Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και ειδικότερα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της μέριμνας του ΙΣΑ για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως, σύμφωνα με τους σκοπούς του και ειδικότερα προς αποφυγή  παραπλάνησης του κοινού από περιστατικά αντιποίησης ιατρικού λειτουργήματος, σας ενημερώνουμε ότι θα προχωρήσουμε σε δημοσίευση νέου επικαιροποιημένου πλήρους μητρώου των μελών μας στον οποίο θα περιλαμβάνεται όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και ειδικότητα. (για την αναζήτηση μελών πατήστε εδώ)

Σε όσες περιπτώσεις έχει δοθεί σχετική συγκατάθεση από τον ιατρό μέλος του ΙΣΑ, θα περιλαμβάνονται επιπλέον: επαγγελματική έδρα και στοιχεία επικοινωνίας.

Εφόσον έχετε βάσιμο λόγο να εκφράσετε την αντίρρησή σας για την ανάρτηση των συγκεκριμένων δεδομένων σας στην Ιστοσελίδα του ΙΣΑ για τον ανωτέρω σκοπό, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Σεβαστουπόλεως 113, 11526, Αθήνα, email: .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.


Πίσω στις ανακοινώσεις

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή