Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

κ. Μιχάλη Σάλλα

Αθήνα, 8/8/2012

                                                                                              Α.Π.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η πρόσφατη εκχώρηση της ΑΤΕbank στην Τράπεζα Πειραιώς, ακολουθείται όπως πληροφορηθήκαμε από απόφαση ένταξης των εργαζομένων της μέχρι σήμερα ΑΤΕbank στο ΤΑΥΤΕΚΩ και σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ως προς την υγειονομικής τους κάλυψη. Με το παρόν θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την κατηγορηματική αντίθεση μας στην σιωπηρά μεθοδευόμενη διάλυση του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ), το οποίο είναι ΝΠΙΔ, ανήκει στους ίδιους τους υπαλλήλους και όχι στην ΑΤΕbank, ενώ αποτελεί ένα από τα λίγα αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία υγείας της χώρας μας και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα.

Επισημαίνουμε ότι το ΤΥΠΑΤΕ υφίσταται και λειτουργεί για πάνω από 75 χρόνια, καλύπτοντας τις υγειονομικές ανάγκες καθώς και τα επιδόματα / βοηθήματα κάθε μορφής, των υπαλλήλων και των συνταξιούχων της ΑΤΕbank, αλλά και των μελών των οικογενειών τους (περίπου 30.000 ασφαλισμένοι). Διαθέτει ιδιόκτητα κτίρια και πολυϊατρεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών και κλινικών και παρέχει κατά τεκμήριο υψηλής ποιότητας ιατρικές και διοικητικές υπηρεσίες. Στο συγκεκριμένο δε Ταμείο απασχολούνται περί τα 180 άτομα, με τα 80 να είναι υγειονομικό προσωπικό και γιατροί όλων των ειδικοτήτων, σχεδόν όλοι έμμισθοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Μοναδικό έσοδο του ΤΥΠΑΤΕ αποτελούσε πάντα μόνο η νόμιμη εισφορά του εργοδότη (μέχρι σήμερα ΑΤΕbank) και των ασφαλισμένων του, και ως εκ τούτου μία απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς για υποχρεωτική ένταξη του προσωπικού που πλέον θα ανήκει σε αυτήν στο ΤΑΥΤΕΚΩ και σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, θα οδηγήσει στην διακοπή λειτουργίας του ΤΥΠΑΤΕ.

Σημειωτέον ότι η παραμονή του προσωπικού της τέως ΑΤΕbank στο ΤΥΠΑΤΕ δεν σημαίνει περισσότερο κόστος ή άλλες επιβαρυντικές υποχρεώσεις της Τράπεζας Πειραιώς και επομένως κατ’ ουσίαν δεν υφίσταται λόγος άρνησης από μέρους της Τράπεζας Πειραιώς για την διατήρηση του ΤΥΠΑΤΕ και την προσφορά μέσω αυτού καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας στους υπαλλήλους της.

Πάγια θέση του ΙΣΑ αποτελεί όχι μόνο η διατήρηση κάθε υγιή φορέα ασφάλισης του τομέα υγείας, αλλά και η περαιτέρω ενδυνάμωση αυτών με σκοπό την διασφάλιση ποιοτικών παροχών υγείας. Στα πλαίσια αυτά ζητάμε την ουσιαστική και σε βάθος εξέταση του ζητήματος της διατήρησης του ΤΥΠΑΤΕ με την παραμονή σε αυτό όλου του προσωπικού της τέως ΑΤΕbank, καθώς είναι επιτρεπτή από το Σύνταγμα η εισαγωγή ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν την απώλεια κεκτημένων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους υπαλλήλους. Εξάλλου, εφόσον διαπιστωθεί η δυνατότητα εξασφάλισης της μέχρι σήμερα επιτυχούς πορείας του ΤΥΠΑΤΕ, εύλογη θα ήταν και η περαιτέρω προσπάθεια ένταξης σε αυτό και άλλου προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς για την ωφέλεια περισσοτέρων εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς και συνακόλουθα της ίδιας την Τράπεζα.

Αναμένουμε την θετική ανταπόκριση σας στην πρόταση μας και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των παροχών υγείας των υπαλλήλων της Τράπεζας Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                                            ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Κοινοποίηση : Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Βρούτση

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή