Τα αιτήματα και οι θέσεις του ΙΣΑ, αναφορικά με το θεσμό του προσωπικού γιατρού διατυπώθηκαν σε επιστολή του, προς τον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, ο ΙΣΑ αγκάλιασε τον θεσμό του προσωπικού ιατρού, που όμως θα πρέπει να αποτελέσει δικαίωμα και όχι υποχρέωση του ασθενή, στον οποίο δεν θα πρέπει να επιβάλλονται τιμωρητικά μέτρα εφόσον δεν προβεί στην επιλογή προσωπικού ιατρού. Και όλα αυτά, τονίζεται ότι πρέπει να γίνονται με απόλυτο σεβασμό στην ελεύθερη επιλογή ιατρού ως προσωπικό ιατρό είτε συμβεβλημένου είτε όχι.

«Πάγια θέση του ΙΣΑ είναι να αποτελεί δικαίωμα του ιατρού να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και να αμείβεται κατά πράξη και περίπτωση, χωρίς να ενταχθεί στο σύστημα των προσωπικών ιατρών», επισημαίνεται στην επιστολή. Παράλληλα ο ΙΣΑ, θέτει εννέα κρίσιμα ζητήματα για τη σωστή λειτουργία του θεσμού.

Ειδικότερα :

(1)      Η σύμβαση θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας από επιτροπή στην οποία να συμμετέχουν ιατροί παθολογικών, χειρουργικών ειδικοτήτων και κλινικοεργαστηριακοί (όπως ενδεικτικά Καρδιολόγοι, Πνευμονολόγοι, Νευρολόγοι, Φυσίατροι, Ψυχίατροι), τόσο σήμερα κατά το αρχικό στάδιο εισαγωγής του θεσμού όσο και διαχρονικά. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι προηγούμενες εμπειρίες των συναδέλφων (πχ από τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ ή παλαιότερα το ΙΚΑ) υπήρξαν τραυματικές, αφού αυθαίρετα ο οργανισμός επέβαλε απροειδοποίητα με αποφάσεις του νέους περιορισμούς ή υποχρεώσεις (πχ όσον αφορά στον αριθμό ασθενών) στους ιατρούς. Πρόκειται για αιφνιδιασμούς που κάνουν σήμερα τους ιατρούς, που αποτελούν το μόνο μέσο επιτυχίας του νέου εγχειρήματος, σκεπτικούς. Τέτοιος κίνδυνος θα πρέπει ρητά να αποκλειστεί.  

(2)      Θα πρέπει άμεσα να εκδοθούν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4931/22 υπουργικές αποφάσεις ώστε πέραν των παθολόγων και γενικών ιατρών, να μπορούν να καθίστανται προσωπικοί ιατροί και ιατροί άλλων ειδικοτήτων (κυρίως και ενδεικτικά παιδίατροι, πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι κα).

(3)      Ως ΙΣΑ δεν είμαστε σύμφωνοι με τον καθορισμό αμοιβής ανά ηλικία ασθενή. Η αμοιβή θα πρέπει να είναι ενιαία ανεξαρτήτως ηλικίας του ασθενή.

(4)      Αν και πρόκειται για μία γνήσια κατ΄ ουσία σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν υπάρχει κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών ή λειτουργικών δαπανών των ιατρείων.

(5)      Θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική αμοιβή για την έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων καθόσον πρόκειται για παρακολουθηματική μεν, αλλά ιδιαίτερης σπουδαιότητας και συνεπειών, ιατρική πράξη, που συχνά οδηγεί στη δικαστική εμπλοκή του ιατρού. Όπως γίνεται αντιληπτό η σύνταξη ορθής γνωμάτευσης δεν είναι κάτι απλό.

(6)      Δεν είναι σαφές πως θα αμειφθεί ο ιατρός για επίσκεψη ασθενή πέραν του ωραρίου για το οποίο έχει δεσμευθεί.

(7)      Δεν έχει προβλεφθεί πως ο ιατρός θα αντιμετωπίσει τον ασθενή του που τον έχει επιλέξει και στην πορεία κατέστη ανασφάλιστος.

(8)      Η παράλειψη καταβολής της ιατρικής αμοιβής στο τέλος του μήνα θα πρέπει να συνεπάγεται την έντοκη καταβολή της.

(9)      Τέλος, θεωρούμε ότι η θέση προθεσμίας στους ιατρούς - σήμερα στους παθολόγους-γενικούς ιατρούς η 31.7.2022- είναι περιοριστική. Το δικαίωμα του ιατρού να εγγραφεί ως προσωπικός ιατρός θα πρέπει να είναι διαρκές και απρόθεσμο.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή