Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη, με την οποία ζητά τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης των ιατρών παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ, κατά το πρότυπο των φαρμακοποιών ή φυσικοθεραπευτών, επισυνάπτοντας σχετικό σχέδιο. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά αποτελεί όχι μόνο πολιτική του δέσμευση, αλλά και μέσο για την κατά νόμο επίτευξη των σκοπών των Ιατρικών Συλλόγων (πρβλ. αρθρ. 292 του ν. 4512/2018- ΦΕΚ Α 5).

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:
« Επισυνάπτουμε σχέδιο συλλογικής συμβάσεως που αποτελεί για μας μονόδρομο. Και τούτο όχι μόνο για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους παραπάνω παρόχους, αλλά γιατί ο τομέας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενόψει ιδία της παράτασης ισχύος του clawback, αλλά και της έμπρακτης αυθαιρεσίας και άλλων ασφαλιστικών φορέων έχει οδηγήσει στην οικονομική και ηθική, πρωτίστως, εξουθένωση των συναδέλφων, αν όχι στην απελπισία. Η αντιμετώπιση αυτή σε ένα κλάδο που με αυταπάρνηση ανταποκρίθηκε στις επιταγές της πολιτείας κατά το χρόνο της πανδημίας δεν είναι ούτε δίκαιη, ούτε τιμά την πολιτεία, ανεξάρτητα από το αν οφείλεται σε οικονομικούς, δημοσιονομικούς ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους».

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή