ΨΗΦΙΣΜΑ

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Ι.Σ. ΤΗΣ 7.3.2015

Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου εκφράζει με το πιο έντονο τρόπο την αντίθεσή της, στις πολιτικές των οριζόντιων περικοπών, με στόχο τη μείωση των δημοσίων δαπανών υγείας με κάθε τρόπο.

Τα λογιστικά κριτήρια των πολιτικών αυτών, σκοπεύουν στην επιβάρυνση των ασθενών, με περιορισμό των παροχών, στην ελάττωση των παρόχων υγείας και στις εξευτελιστικές αμοιβές τους.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα, για την απαξίωση του συστήματος υγείας, για την οριακή κατάσταση λειτουργίας του, για τον ευτελισμό θεσμών και λειτουργιών.

Το τίμημα του λαού και της κοινωνίας, με την απαξίωση, ελάττωση των παροχών, υποβάθμιση της λειτουργίας των ιατρών και την αποδόμηση της κοινωνικής προστασίας, είναι μεγάλο, έχει επιπτώσεις στην υγεία και την περίθαλψη, έχει αυξήσει τη νοσηρότητα και θα μειώσει το προσδόκιμο επιβίωσης του ελληνικού λαού.

Είναι μεγάλες και οδυνηρές οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη, αυτοί που ασκούν και επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :

-          Ολοκληρωμένο σύστημα Π.Φ.Υ. με αξιοποίηση όλων των δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών.

-          Νοσοκομειακή περίθαλψη, δημόσια και δωρεάν, για όλους τους πολίτες με σχέσεις εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών.

-          ΄Αμεση εξόφληση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ χωρίς εκπτώσεις και «κουρέματα».

-          Άμεσος συμψηφισμός των υποχρεώσεων του κράτους προς τους ιατρούς και των οφειλών των ιατρών προς το κράτος και τρίτους (εφορία, τράπεζες, κ.λ.π.).

-          ΕΟΠΥΥ με προϋπολογισμό ρεαλιστικό και αληθή, με χρηματοδότηση τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ και μεταφορά των ασφαλιστικών εισφορών ασθενείας, από τα ασφαλιστικά ταμεία απευθείας στον ΕΟΠΥΥ.

-          Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβεβλημένος ιατρός του ΕΟΠΥΥ να αποζημιώνεται στον ασφαλισμένο η αμοιβή του κρατικού τιμολογίου.

-          Ανακεφαλαιοποίηση των απωλειών των ασφαλιστικών ταμείων.

-          Κατάργηση του Νόμου 3919/2011, με την ψευδεπίγραφη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος και των συνοδευτικών εγκυκλίων.

-          Εθνική Συλλογική Σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ. και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, με ελεύθερη επιλογή ιατρών και κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή όχι λιγότερη των 20 ευρώ για όλους τους ιατρούς.

-          Ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων για να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα.

-          Ηλεκτρονική συνταγογράφηση ασφαλή, προσβάσιμη και ολοκληρωμένη.

-          Θεραπευτικά πρωτόκολλα και έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης με επιστημονικά κριτήρια και την τιμολόγηση πρωτότυπων και γενοσήμων.

-          Άμεση νομοθετική ρύθμιση, κανένα φάρμακο να μη δίνεται χωρίς ιατρική συνταγή.

-          ΌΧΙ στη συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας, αλλά στη συνταγογράφηση του εμπορικού σκευάσματος του φαρμάκου. ΌΧΙ στην αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος και της εκχώρησης στους φαρμακοποιούς, να χορηγούν το φθηνότερο γενόσημο.

ΝΑΙ στα αξιόπιστα γενόσημα και μάλιστα τα ελληνικά, που χρόνια έχουν δοκιμαστεί και αξιολογηθεί, προάγουν την ανάπτυξη του τόπου και θέσεις εργασίας και δεν επιβαρύνουν τους ασθενείς.

ΌΧΙ στα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης γενόσημα.

ΌΧΙ στη μετακύλιση του κόστους της περίθαλψης στις «τσέπες των ασφαλισμένων» με τις μεγάλες συμμετοχές σε φάρμακα και εξετάσεις και τις τιμές αναφοράς φαρμάκων, που αποζημιώνονται από τα ταμεία.

ΌΧΙ στη μετακύλιση του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων στις πλάτες των εργαστηριακών ιατρών.

-          Υποστήριξη της λειτουργίας των στεγασμένων μονάδων του ΠΕΔΥ και των εργαστηρίων του.

-          Δυνατότητα σύμβασης με ΕΟΠΥΥ όλων των εργαστηρίων με πλαφόν ανά πάροχο, στις κλινοεργαστηριακές εξετάσεις.

-          Κατάργηση clawback και rebate.

-          Aναβάθμιση ειδικού μισθολογίου των Νοσοκομειακών Ιατρών, στα προ της περικοπής επίπεδα (όπως Δικαστικοί, ΄Ενστολοι.)

-          Καμία νοσοκομειακή κλίνη δεν πρέπει να καταργηθεί. Αξιολόγηση κάθε μονάδος και ρεαλιστικές μετατροπές λειτουργίας ορισμένων (π.χ. σε κέντρα αποκατάστασης, τραυματιολογικά κέντρα, εξειδικευμένα κέντρα κ.λ.π.) σε περιφερειακές δομές.

Συγχωνεύσεις μόνο σε διοικητικό επίπεδο.

-          Πλήρωση των κενών θέσεων των ιατρών ΕΣΥ και προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Κατάργηση του θεσμού των επικουρικών ιατρών, ενίσχυση της στελέχωσης των Κέντρων Υγείας, με κατάργηση στην πράξη του θεσμού του αγροτικού ιατρού.

Πλήρωση θέσεων νοσηλευτικού – παραϊατρικού, τεχνικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού.

-          Υγειονομικός χάρτης ολοκληρωμένος και με απεικόνιση της πραγματικότητας, δομών και υπηρεσιών, για ουσιαστική συμβολή στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη σχεδίαση για τις νησιωτικές και δύσβατες ακριτικές περιοχές.

-          Αναθεώρηση του ρόλου του ΕΚΑΒ

-          Δημιουργία περιφερειακού ΕΚΑΒ στο Αιγαίο

-          Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς - Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας

-          Συγκρότηση κοινωνικού μετώπου για την καταπολέμηση της παραοικονομίας στο χώρο της υγείας, της προκλητικής ζήτησης, της σπατάλης, της συναλλαγής και της εκμετάλλευσης του αρρώστου.

-          ΤΣΑΥ. Αυτοτελής επιβίωση. Ανακεφαλαιοποίηση των απωλειών των αποθεματικών του από το PSI, και παροχές περίθαλψης και σύνταξης, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των υγειονομικών, μετά από πολλά χρόνια κατάθεσης κόπου και εργασίας.

Η απαράδεκτη κατάσταση που παρουσιάζει το ΤΣΑΥ στον τομέα της εξυπηρέτησης των συναδέλφων, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

-          Απαίτηση για πρόσληψη προσωπικού, έστω και περιορισμένου χρόνου.

-          Άμεση ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού – μηχανογραφικού εξοπλισμού, σύλληψη της εισφοροδιαφυγής, ουσιαστική αποκέντρωση, εξοπλισμό και στελέχωση των περιφερειακών μονάδων.

-          Διοικητική, νομική και οικονομική αυτοτέλεια του ΤΣΑΥ.

-          Αναδιάρθρωση των κατηγοριών απόδοσης σύνταξης, αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και του Προέδρου της, σύσταση μόνιμης επιτροπής υγειονομικών, δημιουργία κλάδου επικουρικής ασφάλισης για την πρόσκαιρη ανικανότητα, διαφάνεια επενδυτικών σχεδιασμών, ενίσχυση των νέων υγειονομικών με ενεργοποίηση της διάταξης των ειδικών λογαριασμών του Νόμου Πετραλιά.

-          ΌΧΙ στα άγρια φορολογικά μέτρα, με τους υψηλούς συντελεστές φορολόγησης 33%, από μηδενικό εισόδημα και απαγορευτικά τέλη επιτηδεύματος.

ΌΧΙ στο κλείσιμο των μικρών και μεσαίων ιατρείων – όχι στην ανεργία και τη μετανάστευση νέων, άξιων και ικανών επιστημόνων.

-          Κοινές δράσεις με τους άλλους υγειονομικούς φορείς, τους επιστημονικούς φορείς, ΓΣΕΕ , ΑΔΕΔΥ, ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ, Ενώσεις Συνταξιούχων και χρηστών υγείας, για περίθαλψη που δεν θα εξαθλιώνει, θα σέβεται και θα στηρίζει κάθε πολίτη.

-          Η Πολιτεία να ακούσει τον σφυγμό της κοινωνίας, να σταματήσει τις άγριες, οριζόντιες περικοπές και να στηρίξει ό,τι απέμεινε από το κοινωνικό κράτος, γιατί αυτό αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο επιβίωσης του έθνους και του λαού μας.

-          Αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠ για νέους ιατρούς,

-          Γραμματειακή ιατρική στήριξη των ιατρών και Ιατρικών Συλλόγων

-          Αναγνώριση προϋπηρεσίας ιατρών ΕΟΠΥΥ-πρώην ΙΚΑ- με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με σωστή ερμηνεία του Π.Δ. 166/2009

 

 

 

-          Επαναφορά του Π.Δ. 84/2001 (το 51-49 στο ιδιοκτησιακό καθεστώς)

-          Κατάργηση του Ν. 39/9/2-3/11 περί απελευθερώσεως ιατρικού επαγγέλματος

-          Κατάργηση του Π.Δ. 98/2009 που επιτρέπει τη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων και εργαστηρίων εντός των ιδιωτικών κλινικών και επαναφορά της παρ. 1 του αρθρ. 18 του ΠΔ 235/2000 με πιθανή εξαίρεση ορισμένες εξετάσεις υψηλού κόστους, οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά π.χ. petscanκ.λ.π.

-          Αντιμετώπιση της διαφθοράς από την υπερσυνταγογράφηση, τεχνητής ζήτηση,οικονομικές συναλλαγές μεταξύ κλινικών ιατρών και εργαστηρίων με στόχο την αφαίμαξη του Δημοσίου χρήματος.

-          Αξιοπρεπής συλλογική σύμβαση με τους ενδιαφερόμενους ιατρούς.

-          Καμία μείωση στο κρατικό τιμολόγιο που είναι ίδιο από το 1991.

-          Καθιέρωση μιάς διαρκούς επιτροπής υγείας αποτελούμενη από εκπροσώπους από υπουργείο και ιατροφαρμακευτικό κόσμο.

-          Αύξηση του προϋπολογισμού για την Π.Φ.Υ. (με κατάργηση του clawbackκαι rebate) με καθιέρωση ανωτάτου αριθμού των ακριβών εξετάσεων.

Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. ζητά από την Πολιτεία να προβεί εις τις απαραίτητες ενέργειες και ρυθμίσεις ώστε το ανώτατο ποσό εφάπαξ που χορηγεί το ΤΣΑΥ προς τους παλαιούς ασφαλισμένους του, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 3.371,53 ευρώ μετά από 39 έτη ασφαλίσεως, δεκαπλασιασθεί, τουλάχιστον ώστε να εναρμονισθεί προς το χορηγούμενο υπό του Δημοσίου εφάπαξ μετά 35 έτη εργασίας στους με πτυχίο Ανωτάτης Σχολής ασφαλισμένους του.

Για τη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ Π.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή