Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη την από 9-2-2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ότι ο ΙΣΑ θα συμμετάσχει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και την ΚΕΔΕ σε πρόγραμμα πρόληψης και ενημέρωσης για την αποτροπή της καπνιστικής συνήθειας σε σχολεία της χώρας, επιθυμεί να αναθέσει και να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου με εταιρεία η οποία έχει την τεχνογνωσία για :

  • τον σχεδιασμό ερωτηματολογίου για νέους 12-14 ετών σύμφωνα με το πρότυπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).
  • την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμπλήρωσής του ερωτηματολογίου μέσω Η/Υ από τους μαθητές.
  • Το σχεδιασμό μηχανισμού υποστήριξης της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων.      

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν έως την 3-3-2016 με email στο tsoni@isathens.gr και θα αξιολογηθούν άμεσα από το Προεδρείο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                      Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή