Με βάση τις νέες διατάξεις με θέμα "Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" στο Φ.Ε.Κ 4709 23/10/2020 το εδάφιο που αφορά τις μετακινήσεις αναφέρεται  το εξής:

"Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα."

Για τις συγκεκριμένες σελίδες του Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 μέσω govgr πατήστε εδώ

 

Πίσω στις ανακοινώσεις

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή