Η UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES/ EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (U.E.M.S.), ευρωπαϊκή ιατρική οργάνωση στην οποία ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι τακτικό μέλος, διαβιβάζει σύντομο ερωτηματολόγιο που αφορά το πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της Εφηβικής Ιατρικής και Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο παρακάτω κείμενο:

To respond to the specific health needs of adolescents and young adults (AYAs), an MJC on adolescent medicine and health, has been developed that proposes a small set of training objectives (2 pages) pertaining specifically to the field. It has been officially adopted during the UEMS G.A. a year ago. This set of objectives should ideally be incorporated in the training syllabus of all UEMS specialties. The training program also provides a series of concrete training tools (slides, videos) that should assist faculties in their teaching activities. The link to the document is available on the UEMS website:

https://www.uems.eu/news-and-events/news/news-more/2022-update-from-uems-mjc-on-adolescent-medicine-and-health

The MJC members want to assess the extent to which this modest training program is well received, already used and whether the MJC should organize training sessions in the future. We thus would be extremely grateful if you can take 5 min. of your busy time to answer a short questionnaire.Πίσω στις ανακοινώσεις

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή