ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ και σε εκτέλεση της από 19/5/2016 απόφασης του ΔΣ του, επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για βοηθητικές εργασίες υποστήριξης του έργου του Ιατρείου (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : παραλαβή, συλλογή, διανομή και αποστολή, όταν και όπου απαιτείται, φαρμάκων ή άλλου υγειονομικού υλικού)

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Προϋπηρεσία

Θα προτιμηθούν άνεργοι και θα ληφθούν υπ΄όψη συστατικές επιστολές από προηγούμενη απασχόληση

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν μετά από συνέντευξη.

Αιτήσεις και λοιπά έγγραφα, κατά την κρίση κάθε υποψηφίου, θα πρέπει να κατατεθούν από 1/6/2016 έως 6/6/2016 στο email ή στο fax: 210-3841234 υπ΄ οψιν κ. Παϊζη Ελένης, Προϊσταμένης Διοικητικού ΙΣΑ.Πίσω στις ανακοινώσεις

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή