Η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα Τακτικά Μέλη του  Ι.Σ.Α.

Οι ιατροί - τακτικά μέλη του ΙΣΑ έχουν τη δυνατότητα αυτόματης (on line) έκδοσης σχεδόν όλων των τύπων πιστοποιητικών μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΣΑ, στη διεύθυνση www.isathens.gr στην κάρτα Σύλλογος και στην επιλογή Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά. Ενθαρρύνεται η αυτόματη (on line) έκδοση πιστοποιητικών από τον κάθε χρήστη, χωρίς παρέμβαση των υπηρεσιών του ΙΣΑ. Αυτή είναι η πλέον εξυπηρετική μέθοδος έκδοσης πιστοποιητικών.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδει ο γιατρός on line είναι τα εξής (*):

 1. Για Απασχόληση στον Ιδιωτικό τομέα
 2. Για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (για σύνταξη)
 3. Για συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας
 4. Για τον ΕΟΔΥ (προκήρυξη θέσεων)
 5. Για το ΕΣΥ (προκήρυξη θέσεων)
 6. Για τον ΕΦΚΑ (ΤΣΑΥ)
 7. Για την ΕΦΟΡΙΑ (απλό)
 8. Για κάθε νόμιμη χρήση (Περιλαμβάνει περιορισμούς. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύναψη με σχέση εργασίας, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα )
 9. Για το Πρωτοδικείο, για καταγραφή στον κατάλογο πραγματογνωμόνων
 10. Για Σύμβαση με το υπουργείο Συγκοινωνιών ( εφόσον o γιατρός διαθέτει άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου)
 11. Για Σύμβαση ιατρείων με ΕΟΠΥΥ (εφόσον o γιατρός διαθέτει άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου)
 12. Για σύνταξη από τον ΕΦΚΑ (ΤΣΑΥ) με συνέχιση εργασίας

Την δυνατότητα έκδοσης on line πιστοποιητικών έχουν μόνο όσοι ιατροί είναι ταμειακά τακτοποιημένοι προς τον ΙΣΑ. Η έκδοση on line πιστοποιητικών ενεργοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την πληρωμή.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών

Είσοδος με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας: (οι κωδικοί είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιείτε στην Ηλεκτρονική Πληρωμή)
https://members.isathens.gr/certificate

*Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό, μεταβείτε στις Οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού (πατήστε ΕΔΩ)

Μόλις εισέλθετε στην εφαρμογή εμφανίζονται τα στοιχεία σας και είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Τα πιστοποιητικά μου»  όπου εμφανίζονται τα πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί.

Στην εφαρμογή εμφανίζονται τα εξής μενού:

 • Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικού (on line πιστοποιητικά)
 • Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού
 • Αίτηση για διαγραφή από τον Ι.Σ.Α.
 • Οι αιτήσεις μου
 • Τα πιστοποιητικά μου
 • Οι αιτήσεις διαγραφής μου

Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικού

Επιλέγετε τον τίτλο «Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικού», από την πτυσσόμενη λίστα επιλέγετε τον τύπο πιστοποιητικού που χρειάζεστε και πατάτε «Έκδοση Πιστοποιητικού».

Η πτυσσόμενη λίστα περιέχει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 1. Για Απασχόληση στον Ιδιωτικό τομέα
 2. Για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (για σύνταξη)
 3. Για συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας
 4. Για τον ΕΟΔΥ (προκήρυξη θέσεων)
 5. Για το ΕΣΥ (προκήρυξη θέσεων)
 6. Για τον ΕΦΚΑ (ΤΣΑΥ)
 7. Για την ΕΦΟΡΙΑ (απλό)
 8. Για κάθε νόμιμη χρήση (με αναφορά σε πειθαρχικές ποινές )
 9. Για κάθε νόμιμη χρήση (Περιλαμβάνει περιορισμούς. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύναψη με σχέση εργασίας, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα )
 10. Για το Πρωτοδικείο, για καταγραφή στον κατάλογο πραγματογνωμόνων
 11. Για Σύμβαση με το υπουργείο Συγκοινωνιών ( εφόσον o γιατρός διαθέτει άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου)
 12. Για Σύμβαση ιατρείων με ΕΟΠΥΥ (εφόσον o γιατρός διαθέτει άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου)
 13. Για σύνταξη από τον ΕΦΚΑ (ΤΣΑΥ) με συνέχιση εργασίας

Μετά από λίγο εμφανίζεται το μήνυμα «Το πιστοποιητικό δημιουργήθηκε με επιτυχία!» και πατάτε την επιλογή «Κατέβασμα πιστοποιητικού σε μορφή pdf». Το πιστοποιητικό αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας όπου μπορείτε να το εκτυπώσετε.

Όταν εκδώσετε κάποιο είδος πιστοποιητικού, απενεργοποιείται η επιλογή του για ένα 24ώρο. Θα πρέπει να πάτε στην επιλογή «Τα πιστοποιητικά μου» ώστε να ξαναεκτυπώσετε το πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που οι τύποι πιστοποιητικών που εκδίδονται άμεσα δεν αντιστοιχούν στην Υπηρεσία που θέλετε να το καταθέσετε, μεταβείτε στην «Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού»

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού

Στο πλαίσιο με τίτλο «Η βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί», γράφεται αναλυτικά ο λόγος και η επωνυμία της υπηρεσίας που θα κατατεθεί η ζητούμενη βεβαίωση.

Στο πλαίσιο με τίτλο «Δηλώνω ότι κατέχω έμμισθη θέση στο», πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να συμπληρώσετε αν κατέχεται έμμισθη θέση Ιδιωτικού ή Δημόσιο Δικαίου και την επωνυμία της Υπηρεσίας, διαφορετικά συμπληρώστε την λέξη ΟΧΙ.

Στην συνέχεια πατάτε την επιλογή «Αποστολή αίτησης». Σε εύλογο χρόνο η υπηρεσίας θα εκδώσει το πιστοποιητικό, το οποίο θα εμφανίζεται στο μενού «Τα πιστοποιητικά μου».

Αίτηση για διαγραφή από τον Ι.Σ.Α.

 • Η επιλογή «Προκειμένου να εγγραφώ στον Ιατρικό Σύλλογο:», γράφετε τον σύλλογο που θέλετε να μεταφερθεί ο φάκελος σας.
 • Διαγραφή από τον Ι.Σ.Α. λόγω εργασίας στο εξωτερικό, επιλέγετε την πρόταση «Λόγω εργασίας στο εξωτερικό»
 • Διαγραφή από τον Ι.Σ.Α. λόγω «συνταξιοδότησης από το ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) με οριστική διακοπή του Ιατρικού Επαγγέλματος»

Πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr όπου θα δηλώνει το κείμενο: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ΕΠΑΨΑ ΝΑ ΑΣΚΩ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΝ <ημερ/νία>»

 • Διαγραφή από τον Ι.Σ.Α. «για άλλο λόγο», γράφετε την αιτία της διαγραφής.

Οι αιτήσεις μου

 Εμφανίζονται οι αιτήσεις που έχουν γίνει από την εφαρμογή και η πορεία της αίτησης.

Τα πιστοποιητικά μου

Εμφανίζονται όλα τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί είτε από την ηλεκτρονική εφαρμογή πιστοποιητικών, είτε από τον υπάλληλο της υπηρεσίας, όπου μπορείτε να τα ξαναεκτυπώσετε.

Οι αιτήσεις διαγραφής μου

Εμφανίζονται οι αιτήσεις που έχουν γίνει από την εφαρμογή και η πορεία της αίτησης.

Η επιλογή «Αποσύνδεση» κλείνει την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή