ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του και σε εκτέλεση της από 28/5/2015 απόφασης του ΔΣ επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου με φυσικό πρόσωπο για την αναβάθμιση του περιοδικού του Ι.Σ.Α. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ανώτατης Σχολής με αντικείμενο σπουδών στην επικοινωνία.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μετά από συνέντευξη.

Αιτήσεις και βιογραφικά θα κατατεθούν από 4-6-2015 έως 11-6-2015 στο email ή στο fax: 210-3841234 υπ΄ οψιν κας Παϊζη Ελένης, Προϊσταμένης Διοικητικού ΙΣΑ.Πίσω στις ανακοινώσεις

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή