Επανερχόμενοι στην με αριθμό πρωτοκόλλου 31451 επιστολή μας, την οποία είχαμε απευθύνει στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επιθυμούμε ως ΙΣΑ να καταστήσουμε σαφές ότι η εκεί αναφορά στην επωνυμία συγκεκριμένης εταιρείας, ήτοι της εταιρείας Vodafone A.E., οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε παραδρομή.

 

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία Vodafone A.E. ουδόλως σχετίζεται εξάλλου με το θέμα που είχε ανακύψει στο e-diagnosis.

 

Οφείλουμε τέλος να τονίσουμε το κυριότερο, ότι πλέον έχει αποκατασταθεί το ζήτημα που είχε προκύψει την 19-7-2012 με την εκτύπωση λανθασμένης ημερομηνίας στις παρακλινικές εξετάσεις του e-diagnosis

Για το ΔΣ του ΙΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή