιβή 1000€ καθαρές αποδοχές για κάθε περίοδο 15 ημερών, πλήρης ασφάλιση ΕΦΚΑ, καθώς και στέγαση και διατροφή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 6932488791 καθώς και: . Η ιστοσελίδα της κατασκήνωσης είναι www.mountain-camp.gr


Ιατροί ζητουνται για κατ’ οίκον επισκέψεις στην αθηνα για άμεση έναρξη συνεργασίας. αποδοχες με την επισκεψη και ευλειξια ωραριου. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος


ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ζητείται από μεγάλο πολυϊατρείο στο κέντρο της Αθήνας για άμεση συνεργασία. Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας, υψηλές αποδοχές, επαγγελματική σταθερότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email . τηλ. επικοινωνίας 6944879601


21/06/2024

Zητουνται ειδικευομενοι και ειδικευμενοι αναισθησιολογοι για συνεργασια,Πολυ καλες προοπτικες τφ 6973261924


Ζητείται παθολόγος για θέση συνεργάτη-επιμελητή παθολογικής κλινικής ιδιωτικού νοσοκομείου. Η εργασία αφορά πρωινό ωράριο (ευέλικτο) και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Πληροφορίες στο 6986658844 (κα Σκανδάλη Ειρήνη).Αποστολή βιογραφικών στο


Ζητείται ιατρός παθολόγος για θέση επιμελητή στην Ε΄ Παθολογική κλινική του Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center .H θέση αφορά πρωϊνό ευέλικτο ωράριο και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες 2106972961 Αποστολή βιογραφικών στο


20/06/2024

Ιατροί για Εφημερίες ζητούνται απο το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης στο Λουτράκι. https://www.meska.gr Ενδιαφερόμενοι αποστείλετε τα Βιογραφικά σας στο ή επικοινωνήστε στο 2744114000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025.Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.


Το ιδιωτικό πολυϊατρείο PREMEDICARΕ, που εδρεύει στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, αναζητά για συστέγαση ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Εντός του πολυϊατρείου, διατίθενται προς ενικοίαση, πολυτελή ιατρεία, πλήρως εξοπλισμένα. Προσφέρονται, άριστες συνθήκες εργασίας, κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο e mail: ή για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο τηλ. 210 6018868


Το Γενικό Νοσοκομειο Διδυμοτειχου και η ορθοπεδική κλινική αναζητά επικουρικό Ορθοπεδικό Χειρουργό.Το νοσοκομείο είναι Άγονο τύπου Α με διπλάσια μοριοδότηση και αυξημένες αποδοχές . Οι ενδιαφερομενοι μπορούν να εγγραφούν στην λίστα επικουρικών της 4 ΥΠΕ και να επικοινωνήσουν με το γραφειο προσωπικού του νοσοκομειου στο τηλ:2553350151 Σοφία Παπαδήμου για περισσότερες πληροφορίες.


Το ιδιωτικό πολυϊατρείο Doctorhall που εδράζεται στην Καλλιθέα αναζητά για συνεργασία ή συστέγαση ιατρούς των ακόλουθων ειδικοτήτων : Γενικό Ιατρό, Γαστρεντερολόγο, Ενδοκρινολόγο, Καρδιολόγο, Νευρολόγο, Ουρολόγο, Ρευματολόγο, Ωρλ. Διατίθενται πλήρως εξοπλισμένα ιατρεία, γραμματειακή υποστήριξη και δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο email:


19/06/2024

Η Νευροχειρουργική Kλινική του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει Νευροχειρουργό για κάλυψη έμμισθης θέσης επιμελητού, για 5θήμερη εργασία.
Αφορά σε όλο το εύρος των νευροχειρουργικών παρεμβάσεων, με κύριο κλινικό ενδιαφέρον την χειρουργική των όγκων εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού και τα ενδοσκοπικά χειρουργεία των παθήσεων της σπονδυλικού στήλης.
Εξαιρετικό επιστημονικό κλίμα με ακαδημαϊκές προδιαγραφές.
Η κλινική είναι αναγνωρισμένο ινστιτούτο της EORTC ( European Organization of Research and Treatment of Cancer) No 1285. Ο Διευθυντής της Κλινικής είναι επίτροπος στο 15μελές σώμα της χειρουργικής ογκολογίας της ευρωπαϊκής επιτροπής ( Committee of Neurooncological Section of EANS).
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, προοπτικές εξέλιξης, συμμετοχής σε διεθνείς κλινικές μελέτες και rotation σε νευροχειρουργικές κλινικές της Γερμανίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δ/ντή της Νευροχειρουργικής Kλινικής, κο Κωνσταντίνο Γούσια τηλ 6941444732. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e mail:
Θα τηρηθεί πλήρη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών


Ψυχιατρική κλινική στο Μενίδι αναζητά ιατρούς για εφημερίες καθώς και για τον μήνα Αύγουστο και ή μόνο για πρωινές βάρδιες .Απαραίτητα προσόντα πτυχίο ιατρικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Πληροφορίες 6942796760, αποστολή βιογραφικών


Η Γ Καρδιολογικη Κλινικη του νοσοκομειου Υγεια αναζητα καρδιολογο για θεση επιμελητου με προοπτικες εξελιξεως.Παρακαλω επικοινωνειστε με Δ. Κατριτση (694845505, )


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο email: ή τηλεφωνήστε στο 6946110000.


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ [Διευθυντής: Καθ. Ματθαίος Φαλάγγας, Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών, Νεαπόλεως 9, Μαρούσι, συμμετοχή σε έρευνα και συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε περιοδικά υψηλής απήχησης στην αγγλική γλώσσα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά μαθήματα (case discussion, literature review, and research progress) και φροντίδα ασθενών]. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο email:


Ζητείται Πνευμονολόγος για συνεργασία με την Δ’ Πνευμονολογική Κλινική στο Metropolitan General. Η αγγελία απευθύνεται σε ειδικευμένους Πνευμονολόγους για σταθερή πρωινή εργασία και κάλυψη εφημεριών, ή μόνο κάλυψη εφημεριών και σχέση εξωτερικού συνεργάτη. Οι εφημερίες είναι έως 21.00 με συνεχή φυσική παρουσία και κατόπιν, κλήσεως.
Επικοινωνία: 693 6282151, 2106502162
Βιογραφικά: ,


Ζητείται ιατρός σε αναμονή ειδικότητας, κατά προτίμηση μετά την ολοκλήρωση 1-2 έτη παθολογίας, ή ειδικευμένος παθολόγος για συνεργασία με την Δ’ Πνευμονολογική Κλινική στο Metropolitan General.
Επικοινωνία: 693 6282151, 2106502162
Βιογραφικά: ,


Ζητείται Ιατρός ειδικευόμενος ή σε αναμονή ειδικότητας για εφημερίες . Αμοιβή ικανοποιητική. Αποστολή βιογραφικών στο mail: , πληροφορίες 09:00-14:00 , τηλ. 2108044002-2108044080


Πρόσληψη ιατρών με ή άνευ ειδικότητας από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΣΙΟΥ (Αγιος Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί: Παθολόγος-Γενικός Ιατρός ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Ιούλιος-Νοέμβριος του 2024 (ή μόνιμη συνεργασία) άμεση πρόσληψη συμβολαίου. Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).
Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (2.200Eυρώ+plus), Ασφάλιση, Διαμονή, Διατροφή και Βενζίνη σε αμάξι.
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη Φωτό στο e-mail:


18/06/2024

Ο Ιατρικός Όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ αναζητεί για συνεργασία στην Αθήνα: Ιατρό ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ για κάλυψη καρδιολογικού τμήματος (Υπέρηχος καρδιάς, Triplex,
Δοκιμασία κοπώσεως, Holter ρυθμού, Holter πιέσεως, stress echo)
Η εταιρία προσφέρει:
• Εξαιρετικά υψηλές αποδοχές
• Άνεση εργασιακού χρόνου
• Προοπτική εξέλιξης
• Ευελιξία ωραρίου
• Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
• Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Φιλοδοξία και ευσυνειδησία
• Ιατρική Δεοντολογία
• Αγάπη για τον ασθενή
Επιπλέον:
Ο όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ιατρό που το επιθυμεί να συμμετέχει σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα της εταιρίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών ανακοινώνονται από τους ιατρούς σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Επίσης, η βρίσκεται είναι στο πλευρό κάθε ιατρού για περαιτέρω οικονομική, επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη.
Η κύρια προσπάθεια των ιατρών του ομίλου ΒΙΟΤΥΠΟΣ είναι η μέγιστη ιατρική προσφορά σε κάθε ασθενή.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν στο 6944149958 (κος ΧΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.D. PhD, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθυντής του Ομίλου ΒΙΟΤΥΠΟΣ) ή να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: ή στο με τίτλο ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
«Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.»


Ο Ιατρικός Όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ στην Αθήνα αναζητεί για συνεργασία: Ιατρό ειδικότητας Aκτινοδιαγνώστη
Η εταιρία προσφέρει:
• Εξαιρετικά υψηλές αποδοχές
• Άνεση εργασιακού χρόνου
• Προοπτική εξέλιξης
• Ευελιξία ωραρίου
• Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
• Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Φιλοδοξία και ευσυνειδησία
• Ιατρική Δεοντολογία
• Αγάπη για τον ασθενή
Επιπλέον:
Ο όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ιατρό που επιθυμεί να συμμετέχει σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα της εταιρίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών ανακοινώνονται από τους ιατρούς σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Επίσης η εταιρία είναι στο πλευρό κάθε ιατρού για περαιτέρω οικονομική, επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη.
Η κύρια προσπάθεια των ιατρών του ομίλου ΒΙΟΤΥΠΟΣ είναι η μέγιστη ιατρική προσφορά σε κάθε ασθενή.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν στο 6944149958 (κος ΧΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.D. PhD, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθυντής του Ομίλου ΒΙΟΤΥΠΟΣ ) ή να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο: ή στο με τίτλο ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ.
«Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.»


Ο Ιατρικός Όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ στην Αθήνα αναζητεί για συνεργασία: Ιατρό Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο
Η εταιρία προσφέρει:
• Εξαιρετικά υψηλές αποδοχές
• Άνεση εργασιακού χρόνου
• Προοπτική εξέλιξης
• Ευελιξία ωραρίου
• Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
• Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Φιλοδοξία και ευσυνειδησία
• Ιατρική Δεοντολογία
• Αγάπη για τον ασθενή
Επιπλέον:
Ο όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ιατρό που επιθυμεί να συμμετέχει σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα της εταιρίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών ανακοινώνονται από τους ιατρούς σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Επίσης η εταιρία είναι στο πλευρό κάθε ιατρού για περαιτέρω οικονομική, επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη.
Η κύρια προσπάθεια των ιατρών του ομίλου ΒΙΟΤΥΠΟΣ είναι η μέγιστη ιατρική προσφορά σε κάθε ασθενή.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν στο 6944149958 (κος ΧΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.D. PhD, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθυντής του Ομίλου ΒΙΟΤΥΠΟΣ) ή να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο: ή στο με τίτλο ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ.
«Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.»


Ο Ιατρικός Όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ στην Αθήνα αναζητεί για άμεση πρόσληψη: Ιατρούς Άνευ Ειδικότητας οι οποίοι να έχουν ολοκληρώσει το αγροτικό τους
Η εταιρία προσφέρει:
• Εξαιρετικά υψηλές αποδοχές
• Ευελιξία ωραρίου
• Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Άνεση εργασιακού χρόνου
• Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
• Κορυφαία τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
• Εξαιρετικές γνώσεις αιμοληψίας και τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και χορήγηση σκιαγραφικού υγρού
• Φιλοδοξία και εργατικότητα
• Ευσυνειδησία
• Ιατρική Δεοντολογία
• Αγάπη για τον ασθενή
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν στο 2106894509 (Κα Ζουμή Αθανασία) ή να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο: με τίτλο ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
«Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.»


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ: ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ,ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6944242404


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ:
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6944242404


Ζητείται Ειδικευμένος Ιατρός ως υπεύθυνος του Κέντρου Μελετών της Κλινικής μας. Στα πλαίσια των καθηκόντων του θα παρακολουθεί τους ασθενείς που έχουν ενταχθεί σε πολυκεντρικές φαρμακευτικές μελέτες στις οποίες συμμετέχουμε. Υψηλές απολαβές, πλήρες ωράριο, δεν υπάρχει απαίτηση συμμετοχής σε εφημερίες. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο


Ζητούνται ιατροί-νευρολόγοι για συνεργασία με τη Γ' νευρολογική κλινική του θεραπευτηρίου METROPOLITAN GENERAL. Οι ενδιαφερόμενοι μππορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 6972021670 ή 6972704471 ή να αποστείλουν βιογραφικά στο e-mail: .


ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΕΞ ΑΓΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2109571006-2109524820


17/06/2024

Στα πλαίσια της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Κέντρου μας, αναζητούμε Ιατρούς Εφημερίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 214 100 6000 ή αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο


Η ψυχιατρική κλινική Δ. ΣΑΜΕΛΛΑΣ Α.Ε. "ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ" που εδρεύει στο Χαλάνδρι και δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1929 και επιθυμώντας να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στο τομέα της ψυχικής υγείας αναζητεί ιατρό για εφημερίες. Άμεση πρόσληψη αορίστου χρόνου.Αποστολή Βιογραφικών στο email .


Ζητείται ιατρός για να εργαστεί -μαζί με Γενικό Ιατρό- σε πρότυπο ιατρείο Γενικής Ιατρικής στη Ρόδο για τη σεζόν Ιούλιος- Σεπτέμβριος (για παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε ντόπιους, εργαζόμενους και τουρίστες).
Απαραίτητα προσόντα: 1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 2) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 3) Δίπλωμα οδήγησης 4) Εργασιακή εμπειρία (αγροτικό ή κομμάτι κάποιας ειδικότητας). 5) Καλό επίπεδο γνώσεων και επικοινωνίας. Πρόσληψη με μισθό. Πλήρης ασφάλιση. Προσφέρονται πολύ καλές συνθήκες διαμονής και εργασίας (από οικονομικής και επιστημονικής άποψης) και εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
Επικοινωνία: Τηλ. 6983485018 email:


14/06/2024

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, Π.ΦΑΛΗΡΟ Η ιδιωτική κλινική ΡΕΑ παρέχει θέση Παθολόγου για πρωινό ωράριο και κάποιες εφημερίες. Πολύ καλές απολαβές. Πληροφορίες 6985155649.


Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 60/2024 (Α.Δ.Α.Μ. 24REQ014910262) & ΑΠΟ 17-06-2024 ΕΩΣ & 05/07/2024 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ" ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΔΥΟ (02) ΑΤΟΜΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΠΟ ΩΡΑΣ 09:00-15:00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 1.700 € & ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ. (ΠΕΡΙΣΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ).


Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του ενδιαφέρεται να προσλάβει ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εσωτερικών εφημεριών της κλινικής ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και προσφέρει τη δυνατότητα για μία επιτυχημένη επαγγελματική ανάπτυξη σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email«»
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-5799241


13/06/2024

Ζητείται ιατρός, παθολόγος ή ογκολόγος, με κλινική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους,για θέση επιμελητού Α' στην ΣΤ' Ογκολογική Κλινική στο Metropolitan General για άμεση συνεργασία σε θέση πλήρους απασχόλησης.
Η θέση αφορά σε πρωινή εργασία με πολλές δυνατότητες εξέλιξης στην ιδιωτική Ιατρική καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον εξελισσόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας.
Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, εφημερίες, γραφείο με γραμματειακή υποστήριξη, θέση parking και ευελιξία στο ωράριο.
Να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται η πλήρης ολοκλήρωση της ειδικότητας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: κα. Κοτσώρη Κατερίνα ->6936680900, Γραμματέας κα.Διακογιάννη Ελένη -> 6947210915 / 2119904357 και email:


Ζητείται παθολόγος για θέση συνεργάτη-επιμελητή παθολογικής κλινικής ιδιωτικού νοσοκομείου. Η εργασία αφορά πρωινό ωράριο (ευέλικτο) και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Πληροφορίες στο 6986658844 (κα Σκανδάλη Ειρήνη).Αποστολή βιογραφικών στο


12/06/2024

Στα διαγνωστικά κέντρα Παπανδρέου Ιατρικές Υπηρεσίες με προσήλωση στην αρχή «Αξιόπιστη Διάγνωση, Σεβασμός στον Άνθρωπο» προσφέρουμε πάνω από 30 χρόνια υψηλής ποιότητας διαγνωστικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων μας, αναζητούμε για άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης:
Γενικό Ιατρό ή Ιατρό άνευ ειδικότητας για απογευματινή απασχόληση στο ακτινολογικό τμήμα.
Προσφέρονται:
• Αμοιβή αντίστοιχη των προσόντων και της θέσης εργασίας
• Επαγγελματική σταθερότητα και άριστες συνθήκες εργασίας
• Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
Το Ακτινολογικό τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001(2015).
Στην εταιρεία μας στηρίζουμε κάθε ιατρό και προσφέρουμε υποστήριξη στην εξέλιξή του.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2105222500.


Ζητείται ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ για θέση επιμελητού σε καρδιολογική κλινική του Metropolitan General. Άριστες αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης, ευέλικτες άδειες και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Η θέση αφορά πρωινό ωράριο και εφημερίες Τηλ. επικοινωνίας: 6974442202 Αποστολή βιογραφικών:


Η ιατρική εταιρεία IASSIS Medical Μον. Ε.Π.Ε. , ζητά ιατρούς, με ή χωρίς ειδικότητα, για εργασία χειμερινούς και καλοκαιρινούς μήνες σε ιατρεία στη Ζάκυνθο. Αμοιβή 3.000€ + . Παρεχεται δωρεαν διαμονη. Αποστολή βιογραφικών στο . Τηλέφωνο επικοινωνίας 6941553423.


Ιατρική εταιρεία στην Αθήνα αναζητει γιατρούς για κατ’οίκων επισκέψεις
Γιατροί άνευ ειδικότητας είσαι αναμονή καρδιολόγος
Γενικός γιατρός
πνευμονολόγος
Αμοιβή ανά επίσκεψη
Προϋποθέσεις:
Κατοχή μεταφορικού μέσου
άδεια ασκήσεως
Γνώση αγγλικών
Αποστολή βιογραφικού


11/06/2024

Ζητείται ιατρός παθολόγος για θέση επιμελητή στην Ε΄ Παθολογική κλινική του Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center .H θέση αφορά πρωϊνό ευέλικτο ωράριο και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες 2106972961 Αποστολή βιογραφικών στο


Ζητούνται ιατροί (άνευ ειδικότητας – ή ειδικοτήτων) για εργασία σε ιατρεία των νομών Πιερίας – Χαλκιδικής κατά τη θερινή περίοδο (επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών). Με προοπτική μόνιμης συνεργασίας
Αποστολή βιογραφικού στο παρακάτω λογαριασμό ηλεκτρ. ταχ. τηλ: 6944 242 978 (11:00 - 13:30 & 18:00 - 21:00)


ΖΗΤΩ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ MΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ,ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΗΔΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ.ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 2102637057 ΚΑΙ ΣΤΟ


Ο Όμιλος Affidea αναζητά Ιατρό Βιοπαθολόγο για το νέο Κέντρο Affidea Μεσσήνης. Απαιτούνται πτυχίο Ιατρικής με ειδικότητα στη Βιοπαθολογία, εμπειρία στον κλάδο υγείας, πολύ καλή γνώση αγγλικών, συνέπεια, επαγγελματισμός και ομαδικό πνεύμα. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές αποδοχές, σύγχρονο περιβάλλον, συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας και συνεχή εξέλιξη. Αποστολή Βιογραφικών στο


Ο Όμιλος Affidea αναζητά Ιατρό Ακτινολόγο για το νεοσύστατο Κέντρο Affidea Μεσσήνης. Απαιτούνται πτυχίο Ιατρικής με ειδικότητα Ακτινολογίας, προϋπηρεσία στον κλάδο υγείας, ικανή εμπειρία σε Υπερήχους και Υπερηχογραφία, δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, πολύ καλή γνώση αγγλικών, προσήλωση στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, και ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικού πνεύματος. Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές, σύγχρονο περιβάλλον, συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας, και συνεχής εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη. Αποστολή Βιογραφικών στο


ΖΉΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ Η ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ,ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΑΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΊΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ τηλ επικοινωνιασ 6942020769


Νέο Δερματολογικό ιατρείο ιατρικής Αισθητικής ζητά ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ πτυχιούχο για μόνιμη συνεργασία.


Το ιδιωτικό πολυϊατρείο PREMEDICARΕ, που εδρεύει στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, αναζητά για συστέγαση ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Εντός του πολυϊατρείου, διατίθενται προς ενικοίαση, πολυτελή ιατρεία, πλήρως εξοπλισμένα. Προσφέρονται, άριστες συνθήκες εργασίας, κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο e mail: ή για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο τηλ. 210 6018868


ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6944457807


10/06/2024

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι ιατροί και νοσηλευτές/τριες για απασχόληση σε πρωινά Summer Camp, με ωράριο 08.00-16.00, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις περιοχές των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Ζωγράφου Π. Φαλήρου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, για το διάστημα 17/6/24 έως 12/7/24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972118610


H Accurate Health Auditing & Consulting Α.Ε., κορυφαία ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ελέγχου και συμβουλευτικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, που δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναζητεί συνεργάτες ιατρούς (medical auditors) για τη στελέχωση των ιατρείων που λειτουργεί εντός των Ιδιωτικών Κλινικών, στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και Ασφαλιστικά Ταμεία.
Αρμοδιότητες (ενδεικτικά):
• Λήψη ιατρικού ιστορικού ασθενών.
• Κλινική εξέταση ασθενών στο πλαίσιο του αρχικού ελέγχου.
• Αξιολόγηση και ιατρική τεκμηρίωση.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.
• Τίτλος Κλινικής Ειδικότητας (ενδεικτικά: Παθολογική: Παθολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, Νευρολογία, Γαστρεντερολογία, Ενδοκρινολογία, Παιδιατρική, Γενική Ιατρική, ή Χειρουργική: Γενική Χειρουργική, Ορθοπαιδική, Αγγειοχειρουργική, Ωτορινολαρυγγολογία, Ουρολογία, Γυναικολογία).
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Η Εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
• Σύμβαση Αορίστου χρόνου.
• Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας.
• Συνεχή εκπαίδευση στην παροχή ιατρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
• Προοπτικές εξέλιξης.
• Επαγγελματική σταθερότητα και άριστες συνθήκες εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στο email . Για όλες τις υποψηφιότητες τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά θα είναι η Accurate Health Auditing & Consulting Α.Ε., που θα τα διατηρήσει για διάστημα έως έξι (6) μήνες, δεσμευόμενη να μην τα προωθήσει σε τρίτους.


Ιδιωτική εταιρεία στην Κεφαλονιά αναζητά για την τουριστική περίοδο 2024 (από τώρα έως 30 Σεπτεμβρίου) ιατρούς άνευ ειδικότητας (περιμένοντας για έναρξη ειδικότητας) ή ακόμη και ειδικευμένους.
Απαραίτητα προσόντα:
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον γλώσσα επιθυμητή)
Ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
Εμπειρία θα εκτιμηθεί
Προσφέρονται:
Διαμονή σε διαμέρισμα
Πλήρης διατροφή
Αυτοκίνητο της εταιρείας και ιατρικός εξοπλισμός
Άριστο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Ανταγωνιστικές αποδοχές
Αποστολή βιογραφικών:


Αναζητείται συνεργάτης ιατρός γυναικολόγος, για ιατρείο σε ισόγειο χώρο συστεγαζόμενων ιατρείων 120 τμ επί της οδού Σωκράτους 16 στο Χαλάνδρι. Στις παροχές των ιατρείων περιλαμβάνεται η γραμματειακή υποστήριξη, όλα τα πάγια έξοδα λειτουργίας τους (σταθερή τηλεφωνία μέσω τηλεφωνικού κέντρου – ηλεκτρικό ρεύμα – Internet – θέρμανση – κλιματισμός) καθώς και η καθαριότητα τους.
Πληροφορίες: 2102203001 – 6936697955


Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, εμπνευσμένη από το πνεύμα της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής, συμβάλει στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας από το 1996 και διατηρεί 6 δομές σε Χίο και Αθήνα. Αποτελεί την μεγαλύτερη μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα με έδρα στην περιφέρεια και μάλιστα στο ακριτικό νησί της Χίου.
Το διάστημα αυτό προκηρύσσεται μια (1) θέση εργασίας για Ψυχίατρο με μερική ή πλήρη απασχόληση για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου. Το πακέτο παροχών, τα απαραίτητα προσόντα και τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη που επισυνάπτεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, 1ος όροφος, καθημερινά ή ηλεκτρονικά στο από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 15/7/2024. Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 8.00-15.00, στο τηλέφωνο 22710 20000. Για την θέση πατήστε εδώ. Για την αίτηση πατήστε εδώ.


Ιατροί για κατ’ οίκον επισκέψεις στην Αττική ζητούνται για άμεση έναρξη συνεργασίας. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο: . Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά.


Ζητείται ιατρός ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ με ενδιαφέρον στην Επεμβατική Καρδιολογία, για θέση επιμελητού στην Β' Καρδιολογική Κλινική στο Metropolitan General στον Χολαργό. Ικανοποιητικές μηνιαίες απολαβές.
Προηγούμενη εμπειρία στην άσκηση επεμβατικής Καρδιολογίας θα ληφθεί υπ' όψιν.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6932630003 και 2106502055 Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail:


Από Κλινική στα Δυτικά προάστια ζητούνται ιατροί για κάλυψη εφημεριών στη Μ.Ε.Θ. Απαραίτητη η εμπειρία Βιογραφικά στο


07/06/2024

Ο όμιλος Figura - Eonia στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και στελέχωσης,
για τα καταστήματα στην ΑΘΗΝΑ , αναζητά συνεργασία με:
Ιατρό εν Aναμονή Eιδικότητας
Ο ιατρός εν αναμονή ειδικότητας είναι υπεύθυνος, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και πρωτοκόλλων, για τη διάγνωση και εφαρμογή θεραπειών αισθητικής ιατρικής. Θα προτιμηθεί εν αναμονή ειδικότητα δερματολογίας ή πλαστικής χειρουργικής.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Ευγένεια
• Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
• Αποτελεσματική επικοινωνία
• Ομαδικότητα
Εκπαίδευση:
• Πτυχίο Ιατρικής
• Αδεια εξάσκησης επαγγέλματος
• Αντίστοιχη προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Ο όμιλος Figura -Eonia προσφέρει:
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα
• Σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό
• ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ


Η T.C.N. (Total Care Network - www.tcn.gr ) στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, τόσο σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης (medical auditing – ιατροασφαλιστικός έλεγχος νοσηλειών), όσο και στην εξυπηρέτηση ασφαλιστικών προγραμμάτων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, μέσω του ευρύτατου δικτύου συμβεβλημένων ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτηρίων και συναφών υπηρεσιών που διαθέτει, αναζητεί συνεργάτες ιατρούς για τη στελέχωση των ιατρείων που λειτουργεί εντός των Ιδιωτικών Κλινικών, στην Αθήνα για τετράωρη τουλάχιστον, πενθήμερη απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή), με ελαστικότητα ωραρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες ιατροί μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
H T.C.N. (Total Care Network) τηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά και θα τα διατηρήσει στο αρχείο της για διάστημα έως έξι (6) μήνες, δεσμευόμενη να μην τα προωθήσει σε τρίτους.


Ζητείται Ιατρός άνευ ειδικότητας η με ειδικότητα για εργασία σε Πολυιατρείο στην Κάντζα-Γλυκά Νερά και στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.
Ικανοποιητικές αποδοχές , άριστο περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο:
Στοιχεία site: amsmedfamily.gr


Η Ευρωκλινική αναζητά να προσλάβει Ιατρό Ακτινολόγο
Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο Ιατρικής
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ακτινολόγου
• Εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονίσεων – αξονικό και μαγνητικό τομογράφο
• Καλή γνώση Η/Υ
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
• Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες & ομαδικό πνεύμα
Ο Όμιλος προσφέρει:
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής καθώς και των συγγενών τους
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο χρησιμοποιώντας τον κωδικό RADIATR_6
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σε εσάς σχετικά με τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον όμιλό μας και δεν θα διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν προς οποιονδήποτε τρίτο.
Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην διατήρηση του βιογραφικού σας στην βάση δεδομένων της εταιρίας μας για τους επόμενους 12 μήνες, έχετε το δικαίωμα και την δυνατότητα διαγραφής προωθώντας την επιθυμία σας στο e-mail
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το link http://www.euroclinic.gr/


Αναζητείται συνεργάτης ιατρός ακτινολόγος, για ιατρείο σε ισόγειο χώρο συστεγαζόμενων ιατρείων 120 τμ επί της οδού Σωκράτους 16 στο Χαλάνδρι. Στις παροχές των ιατρείων περιλαμβάνεται η γραμματειακή υποστήριξη, όλα τα πάγια έξοδα λειτουργίας τους (σταθερή τηλεφωνία μέσω τηλεφωνικού κέντρου – ηλεκτρικό ρεύμα – Internet – θέρμανση – κλιματισμός) καθώς και η καθαριότητα τους.
Πληροφορίες: 2102203001 – 6936697955


Γενική Κλινική στο κέντρο της Αθήνας αναζητεί ιατρό βάρδιας , full time, ειδικότητας παθολογίας ή καρδιολογίας για σταθερή εργασία στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
• Αποστολή Βιογραφικών:
• Τηλ. 210-8255192 (εσωτ. 3)
Γενική Κλινική στο κέντρο της Αθήνας αναζητεί ιατρό βάρδιας , part time, ειδικότητας παθολογίας ή καρδιολογίας για σταθερή εργασία στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
• Αποστολή Βιογραφικών:
• Τηλ. 210-8255192 (εσωτ. 3)


06/06/2024

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ /ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ .
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ.
3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
4. ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ :
THΛ 6945270268


Ζητείται από Οφθαλμολογική κλινική στο κέντρο της Αθήνας ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ , ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ για πρωινή απασχόληση. Επικοινωνία:


Το ιδιωτικό πολυϊατρείο PREMEDICARΕ, που εδρεύει στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, αναζητά για συστέγαση ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Εντός του πολυϊατρείου, διατίθενται προς ενικοίαση, πολυτελή ιατρεία, πλήρως εξοπλισμένα. Προσφέρονται, άριστες συνθήκες εργασίας, κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο e mail: ή για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο τηλ. 210 6018868


05/06/2024

Η εταιρία Falireasmedical το μεγαλύτερο διαγνωστικό κέντρο με 4 υποκαταστήματα στην περιοχή της Μεσσηνίας ζητά Βιοπαθολόγο - Μικροβιολόγο να εργαστεί ως ιατρός βιοπαθολόγος.
Προφίλ Υποψηφίου(ας):
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Τίτλος ιατρικής ειδικότητας
• Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια.
• Ευχάριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Έναρξη εργασίας: Άμεσα
Αποδοχές: €2500 – €3500 / μήνα καθαρά, αναλόγως προσόντων
Περιβάλλον Εργασίας: Ο ιατρός θα εργαστεί σε μια υπερσύγχρονη εταιρία, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας και θα πλαισιώνεται από εξαιρετική ομάδα συνεργατών.
Αποστολή βιογραφικών: Αποστολή βιογραφικών στο email


Η εταιρία Falireasmedical ζητά Ακτινολόγο – Υπερηχολόγο (1) να εργαστεί ως υπεύθυνος σε κορυφαίο Ιατρικό διαγνωστικό κέντρο στην Καλαμάτα.
Προφίλ Υποψηφίου(ας):
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Τίτλος ιατρικής ειδικότητας
• Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια.
• Ευχάριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Έναρξη εργασίας: Άμεσα
Αποδοχές: €3000 - €3500 / μήνα καθαρά.
Περιβάλλον Εργασίας: Ο ιατρός θα εργαστεί σε ένα υπερσύγχρονο Ιατρικό κέντρο, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας όπου θα αναπτύξει το τμήμα υπερήχων του διαγνωστικού κέντρου και θα είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του. Ο/Η ιατρός θα πλαισιώνεται από εξαιρετική ομάδα συνεργατών.
Αποστολή βιογραφικών: Αποστολή βιογραφικών στο email


Η MedNet Greece αναζητά να εντάξει στο δυναμικό της συνεργάτες ιατρούς (Medical Auditors) στην Αθήνα.
Ως μέλος της Munich Re (η μεγαλύτερη αντασφαλιστική εταιρεία στον κόσμο), με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και γνώσης, είναι ο κορυφαίος συνεργάτης για εταιρείες ασφάλισης υγείας σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, παρέχοντας υπηρεσίες όπως:
• 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών
• Διαχείριση ιατρικών περιστατικών
• Διαχείριση δικτύου υγείας
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Κλινική εξέταση και λήψη ιατρικού ιστορικού ασθενών
• Προνοσηλευτικός έλεγχος για τη εκτίμηση ιατρικής αναγκαιότητας νοσηλείας
• Αξιολόγηση και καταγραφή της εξέλιξης της κατάστασης υγείας των ασθενών
• Έλεγχος ιατρικών χρεώσεων
• Συνεργασία με ιατρικά τμήματα νοσοκομείου, ασφαλιστικές εταιρείες και κεντρικά γραφεία
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Ιατρικής
• Τίτλος Κλινικής Ειδικότητας
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Δεξιότητες οργάνωσης, αποτελεσματικής επικοινωνίας, συνεργασίας και εχεμύθειας
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ιδιωτική ασφάλιση υγείας
• Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Τα βιογραφικά αποστέλλονται στη διεύθυνση:


Ζητείται ιατρός παθολόγος για θέση επιμελητή στην Ε΄ Παθολογική κλινική του Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center .H θέση αφορά πρωϊνό ευέλικτο ωράριο και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες 2106972961 Αποστολή βιογραφικών στο


Η SOS ΙΑΤΡΟΙ Α.Ε. αναζητά ΟΥΡΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ στο νομό Αττικής
Απαιτείται:
• Τίτλος ειδικότητας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Συνέπεια και επαγγελματισμός
• Φιλοδοξία, εργατικότητα και ευσυνειδησία
• Αγάπη για τον ασθενή
Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ προσφέρουν:
• Υψηλό ποσοστό αμοιβής επί του κόστους επίσκεψης για συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με αμοιβή ανά επίσκεψη
• Εξαιρετικά υψηλές αποδοχές σε περίπτωση μισθωτής εργασίας
• Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
• Ευκαιρίες συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης μέσω της επιστημονικής εταιρείας Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής
• Προοπτικές επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης
• Ευέλικτο ωράριο (Αναλαμβάνετε πρόγραμμα εφημεριών όταν ενταχθείτε στην ομάδα της ειδικότητας σας)
• Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό ιατρικό περιβάλλον
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Στείλτε το βιογραφικό σας στο ή καλέστε την κ. Παπαδοπούλου στο 6936064548 για ραντεβού και για διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε άλλες ειδικότητες.


Το κεντρο ρομποτικής χειρουργικής ουρολογίας και εστιακής θεραπείας του Ιατρικού κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι ,το οποίο διευθύνεται από τον Δρ Γκολεζακη Βασίλειο , αναζητά από Σεπτέμβριο ειδικευμένο ουρολόγο με έμμισθη θέση . Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2106862893, 6972246224 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση .


Διαγνωστικό κέντρο με έμφαση στην Ορθοπαιδική στην περιοχή του Αλίμου, αναζητά για συνεργασία ιατρό Νευρολογο ή φυσιατρο για την διενέργεια Ηλεκτρομυογραφηματων. Υψηλό πακέτο αποδοχών, εργασία σε σύγχρονο ιατρικο περιβάλλον με συνθήκες διεθνών προτύπων. Αποστολή βιογραφικών στο


04/06/2024

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός : Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος για την Στελέχωση Πολυϊατρείου στο Χαϊδάρι.
Απαραίτητη προϋπόθεση : Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος και ελάχιστη εμπειρία δύο ετών.
Το Πολυϊατρείο προσφέρει : Άριστο περιβάλλον εργασίας, Σύγχρονο Ιατρικό Εξοπλισμό, Ευελιξία ωραρίου.
Βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν στο e-mail :
Επικοινωνία στο τηλέφωνο : 697 4800927


H “MASTORAS MEDICAL SERVICES” - Ιατρική Εταιρεία στη Κέρκυρα, ζητά για Άμεση και συνεργασία Ιατρούς , Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, καθώς επίσης και Άνευ Ειδικότητας με εκπληρωμένη Υπηρεσία Υπαίθρου.
Παρέχονται:
- Καθαρός Μισθός 3.000 € (πληρωτέο ανά μήνα) ,
- Ασφάλιση,
- Διαμονή,
- Εταιρικό αυτοκίνητο,
- Εταιρικό κινητό.
Επιθυμητά προσόντα:
- Επαγγελματική εμπειρία,
- Καλή Γνώση Αγγλικών,
- Δίπλωμα οδήγησης.
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο , Τηλ. Επικοινωνίας : 6985723409


Από την Κεντρική Κλινική Αθηνών ζητείται ιατρός για στελέχωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών αυτής


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΕ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6974067677 Κα Αποστολοπούλου


Η Ιατρική εταιρία Aegean Medical Service, πάροχος υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
ενδιαφέρεται να προσλάβει / να συνάψει συνεργασία με ιατρούς, της ειδικότητας:
Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Παιδιάτρου, ΩΡΛ, Ορθοπεδικού, Χειρουργού ή Άνευ Ειδικότητας,
για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας σε Χαλκιδική και Εύβοια,
για τη θερινή σαιζόν 2024 ( Ιούνιος – Σεπτέμβριος ).
Προσφέρεται μισθός 3.000€
Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο
τίτλο σπουδών.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (επιθυμητή)
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
698 111 0786


03/06/2024

Ζητούνται ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ από το Πολυιατρείο HOMED που βρίσκεται στην περιοχή Πλ. Συντάγματος (Ερμού 16, Αθήνα) για άμεση συνεργασία και στελέχωση του ιατρείου επειγόντων, επισκέψεις οξέων περιστατικών κατ' οικον και παρακολούθηση νοσηλευομένων σε ιδιωτική κλινική. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με σοβαρές προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους στο email . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8060098.


Η Maritime and Healthcare Group, κορυφαίο πρακτορείο ιατρικής πρόσληψης, πρωτοπόρο στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της ναυτιλιακής και της υγειονομικής φροντίδας, εκ μέρους πελάτη κλινικής στην Αθήνα, αναζητά τους κάτωθι γιατρούς για απασχόληση από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο 2024.
1. Γενικό Ιατρό
2. Παθολόγο
Προσόντα:
1. Ενεργή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
2. Καλή γνώση αγγλικών
3. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον συνεργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στα παρακάτω μειλ:


ή μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο: +30 6944890026.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για
τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με είκοσι εννέα (29) εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του
έργου «Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων
(ΤΣΜ) στην Ελλάδα» που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου
Υγείας (ΤΠΑ Υγείας 2021-2025), διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη
λήξη του προγράμματος (31-12-2025).


Ζητείται παθολόγος- ιατρός αδείας, από πολυδύναμο κέντρο αισθητικής. Ελαστικό ωράριο, ικανοποιητικές αποδοχές!


Μ Γυναικολόγος , με εξειδίκευση στο γυναικολογικό και εμβρυομητρικό υπερηχογράφημα ,αναζητά συνεργασία με ιατρικό - διαγνωστικό κέντρο ή συστέγαση με συνάδελφο άλλης ειδικότητος τηλ . 6936704516


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ -ΥΓΕΙΑ. ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:6944656690


Ιατρικός Συντονιστής ΓτΚ.


31/05/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ


Το «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση Ιατρού – Επιστημονικού Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιάτρου.
Περιγραφή θέσης:
Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Σικιαριδείου Ιδρύματος προΐσταται της Επιστημονικής- Διδακτικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, ελέγχει και συντονίζει το έργο της και μεριμνά για την εν γένει ορθή λειτουργία της. Σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό, επιλέγει τους υποψηφίους για εισαγωγή στο Ίδρυμα, καθορίζει το ακολουθητέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των εξατομικευμένων θεραπευτικών σχημάτων.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
- Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
- Τίτλος ειδικότητας Ψυχιατρικής
- Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε φορείς ΑΜΕΑ, καθώς και η καλή γνώση του αντικειμένου των νοητικών αναπτυξιακών διαταραχών και διαταραχών του αυτιστικού φάσματος.
Απαραίτητες δεξιότητες:
Διοικητική ικανότητα, ικανότητα λήψης αποφάσεων, ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, ευρύτητα επιστημονικών γνώσεων, δημιουργική διάθεση.
Λίγα λόγια για το Σικιαρίδειο Ίδρυμα:
Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο ανοιχτής φροντίδας και κατάρτισης εφήβων και νέων με νοητική αναπηρία. Ιδρύθηκε το 1939 από την οικογένεια του Βασιλείου Σικιαρίδη, ενώ με τη σημερινή του μορφή λειτουργεί από το 1971. Είναι Μη Κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Διαθέτει άδεια λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα με νοητική αναπηρία και πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά ISO 9001:2015. Εδρεύει στο Μαρούσι, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 18 στρεμμάτων, στο οποίο βρίσκονται τα εργαστήρια κατάρτισης, οι αίθουσες των θεραπευτικών και συνοδευτικών υπηρεσιών, τα γραφεία της διοίκησης, του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, το θερμοκήπιο, το φυτώριο και τα γήπεδα αθλοπαιδιών.
Στο Ίδρυμα εκπαιδεύονται καθημερινά οι ωφελούμενοί του, οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα εκπαίδευσης στα εργαστήρια, συμμετέχουν στα θεραπευτικά και συνοδευτικά προγράμματα και παρακολουθούνται από την Επιστημονική Ομάδα του Ιδρύματος (ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ειδικός παιδαγωγός κ.ά.), ενώ τους παρέχονται και υπηρεσίες σίτισης και μεταφοράς -από και προς- την κατοικία τους.
Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι διττός. Πρωτίστως, αφορά στην ολόπλευρη υποστήριξη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και στην ενδυνάμωσή τους σε κοινωνικό, συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο, με απώτερο στόχο την ομαλή τους προσαρμογή στην κοινωνία.
Παράλληλα, επιδιώκεται η επαγγελματική κατάρτιση των νέων αυτών, μέσα από την εκπαίδευσή τους σε τεχνικά επαγγέλματα, με στόχο την ενδυνάμωσή τους σε επίπεδο δεξιοτήτων και τη μεγιστοποίηση της δυνατότητάς τους για ισότιμη πρόσβαση στην εργασία.
Επιπλέον στόχοι του Ιδρύματος είναι:
-Η ενημέρωση και η υποστήριξη των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία
-Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
-Η κοινωνικοποίηση και η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα
-Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την επαγγελματική απασχόληση.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή στο μέχρι τις 9/6/2024.


Εκδήλωση ενδιαφέροντο συνεργασίας ιδιωτών Ιατρών Αναισθησιολογίας με τα Γ..Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και Γ.Ν.Π.Α. «Π.& Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
1.Ενόψει κάλυψης εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που έχουν ανακύψει στα Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», παρακαλούμε όπως διερευνήσετε, στο πλαίσιο της μεταξύ μας αγαστής συνεργασίας, προς εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, την εκδήλωση ενδιαφέροντος ιατρών (Αναισθησιολογίας) μελών του Συλλόγου σας για συνεργασία με τα προαναφερόμενα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, ως επικουρικοί ιατροί ή με καθεστώς έκδοσης εκ μέρους τους δελτίου παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 14ου άρθρου της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2.Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 1ης Υ.Π.Ε., με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ή στα τηλέφωνα 213 2010 557/526/463/459 & 448.


Ζητούμε για συνεργασία ή πρόσληψη ιατρό δερματολόγο με γνώση και εξειδίκευση στα μαλλιά και στην εμφύτευση μαλλιών.


Ζητείται ιατρός παθολόγος για θέση επιμελητή στην Ε΄ Παθολογική κλινική του Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center .H θέση αφορά πρωϊνό ευέλικτο ωράριο και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες 2106972961 Αποστολή βιογραφικών στο


Με μια πορεία 40 ετών στο χώρο της Υγείας ο Όμιλος εταιρειών ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Ελλάδα.
Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, οι Άνθρωποι μας είναι η καρδιά της εταιρείας μας και υποστηρίζουν ενεργά την Υπόσχεσή μας «Να είμαστε εδώ για την Υγεία όλων». Με όχημα τις Αξίες μας: Σεβασμός στον Άνθρωπο, Προσήλωση στην Ποιότητα, Προαγωγή της πρόληψης και Καινοτομία & Ασφάλεια, δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει τη διαφορετικότητα και αναπτύσσει τις δυνατότητες των εργαζομένων μας.
Την περίοδο αυτή και στο πλαίσιο ανάπτυξης της, η Cross Border MedCare, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας Βιοιατρική, που εξειδικεύεται στην εξυπηρέτηση Διεθνών Ασθενών, αναζητά Κλινικό Ιατρό με ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Καρδιολογίας.
Απαιτήσεις
•Ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Καρδιολογίας
•Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
•Άριστη γνώση αγγλικών
•Παροχή ιατρικών υπηρεσιών και on call εφημεριών στην Βιοκλινική Αθηνών αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση Διεθνών Ασθενών
•Παρακολούθηση πορείας υγείας ξένων ασθενών
Προφίλ Υποψηφίου
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•Προσήλωση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και πελατοκεντρική αντίληψη
Παροχές
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών το οποίο περιλαμβάνει:
•πάγια αμοιβή, αποζημίωση εφημεριών και πρόσθετες αμοιβές/παροχές
•Συνεχής εκπαίδευση
•Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://apply.workable.com/bioiatriki/j/1141D74FEF/


30/05/2024

Η παιδική κατασκήνωση Τζιώνη ζητά ιατρό για την περίοδο 1-15 Ιουλίου.
Προσφέρουμε:
•ικανοποιητική αμοιβή με πλήρη ασφάλιση
•διαμονή-διατροφή
Η κατασκήνωσή μας βρίσκεται στην Ακτή Κερδυλλίων του Δήμου Αμφίπολης Ν.Σερρών, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, 9 χλμ. από την Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες στο 2321099510 ή στο 6973693762


29/05/2024

Ζητειται ιατρος άνευ ειδικότητας ή εν αναμονή ειδικότητας για εργασία σε διαγνωστικό πολυιατρειο στον Πειραιά. Σταθερή συνεργασία, άριστο εργασιακό περιβάλλον.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982422422 Αποστολή βιογραφικών στο 


Ζητείται Ιατρός για κάλυψη εφημεριών από Νευροψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2817068.


Η Όμιλος Ευρωκλινικής αναζητά να προσλάβει Γενικό Ιατρό ΤΕΠ
(Συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών)
Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας
• Ικανότητα διαχείρισης καθηκόντων με υπομονή και αξιοπιστία
• Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
• Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης
Ο Όμιλος προσφέρει:
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο χρησιμοποιώντας τον κωδικό ΓΕΝ.24
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το link http://www.euroclinic.gr/
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σε εσάς σχετικά με τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον όμιλό μας και δεν θα διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν προς οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην διατήρηση του βιογραφικού σας στην βάση δεδομένων της εταιρίας μας για τους επόμενους 12 μήνες, έχετε το δικαίωμα και την δυνατότητα διαγραφής προωθώντας την επιθυμία σας στο e-mail


Το ιδιωτικό μας πολυιατρείο, με καταστήματα στην Παλλήνη και την Νέα Μάκρη, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξής του, αναζητά συνεργασία με ακτινολόγο ιατρό. Ο ιατρός θα εργαστεί σε μια σύγχρονη εταιρία, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας και θα πλαισιώνεται από μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών. Η Εταιρεία μας προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
• Σύμβαση Αορίστου χρόνου.
• Προοπτικές εξέλιξης.
• Επαγγελματική σταθερότητα και άριστες συνθήκες εργασίας.
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο email .Για να επικοινωνήσετε μαζί μας το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6951677650.


Από την Κεντρική Κλινική Αθηνών ζητείται ιατρός για στελέχωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών αυτής


Οι παιδικές κατασκηνώσεις ‘’Mountain Camp’’ με έδρα τον Αμάραντο Καλαμπάκας αναζητούν στελέχωση με ιατρικό προσωπικό για την περίοδο 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου.
Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση στα μέλη σας της προσφοράς εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη πως παρέχεται αμοιβή 1000€ καθαρές αποδοχές για κάθε περίοδο 15 ημερών, πλήρης ασφάλιση ΕΦΚΑ, καθώς και στέγαση και διατροφή. Η απασχόληση δύναται να είναι είτε για ολόκληρο το χρονικό διάστημα είτε σε περίπτωση κωλύματος για τμήμα του διαστήματος αυτού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 6932488791 καθώς και: . Τέλος, η ιστοσελίδα της κατασκήνωσης είναι www.mountain-camp.gr


28/05/2024

Η πολυκλινική μας, POLYCLINIC MEDI-HELP, με 30 χρόνια παρουσίας στο χώρο της υγείας και έδρα στην τουριστική περιοχή των Γουβών στο Ηράκλειο Κρήτης, προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας σε ημεδαπούς και ταξιδιώτες που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, δραστηριοποιείται και στο κομμάτι της απομακρυσμένης παρακολούθησης ιατρικών περιστατικών που αφορούν σε ταξιδιώτες/μη μόνιμα διαμένοντες σε Ελλάδα και Κύπρο με κύριο αντικείμενο απασχόλησης την ιατρική ενημέρωση της πορείας υγείας νοσηλευόμενων ασθενών καθώς και την οργάνωση για λογαριασμό τους ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών που αφορούν στην εξυπηρέτηση της ιατρικής τους κατάστασης. Με την παρούσα αγγελία αναζητούμε ιατρούς για τη στελέχωση της ομάδας των ιατρικών αναφορών και της απομακρυσμένης παρακολούθησης ιατρικών περιστατικών.
Αντικείμενο απασχόλησης
Παρακολούθηση της πορείας υγείας νοσηλευόμενων ασθενών έχοντας τηλεφωνική επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς σε όλη τη Ελλάδα και την Κύπρο
Τακτική επικοινωνία με συναδέλφους για το πλάνο νοσηλείας εκάστου ασθενούς και πλάνο επαναπατρισμού
Ενημέρωση προς τις ασφαλιστικές για την πορεία νοσηλείας, τη φαρμακευτική αγωγή, τις ιατρικές οδηγίες, προ-απαιτούμενα επαναπατρισμού, κτλ. σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
Συνοδεία ασθενών σε ταξίδι επιστροφής
Φυσική παρουσία στο χώρο του γραφείου για συμβουλευτική και άμεση συνεργασία με την ομάδα του operational department
Προσόντα:
Πτυχίο ιατρικής (δεν απαιτείται ολοκλήρωση της ειδικότητας)
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής (ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο)
Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα
Παροχές:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
Διαμονή
Στενή επαφή με όλο το φάσμα της ιατρικής επιστήμης μέσα από πληθώρα περιστατικών όλων των ειδικοτήτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ,
Τηλέφωνο : 6944332870 (κος Γιώργος Πλουμάκης


Ζητούνται ιατροί ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ από το Πολυιατρείο HOMED που βρίσκεται στην περιοχή Συντάγματος (Ερμού 16, Αθήνα) για άμεση συνεργασία και στελέχωση του ιατρείου επειγόντων, επισκέψεις οξέων περιστατικών κατ' οικον και παρακολούθηση νοσηλευομένων σε ιδιωτική κλινική.
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με σοβαρές προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους στο email . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8060098.


Ο Όμιλος Bio-Merimna EML που εδρεύει στην περιοχή της Ελευσίνας καθώς και στα Άνω Λιόσια, αναζητεί ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ και ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με βιογραφικό στο και στο 6945796487.

Ζητείται ενδοκρινολόγος σε ιατρείο της Κρήτης (μετακίνηση αεροπορικώς) για ένα διήμερο μηνιαίως. Πολύ υψηλές απολαβές. Τηλ επικοινωνίας: 6973620775


Το ιδιωτικό πολυϊατρείο PREMEDICARΕ, που εδρεύει στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, αναζητά για συστέγαση ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Εντός του πολυϊατρείου, διατίθενται προς ενικοίαση, πολυτελή ιατρεία, πλήρως εξοπλισμένα. Προσφέρονται, άριστες συνθήκες εργασίας, κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο e mail:


ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΩ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΑΚΤΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ.6983310555


27/05/2024

Ζητείται παθολόγος για θέση συνεργάτη-επιμελητή παθολογικής κλινικής ιδιωτικού νοσοκομείου. Η εργασία αφορά πρωινό ωράριο (ευέλικτο) και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Πληροφορίες στο 6986658844 (κα Σκανδάλη Ειρήνη).Αποστολή βιογραφικών στο


Δίκτυο κλινικών που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά ιατρό για εφημερίες. Αποστολή Βιογραφικών: , Τηλ. 210-8255192 (εσωτ. 3)


Το ιδιωτικό πολυϊατρείο PRΕMIUM LAB που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας καθώς και στο Μοσχάτο αναζητά για άμεση συνεργασία τις παρακάτω ειδικότητες:
Ιατρό ακτινοδιαγνώστη
Δερματολόγο
Ενδοκρινολόγο
Παιδίατρο
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο παρακάτω email ."


Ιδιωτική εταιρεία αεροδιακομιδών αναζητά ειδικευμένο ιατρό Αναισθησιολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο


Η Ευρωκλινική αναζητά να προσλάβει Ιατρό Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο
Απαραίτητα Προσόντα
•Πτυχίο Ιατρικής
•Ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•Καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS Office)
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
Ο Όμιλος προσφέρει:
•Άριστο περιβάλλον εργασίας
•Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης
•Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής καθώς και των συγγενών τους
•Παροχή benefits club card με σημαντικά προνόμια
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο χρησιμοποιώντας τον κωδικό ΒΠ/24
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.


Ζητούνται ιατροί για συστέγαση με καρδιολόγο σε ιατρείο στη Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 180, ισόγειο.Πληροφορίες τηλ. 6945242323


24/05/2024

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ζητείται από μεγάλο πολυϊατρείο στο κέντρο της Αθήνας για άμεση συνεργασία. Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας, υψηλές αποδοχές, επαγγελματική σταθερότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email . τηλ. επικοινωνίας 6944879601


Ο Όμιλος ΙΑΣΩ στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες συνεχούς ανάπτυξής του, αναζητά Παθολόγο και Γενικό Ιατρό για σταθερή συνεργασία: ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ \ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα :
• Πτυχίο
• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
• Τίτλος Ειδικότητας
Παροχές :
• ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
• σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
• συνεχιζόμενη εκπαίδευση
• δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο υγείας και
• άλλες πρόσθετες παροχές
Αιτήσεις : Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


Ο Όμιλος ΙΑΣΩ στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες συνεχούς ανάπτυξής του, αναζητά Καρδιολόγο για σταθερή συνεργασία: ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα :
• Πτυχίο
• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
• Τίτλος Ειδικότητας
Παροχές :
• ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
• σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
• συνεχιζόμενη εκπαίδευση
• δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο υγείας και
• άλλες πρόσθετες παροχές
Αιτήσεις : Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


Από το ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.
Τηλέφωνο: 2108830711,


23/05/2024

Ιατροί ζητούνται από ψυχιατρική κλινική βορείων προαστίων (Κλινική Λυράκου), για εφημερίες. Βιογραφικά στο e-mail: , Πληροφορίες: 210 61 31 802. Υπόψιν κου Ανδρέα Φωτόπουλου


Ο Ιατρικός Όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ στην Αθήνα αναζητεί για άμεση πρόσληψη:
Ιατρούς Άνευ Ειδικότητας οι οποίοι να έχουν ολοκληρώσει το αγροτικό τους
Η εταιρία προσφέρει:
• Εξαιρετικά υψηλές αποδοχές
• Ευελιξία ωραρίου
• Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Άνεση εργασιακού χρόνου
• Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
• Κορυφαία τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
• Εξαιρετικές γνώσεις αιμοληψίας και τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και χορήγηση σκιαγραφικού υγρού
• Φιλοδοξία και εργατικότητα
• Ευσυνειδησία
• Ιατρική Δεοντολογία
• Αγάπη για τον ασθενή
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν στο 2106894509 (Κα Ζουμή Αθανασία) ή να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο: με τίτλο ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
«Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.»


Μεγάλη ιδιωτική κλινική στο πλαίσιο ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων αναζητά Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό ή Εντατικολόγο ή
Επειγοντολόγο για στελέχωση του τμήματος επειγόντων της Γενικής Κλινικής.
Προσφέρεται ικανοποιητικότατο πακέτο αποδοχών και εργασία σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
Προαπαιτούμενα: Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Τίτλος ειδικότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη ειδική εμπειρία ή εξειδίκευση.
Τηρείται πλήρης εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις υποψηφιότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο:


Μεγάλη ιδιωτική κλινική, στο πλαίσιο ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων αναζητά Παθολόγους ή Γενικούς Ιατρούς για συμμετοχή στο
πρόγραμμα εφημεριών του παθολογικού τομέα.
H επιπλέον συνεργασία και για πρωινή απασχόληση ή σταθερή συνεργασία, μπορεί να συζητηθεί.
Προσφέρεται ικανοποιητικότατο πακέτο αποδοχών και εργασία σε ένασυνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
Προαπαιτούμενα: Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Τίτλος ειδικότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη ειδική εμπειρία ή εξειδίκευση.
Τηρείται πλήρης εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις υποψηφιότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο:


Ζητείται Παθολόγος για θέση συνεργάτη - Eπιμελητή Παθολογικής κλινικής στο Metropolitan Hospital. Η θέση αφορά πρωινή απασχόληση και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Παρακαλώ αποστολή βιογραφικών στο


Η ιατρική εταιρεία IASSIS Medical Μον. Ε.Π.Ε. , ζητά ιατρούς, με ή χωρίς ειδικότητα, για εργασία χειμερινούς και καλοκαιρινούς μήνες σε ιατρεία στη Ζάκυνθο. Αμοιβή 3.000€ + . Παρεχεται δωρεαν διαμονη. Αποστολή βιογραφικών στο . Τηλέφωνο επικοινωνίας 6941553423.


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ -ΥΓΕΙΑ. ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ


Το Ιατρικό Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρούς Παθολόγους για την κάλυψη εφημεριών στην Κλινική του Αμαρουσίου.
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210 6862443
Θα τηρηθεί πλήρη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών


Το Ιατρικό Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρούς Καρδιολόγους για την κάλυψη εφημεριών στην Κλινική του Αμαρουσίου.
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210 6862443
Θα τηρηθεί πλήρη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ [Διευθυντής: Καθ. Ματθαίος Φαλάγγας, Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών, Νεαπόλεως 9, Μαρούσι, συμμετοχή σε έρευνα και συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε περιοδικά υψηλής απήχησης στην αγγλική γλώσσα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά μαθήματα (case discussion, literature review, and research progress) και φροντίδα ασθενών].
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο email:


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ).
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο email: ή τηλεφωνήστε στο 6946110000.


ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΤΟ ΤΣΙΛΙΒΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ) αναζητά Ιατρούς γιά σεζόν με εμπειρία εργασίας στα ΤΕΠ. Πλήρες ωράριο, δυνατότητα διαμονής. Αποστολή βιογραφικών στο email : .Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6908212183 σε 24 βάση.


O Όμιλος Affidea, o μεγαλύτερος πάροχος πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, αναζητά Ιατρό Οφθαλμίατρο για να ενταχθεί στην ομάδα του Κέντρου στο Περιστέρι!
• Διατήρηση λεπτομερούς ιατρικής τεκμηρίωσης
•Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας
•Έλεγχος οπτικής οξύτητας, έλεγχος διάθλασης στο διαθλασίμετρο,
έλεγχος στη σχισμοειδή λυχνία, τονομέτρηση
•Χειρισμός μηχανήματος για οπτικά πεδία.
Job requirements:
• Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας σε παρόμοιο ρόλο
• Τίτλος ειδικότητας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
• Άριστη γνώση των ιατρικών λογισμικών
What We Offer:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων
• Άριστες συνθήκες εργασίας
• Συνεχής εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη
• Σχετικά με την Affidea:
Είμαστε ένας εξαιρετικά επιτυχημένος πανευρωπαϊκός πάροχος υγειονομικής περίθαλψης που προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων, απεικόνιση, εργαστηριακή διάγνωση, ορθοπεδική και ανίχνευση καρκίνου και θεραπεία. Η ομάδα της Affidea αποτελείται από αφοσιωμένους και έμπειρους επαγγελματίες υγείας και δουλεύουμε μόνο με τεχνολογία αιχμής. Διαθέτοντας ένα εξαιρετικά σεβαστό portfolio ιατρικών κέντρων σε ολόκληρη την ήπειρο, οι υπηρεσίες της Affidea βρίσκονται στην αιχμή της περίθαλψης των ασθενών - μια "γραμμή ασφαλείας" για τους ασθενείς που χρειάζονται την εμπειρογνωμοσύνη της, η οποία είναι διαθέσιμη σε 15 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Στην Affidea, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την υγεία. Είμαστε παθιασμένοι με την υγεία και ευσυνείδητοι απέναντι στους ανθρώπους.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν στο 6978714244 (κος ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Talent Acquisition Specialist, στο τμήμα του HR Ομίλου Affidea) ή να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: με τίτλο ΙΑΤΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
«Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.»


Το ιδιωτικό πολυϊατρείο PRΕMIUM LAB που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας καθώς και στο Μοσχάτο αναζητά για άμεση συνεργασία τις παρακάτω ειδικότητες:
Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη
Δερματολόγο
Ενδοκρινολόγο
Παιδίατρο
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο εξής email:


Η ΑΝΑΣΑ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία υποστήριξης ατόμων που πάσχουν από Διατροφικές Διαταραχές, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Κέντρο Ημέρας, στο οποίο απασχολείται διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από Ψυχιάτρους, Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγους, Ειδικό Παθολόγο και Διαιτολόγο-Διατροφολόγο. Το ΚΗ ΑΝΑΣΑ αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας, που επιχορηγείται από τον Τακτικό Π/Υ του Υπουργείου Υγείας.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, η ΑΜΚΕ ΑΝΑΣΑ προκηρύσσει μία θέση Ψυχιάτρου, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, μερικής απασχόλησης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα αυτών) που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση, είναι:
1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
2. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Τίτλοι Σπουδών
5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο
7. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας
8. Επαγγελματική εμπειρία-Συστάσεις (αν υπάρχουν)
Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στις διαταραχές πρόσληψης τροφής.
Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως την 16η Ιουνίου 2024. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιστημονική ομάδα/επιτροπή επιλογής προσωπικού και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 17-20/06/2024 στα γραφεία της ΑΜΚΕ ΑΝΑΣΑ. Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί ξανά εάν κριθεί σκόπιμο.
Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική δ/νση με θέμα «ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ».


Ζητείται Ιατρός εν αναμονη για ειδικοτητα ή με ειδικότητα, για εργασια κατα την καλοκαιρινη περιοδο σε ιατρειο πρωτοβαθμιας περιθαλψης στην περιοχη της Σαρωνιδας 
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ιατρικής σχολής , 

• Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: ή στο 6973494668


Ιατρική εταιρεία στην Αθήνα αναζητει γιατρούς για κατ’οίκων επισκέψεις
Γιατροί άνευ ειδικότητας ή σε αναμονή , καρδιολόγος
Γενικός γιατρός
πνευμονολόγος
Αμοιβή ανά επίσκεψη
Προϋποθέσεις:
Κατοχή μεταφορικού μέσου
άδεια ασκήσεως
Γνώση αγγλικών
Αποστολή βιογραφικού


Ιατρος ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ζητείται για μόνιμη συνεργασία και επιστημονική υπευθυνότητα από ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο - μικροβιολογικό στην περιοχή του ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6980557805


ΕΤΑΙΡΕΙΑ που δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της πρωτοβαθμιας παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ' οίκον, επιθυμεί να συνεργαστεί με Ψυχίατρο. Η θέση περιλαμβάνει ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών, ευέλικτο ωράριο εργασίας, Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το αναλυτικό τους βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ή εναλλακτικά στο


16/05/2024

Ο "ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑ " αναζητά ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
καθώς και άνευ ειδικότητας σε άμεση συνεργασία
για τα ιατρεία Ζακύνθου «my doctor υγεία medical services»
στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας.
Η απασχόληση αφορά για το διάστημα Ιούνιο έως τον Οκτώβριο 2024.
Προσφέρονται υψηλές αποδοχές, bonus και διαμονή.
Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον συνεργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
- -
ή μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 6973342538 - 6943572009 - 6906604636.


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ή ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2109524820


Μεγάλο ιατρικό ιδιωτικό κέντρο στο νομό Αττικής αναζητά ιατρούς ειδικότητας καρδιολογίας, γενικής ιατρικής, παθολογίας για άμεση πρόσληψη με ευέλικτο ωράριο και υψηλές απολαβές. τηλ επικοινωνίας 6942020769
αποστολή βιογραφικών στο


Το ιδιωτικό πολυϊατρείο PREMEDICARΕ, που εδρεύει στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, αναζητά για συστέγαση ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Εντός του πολυϊατρείου, διατίθενται προς ενικοίαση, πολυτελή ιατρεία, πλήρως εξοπλισμένα. Προσφέρονται, άριστες συνθήκες εργασίας, κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο e mail:


15/05/2024

Ζητείται Ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής για την παιδική Κατασκήνωση του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας στη Σάνη Χαλκιδικής (Κασσάνδρα).
Διάστημα απασχόλησης από 16 Ιουνίου 2024 έως και 6 Ιουλίου 2024. Διαμονή & διατροφή δωρεάν.
Πληροφορίες: 2310227991,281936-927-928-929, e-mail: .


H “MASTORAS MEDICAL SERVICES” - Ιατρική Εταιρεία στη Κέρκυρα, ζητά για Άμεση και συνεργασία Ιατρούς , Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, καθώς επίσης και Άνευ Ειδικότητας με εκπληρωμένη Υπηρεσία Υπαίθρου.
Παρέχονται:
- Καθαρός Μισθός 3.000 € (πληρωτέο ανά μήνα) ,
- Ασφάλιση,
- Διαμονή,
- Εταιρικό αυτοκίνητο,
- Εταιρικό κινητό.
Επιθυμητά προσόντα:
- Επαγγελματική εμπειρία,
- Καλή Γνώση Αγγλικών,
- Δίπλωμα οδήγησης.
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο , Τηλ. Επικοινωνίας : 6985723409


Η Maritime and Healthcare Group, κορυφαίο πρακτορείο ιατρικής πρόσληψης, πρωτοπόρο στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της ναυτιλιακής και της υγειονομικής φροντίδας, εκ μέρους εκλεκτού πελάτη σε ελληνικό νησί, αναζητά τους κάτωθι γιατρούς για απασχόληση από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο 2024, με δυνατότητα επέκτασης και μόνιμης συνεργασίας.
1. Παιδίατρο
2. Παθολόγο
3. Ιατρούς εν αναμονή ειδικότητας
Προσόντα:
1. Ενεργή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
2. Καλή γνώση αγγλικών
3. Μίνιμουμ 4 χρόνια προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη θέση
Προσφέρονται υψηλές αποδοχές, bonus και διαμονή.
Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον συνεργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στα παρακάτω μειλ:


ή μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο +30 6944890026.


14/05/2024

Ζητείται Ιατρός -Ιατροί για Ιατρείο 100τμ, επί της Κηφισίας 82, 5 λεπτά με τα πόδια από τη Στάση Μετρό Πανόρμου. Είναι πλήρως ανακαινισμένο και επιπλωμένο. Τηλ. Επικοινωνίας:693 6815099 6972297875


Η ψυχιατρική κλινική Δ. ΣΑΜΕΛΛΑΣ Α.Ε. "ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ" που εδρεύει στο Χαλάνδρι και δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1929 και επιθυμώντας να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στο τομέα της ψυχικής υγείας αναζητεί ιατρό για εφημερίες. Άμεση πρόσληψη αορίστου χρόνου. Αποστολή Βιογραφικών στο email .


Το Νοσοκομείο Αιγίνης « Ο Άγιος Διονύσιος» Ν.Π.Ι.Δ. αναζητεί για συνεργασία με Ιατρούς με τις παρακάτω ειδικότητες ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ –ΠΑΘΟΛΟΓΟ –ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ ή ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ για μερική ή ολική απασχόληση, για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής και των εξωτερικών ιατρείων. Προσφέρονται : Ελκυστικό πακέτο αποδοχών, κάλυψη στέγασης, φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον.
Επικοινωνήστε στο email: Τηλ. Επικοινωνίας Mob. 6945837084 κ. Νεκτάριος Λαβούτας


Η ιατρική εταιρεία AVE MEDICAL SERVICES επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της ιατρούς είτε με ειδικότητα είτε άνευ ειδικότητας για καλοκαιρινή εργασία στη Ζάκυνθο από το Μάιο έως τον Οκτώβριο.
Αντικείμενο απασχόλησης
Αντιμετώπιση περιστατικών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ιατρικής
• Κλινική εμπειρία
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον Windows και MS-Office.
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
Η εταιρία προσφέρει:
• Σταθερό μηνιαίο μισθό και διαμονή
• Προοπτική επέκτασης της εργασιακής σχέσης,
Αποστολή βιογραφικών: Τηλ. επικοινωνίας: 6977 016 724 Ιστοσελίδα: www.zante-ave.gr


Ζητούνται ιατροί για συστέγαση σε ιατρείο στην Άνω Γλυφάδα ,οδός Γούναρη 112 εμπορικό ιατρικό κέντρο ΖΙΚ-ΖΑΚ,ισόγειο, 6944457807


Από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΣΙΟΥ (Αγιος Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί Παθολόγος-Γενικός Ιατρός ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Μάιο-Δεκέμβριο του 2024 (ή μόνιμη συνεργασία) άμεση πρόσληψη συμβολαίου.
Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).
Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (2.500Eυρώ+plus), Διαμονή.
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη Φωτό στο e-mail:


13/05/2024

To κέντρο αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ζητά ιατρούς για συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών.Παρέχονται:Yψηλό πακέτο αποδοχών, άμεση έναρξη συνεργασίας, κάλυψη εφημερίας από ‘’on call’’ διευθυντή ιατρό. Δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας (εκτιμήσεις ασθενών κατ’ επίσκεψη).Επικοινωνία: 2102702800


Ιατροί ζητούνται από ψυχιατρική κλινική βορείων προαστίων (Κλινική Λυράκου), για εφημερίες. Βιογραφικά στο e-mail: , Πληροφορίες: 210 61 31 802. Υπόψιν κου Ανδρέα Φωτόπουλου


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΟ METROPOLITAN HOSPITAL. ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ BONUS. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974240496 ΚΥΡΙΟΣ ΒΟΝΤΑΣ Χ.


Ζητούνται Ιατροί :
-Παθολόγοι
-Πνευμονολόγοι
-Καρδιολόγοι
-Γενικής Ιατρικής
Για πλήρης Απασχόληση στην ομάδα Ιατρών του παθολογικού τομέα στο Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης στο Λουτράκι.
Παρέχoνται:
-Εξαιρετικά υψηλός μισθός
-Δυνατότητα διαμονής σε πολυτελές διαμέρισμα.
-Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον
Βιογραφικά στο ή επικοινωνήστε στο 2744114000


ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΝΑΖΗΤΆ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΕ ΝΗΣΙΑ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΥΨΗΛΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΜΠΟΝΟΥΣ. Αποστολή βιογραφικών: . Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944325354, 2310 276695


Ζητείται Παθολόγος για θέση συνεργάτη - επιμελητή Παθολογικής κλινικής στο Metropolitan Hospital. Η θέση αφορά πρωινή απασχόληση και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Παρακαλώ αποστολή βιογραφικών στο


Ιατροί για κατ’ οίκον επισκέψεις στην Αττική κατά το νυχτερινό ωράριο (23:00-07:00) ζητούνται από ιατρική εταιρεία, για άμεση έναρξη συνεργασίας. Αμοιβή ανά ιατρική επίσκεψη. Αποστολή βιογραφικού στο: . Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά.


Η υπερσύγχρονη Ιατρική Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Μεταμόσχευσης Μαλλιών Derm & Plastic Surgery Clinic αναζητά για τις Κλινικές της σε Αθήνα (στάση Μετρό Μέγαρο Μουσικής) και Γλυφάδα (στάση Μετρό Ελληνικό) για μερική ή πλήρη απασχόληση:
Ιατρούς Πλαστικούς Χειρουργούς ή Δερματολόγους ή Ιατρούς σε αναμονή για τις αντίστοιχες ειδικότητες
Απαραίτητα προσόντα:
•Πτυxίο Ιατρικής και Τίτλος Ειδικότητας Δερματολογίας ή Πλαστικής Χειρουργικής
•Άριστη γνώση αγγλικών είναι απαραίτητη
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ιατρικό χώρο (Ιατρική Κλινική, Ιατρείο Πλαστικού ή Δερματολόγου)
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαχείρισης ασθενών
•Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα
•Ενθουσιασμός και πάθος για το γνωστικό αντικείμενο
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στο (απαραίτητα με φωτογραφία)


10/05/2024

Ως ιδιώτης Νευρολόγος διαθέτω για συστέγαση εξεταστήριο 15τ.μ. στο ιδιωτικό μου Ιατρείο συνολικής επιφάνειας 140τ.μ. Στο υπάρχον ιατρείο συστεγάζεται και ιδιώτης Ορθοπαιδικός. Βρίσκεται στην περιοχή του Ν. Κόσμου (πλησίον τραμ και μετρό), στο ισόγειο, καινούργιας κατασκευής, δεν έχει κοινόχρηστα. Κατάλληλο για Παθολόγο, Ψυχίατρο, Ρευματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Ψυχολόγο, Διαιτολόγο κ.α. Τηλ. επικοινωνίας: 697 658 9900


Η Ειδική Παθολογική Κλινική «Ευαγγελίστρια» (Πυθίας 24, Κυψέλη), αναζητά ιατρούς για εφημερίες.
Αποστολή βιογραφικών: , Τηλ. 2108641210


09/05/2024

Ζητούνται ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ από το Πολυιατρείο HOMED που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, περιοχή Πλατείας Συντάγματος (Ερμού 16, 3ος όροφος) για άμεση συνεργασία και στελέχωση του ιατρείου επειγόντων, επισκέψεις οξέων περιστατικών κατ' οικον και παρακολούθηση νοσηλευομένων σε ιδιωτική κλινική. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με σοβαρές προοπτικές εξέλιξης.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι ιατροί να στείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους στο email . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8060098.


Τα Διαγνωστικά Κέντρα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με προσήλωση στην αρχή «Αξιόπιστη Διάγνωση, Σεβασμός στον Άνθρωπο», προσφέρουν πάνω από 30 χρόνια υψηλής ποιότητας διαγνωστικές υπηρεσίες και αναζητούν για συνεργασία
ΙΑΤΡΟ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ Ή ΦΥΣΙΑΤΡΟ
Η εταιρεία προσφέρει:
• Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας
• Υψηλές αποδοχές
• Προοπτικές εξέλιξης
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
•Τίτλο ειδικότητας
• Ιατρική Δεοντολογία
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Σεβασμό στον εξεταζόμενο
Απαραίτητη η δυνατότητα εκτέλεσης Ηλεκτρομυογραφημάτων και Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων.
Η εταιρεία απαρτίζεται από μια ομάδα έμπειρων ιατρών και εξειδικευμένων στελεχών, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων, με την ενσωμάτωση της πολύχρονης εμπειρίας και της διαρκούς επανεκπαίδευσης όλων των μελών της, θέτοντας υψηλά επιστημονικά πρότυπα και εφαρμόζοντας αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
Θεμελιώδης αρχή της εταιρείας μας είναι να βοηθά τους ιατρούς της στην προσπάθεια τους για τη μέγιστη ιατρική προσφορά σε κάθε εξεταζόμενο καθώς και στην περαιτέρω οικονομική, επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο ή να επικοινωνήσουν στο 2105222500.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΕ (Χ. Δασκαλάκη 11, Ρέθυμνο, Κρήτη) επιθυμεί να εντάξει στο ήδη έμπειρο και εξαιρετικά καταρτισμένο δυναμικό της: πτυχιούχους ιατρικής, με ειδικότητα ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, για μόνιμη απασχόληση.
ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ιατρικής σχολής
• Ειδικότητα Γενικής ιατρικής, Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ακτινολογίας
• Βεβαίωση εγγραφής ιατρικού συλλόγου
• Καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας
• Προσωπικές δεξιότητες υπευθυνότητα, εργατικότητα, συνέπεια
Η εταιρεία προσφέρει:
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
• Δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης
• Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω e-mail στο ή να καλέσουν για πληροφορίες στο παρακάτω τηλέφωνο: Δημήτρης Λίτινας: 697 7232781


Ζητείται νευρολόγος ως εξωτερικός συνεργάτης της Β Νευρολογικής κλινικής του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ για κάλυψη εφημεριών. Στοιχεία επικοινωνίας e-mail:
τηλ. : 2106979038 (Δευτέρα-Πέμπτη 8:30-15:30), 2106972199 (Παρασκευή 9:00-14:30)


ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ζητείται από μεγάλο πολυϊατρείο στο κέντρο της Αθήνας για άμεση συνεργασία. Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας, υψηλές αποδοχές, επαγγελματική σταθερότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email . τηλ. επικοινωνίας 6944879601


Ιατρός άνευ Ειδικότητας - Ρεθυμνο Κρήτης
Τα Ιατρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής – 24h medical assistance, που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου και του Αποκόρωνα Χανίων , ζητούν να προσλάβουν :
Ιατρό άνευ Ειδικότητας
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ιατρικής σχολής (ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών)
Ισχυρό ενδιαφέρον για τον ασθενή
Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
Άριστη γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας
Ομαδικό πνεύμα
Προσφέρονται:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών διαμονή
Σταθερό ωράριο εργασίας
Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Πληροφορίες στο 6938881237 και βιογραφικά στο


Ζητούνται ιατροί (1 η 2)όλων των ειδικοτήτων, πλην καρδιολόγου για συστέγαση με οδοντιατρείο εικοσαετούς λειτουργίας στην Γλυφαδα.Πληροφοριες στο τηλ 6944778025


Η Παιδική Κατασκήνωση της Οικογένειας Λελούδα ζητά συνεργασία με Γιατρούς για το διάστημα του Αυγούστου !
30.7 -28.8 Μισθός 2.400,00 καθαρά συν ΙΚΑΖητούνται Ιατροί άνευ ειδικότητας, Γενικός Ιατρός , Παθολόγος ή Παιδίατρος για εργασία στη Παιδική Κατασκήνωση Οικογένεια Λελούδα που βρίσκετε στην Εύβοια μισή ώρα έξω από τη Χαλκίδα. Η κατασκήνωση λειτουργεί με περιορισμένο αριθμό παιδιών. ( Δυναμικότητα 220 )
Αποστολή βιογραφικών: Πληροφορίες 6937322443


ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ 2024
Ζητείται ιατρός για να εργαστεί -μαζί με Γενικό Ιατρό- σε πρότυπο ιατρείο Γενικής Ιατρικής στη Ρόδο για τη σεζόν Μάιο ή Ιούνιο - Οκτώβριος, για παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε ντόπιους, εργαζόμενους και τουρίστες.
Απαραίτητα προσόντα: 1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 2) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 3) Δίπλωμα οδήγησης 4) Εργασιακή εμπειρία (αγροτικό ή κομμάτι κάποιας ειδικότητας). 5) Καλό επίπεδο γνώσεων και επικοινωνίας
Πρόσληψη με μισθό. Πλήρης ασφάλιση. Προσφέρονται πολύ καλές συνθήκες διαμονής και εργασίας (από οικονομικής και επιστημονικής άποψης) και εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
Επικοινωνία: Τηλ. 6983485018 email:


08/05/2024

To ιδιωτικό πολυϊατρείο “ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” στους ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξής του (δημιουργία υποκαταστημάτων) αναζητά συνεργασία με ιατρό Γαστρεντερολόγο.
Παροχές :
* Πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας
* Ανθρωπιστικού χαρακτήρα
* Σύγχρονος εξοπλισμός
* Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας
* Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
* Άριστη γραμματειακή υποστήριξη
* Τεχνογνωσία 30 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail :
Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 210-2693604-6 με αναφορά στην αγγελία για την Διεύθυνση Προσωπικού


Ζητείται γενικός χειρουργός ή πλαστικός χειρουργός με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ογκολογική χειρουργική του μαστού για θέση επιμελητού - συνεργάτη σε μαστολογικό - χειρουργικό ιατρείο στον ιδιωτικό τομέα (Metropolitan General , Χολαργός ) .
Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικά με φωτογραφία και συστάσεις στο

Πρόσληψη ιατρών με ή άνευ ειδικότητας από το Ιατρικό Κέντρο Ελούντας (Αγ.Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Γενικοί Ιατροί ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Mάιο-Δεκέμβριο του 2024 (ή μόνιμη συνεργασία, άμεση πρόσληψη συμβολαίου.
Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).
Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (2.500ε+plus Διαμονή.
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη Φωτό στο e-mail :


Ζητείται ειδικός παθολόγος ή γενικός ιατρός για στελέχωση ογκολογικής κλινικής στο Metropolitan General (πρωινό ωράριο και δυνατότητα εφημεριών)
Δυνατότητα συμμετοχής σε κλινικές μελέτες. Τηλ. επικοινωνίας 6977715334 (κα Αναργύρου)


Ζητείται παθολόγος ή γενικός ιατρός για θέση συνεργάτη-επιμελητή παθολογικής κλινικής ιδιωτικού νοσοκομείου. Η εργασία αφορά πρωινό ωράριο (ευέλικτο) και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Πληροφορίες στο 6986658844 (κα Σκανδάλη Ειρήνη).Αποστολή βιογραφικών στο


Ιατρική εταιρεία στην Αθήνα αναζητει γιατρούς για κατ’οίκων επισκέψεις
Γιατροί άνευ ειδικότητας είσαι αναμονή καρδιολόγος
Γενικός γιατρός
πνευμονολόγος
Αμοιβή ανά επίσκεψη
Προϋποθέσεις:
Κατοχή μεταφορικού μέσου
άδεια ασκήσεως
Γνώση αγγλικών
Αποστολή βιογραφικού


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ για πλήρη απασχόληση σε Χειρουργική Κλινική μεγάλου ιδιωτικού νοσοκομείου. Συνθήκες εργασίας και απολαβές άριστες. Ευελιξία και προσωπικής δραστηριότητας. Αποστολή βιογραφικών στο


02/05/2024

Το ιδιωτικό πολυϊατρείο PREMEDICARΕ, που εδρεύει στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, αναζητά για συστέγαση ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Εντός του πολυϊατρείου, διατίθενται προς ενικοίαση, πολυτελή ιατρεία, πλήρως εξοπλισμένα. Προσφέρονται, άριστες συνθήκες εργασίας, κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο e mail:


01/05/2024

Ιατρική εταιρεία στην Κέρκυρα ζητάει ιατρούς, ειδικευμένους ή σε αναμονή ειδικότητας, καθώς και νοσηλευτές, για εργασία την καλοκαιρινή περίοδο από Μάιο μεχρι Σεπτέμβριο. Παρέχεται διαμονή και ικανοποιητικός μισθός.
Αποστολή βιογραφικών στο ή τηλ. επικοινωνία στο 6977302996.


Ψυχιατρική κλινική στις Αχαρνές αναζητά για άμεση πρόσληψη ιατρούς για εφημερίες.
Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο ιατρικής σχολής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail :
Τηλ. επικοινωνίας: 2102467305 , 6942796760


Το ιδιωτικό μας πολυιατρείο, με καταστήματα στην Παλλήνη και την Νέα Μάκρη, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξής του, αναζητά συνεργασία με παθολόγο ή γενικό ιατρό. Ο ιατρός θα εργαστεί σε μια σύγχρονη εταιρία, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας και θα πλαισιώνεται από μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών. Η Εταιρεία μας προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
• Σύμβαση Αορίστου χρόνου.
• Προοπτικές εξέλιξης.
• Επαγγελματική σταθερότητα και άριστες συνθήκες εργασίας.
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο email .Για να επικοινωνήσετε μαζί μας το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6951677650.


Το ιδιωτικό μας πολυιατρείο, με καταστήματα στην Παλλήνη και την Νέα Μάκρη, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξής του, αναζητά συνεργασία με ακτινολόγο ιατρό. Ο ιατρός θα εργαστεί σε μια σύγχρονη εταιρία, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας και θα πλαισιώνεται από μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών. Η Εταιρεία μας προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
• Σύμβαση Αορίστου χρόνου.
• Προοπτικές εξέλιξης.
• Επαγγελματική σταθερότητα και άριστες συνθήκες εργασίας.
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο email .Για να επικοινωνήσετε μαζί μας το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6951677650.


Ζητείται παθολόγος, γενικός ιατρός για θέση επιμελητή παθολογικής κλινικής ιδιωτικού νοσοκομείου. Η εργασία αφορά πρωινό ωράριο (ευέλικτο) και εφημερίες ή μόνο εφημερίες. Πληροφορίες στο 6986658844 (κα Σκανδάλη Ειρήνη).Αποστολή βιογραφικών στο


30/04/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.


Ζητείται επιμελητής Νευροχειρουργος για στελέχωση της Δ΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Ερρικος Ντυναν με Διευθυντή Νευροχειρουργο τον κο Ιωάννη Πολυθοδωρακη, για πρωινό ωράριο, εφημερίες και συμμετοχή στα χειρουργεία, σε έμμισθη θέση, συν αμοιβή χειρουργείων. Παρακαλώ αποστολή Βιογραφικών στο και για επικοινωνία καλέστε στο 6974119978.


Ζητούνται ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ από το Πολυιατρείο HOMED που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, περιοχή Πλατείας Συντάγματος (Ερμού 16) για άμεση συνεργασία και στελέχωση του ιατρείου επειγόντων, επισκέψεις οξέων περιστατικών κατ' οικον και παρακολούθηση νοσηλευομένων σε ιδιωτική κλινική.
Προσφέρεται ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με σοβαρές προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους στο email . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8060098.


Η Maritime and Healthcare Group, κορυφαίο πρακτορείο ιατρικής πρόσληψης, πρωτοπόρο στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της ναυτιλιακής και της υγειονομικής φροντίδας, εκ μέρους εκλεκτού πελάτη σε ελληνικό νησί, αναζητά τους κάτωθι γιατρούς για εξάμηνη απασχόληση (Μάιος – Οκτώβριος 2024) με δυνατότητα επέκτασης και μόνιμης συνεργασίας.
Προσόντα:
1. Ενεργή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
2. Καλή γνώση αγγλικών
3. Μίνιμουμ 4 χρόνια προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη θέση
Προσφέρονται υψηλές αποδοχές, bonus και διαμονή.
1. Γενικό Χειρουργό
- Aποδοχές: 4.000€/μήνα + bonus
- Διαμονή
2. Παθολόγο
- Aποδοχές : 3.500€/μήνα + bonus
- Διαμονή
3. Ιατρούς εν αναμονή ειδικότητας
- Aποδοχές: 2.500€/μήνα + bonus
- Διαμονή
Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον συνεργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στα παρακάτω μειλ:


ή μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο +30 6944890026.


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ -ΥΓΕΙΑ. ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:6944656690


raneohospital.gr

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή