Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Θ. Πλεύρη, με την οποία ζητά να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο θεσμό του προσωπικού ιατρού των ιατρών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή και των ιατρών που υπηρετούν σε θέσεις του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπών φορέων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:
«Στις 23.06.2022 εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.26223 (ΦΕΚ Β΄/3233/2022) Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της οποίας καθορίστηκε η διαδικασία σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ. Στην ως άνω Υπουργική απόφαση επισυνάπτεται σχέδιο της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Προσωπικού Ιατρού. Στους Γενικούς όρους της σύμβασης, προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιωτών ιατρών να δηλώσουν ότι δεν είναι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή Ανεξάρτητων Αρχών με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 και ότι δεν λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από σχέση συνεργασίας με το δημόσιο.

Η ανωτέρω αρνητική προϋπόθεση συνεπάγεται τον αποκλεισμό της συμμετοχής στον θεσμό του προσωπικού ιατρού των ιατρών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή/και των ιατρών που υπηρετούν σε θέσεις του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπών φορέων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες αυτές των συναδέλφων μας, θα ενισχύσουν σημαντικά τον αριθμό των προσωπικών ιατρών, συμβάλλοντας στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ληφθεί, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στον θεσμό του προσωπικού ιατρού και στους ανωτέρω ιατρούς και για λόγους ισότητας
»

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή