Εξουσιοδότηση-Δήλωση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Ο δηλών εξουσιοδοτώ τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και υπό την προϋπόθεση της σύναψης της Συλλογικής Σύμβασης, δηλώνω ότι θα καταγγείλω τη σύμβασή μου με τον ΕΟΠΥΥ.
Στοιχεία ιατρού:
Λάθος εισαγωγή, μόνο χαρακτήρες
Λάθος εισαγωγή, μόνο χαρακτήρες
Λάθος εισαγωγή, μόνο χαρακτήρες
Το πεδίο απαιτείται
Το πεδίο είναι απαραίτητο. Οι ανειδίκευτοι ιατροί μπορούν να επιλέξουν "ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ"
Παρακαλούμε εισάγετε 8 χαρακτήρες χωρίς κενά!
Παρακαλούμε εισάγετε έγκυρο ΑΦΜ (9 αριθμοί χωρίς κενά)
Παρακαλούμε εισάγετε μόνο αριθμούς χωρίς κενά! Ο ΑΜ βρίσκεται στην ταυτότητα μέλους του Ι.Σ.Α.
Παρακαλούμε εισάγετε σωστό email
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή