Ενημερώνουμε ότι για τους παρακάτω κωδικούς συνταγογράφησης που αφορούν την εταιρία μας ALLERTEC HELLAS Α.Ε. Θα υπάρξει μακροχρόνια έλλειψη για τις εξής περιόδους αντίστοιχα:

2802660901028 (ANAPEN 150mcg/0,3ml BT x 2) ------------ Από 01/11/2023 έως 31/12/2024

2802660902025 (ANAPEN 300mcg/0,3ml BT x 2)------------ Από 01/01/2024 έως 31/12/2024

Μέχρι την έναρξη των ελλέιψεων θα υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα από τη ALLERTEC HELLAS A.E. Ο ΕΟΦ έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω.

Πίσω στις ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή