Για την επιστολή πατήστε εδώ

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Α. Γεωργιάδη, με την οποία τονίζει την πάγια θέση του, όπως επικυρώθηκε ομόφωνα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της 3.4.2024, σύμφωνα με την οποία, όλοι οι γιατροί μέλη του, τόσο αυτοί που υπηρετούν στον Δημόσιο Τομέα, όσο και οι ιδιώτες ελευθεροεπαγγελματίες είναι ίσοι και δικαιούνται ίσες ευκαιρίες, για την άσκηση του λειτουργήματός τους και την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

   Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ επισημαίνεται ότι ο ΙΣΑ «σύμφωνα και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ, τάσσεται υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, τους οποίους η Πολιτεία οφείλει να ανταμείβει με μισθούς αντάξιους του έργου τους και αντίστοιχους με εκείνους του μέσου όρου στην Ευρώπη».

   Ωστόσο, διευκρινίζεται στην επιστολή του ΙΣΑ «αποτελεί πεποίθησή μας ότι θα πρέπει να είναι διάφανη και διακριτή η θέση, ο ρόλος και οι όροι παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών. Πλην όμως, σήμερα, μετά την ψήφιση του Ν. 5102/2024 (ΦΕΚ Α 55) «Δράσεις Δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας», η παροχή της δυνατότητας σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ και μέλη Δ.Ε.Π να ασκούν Ιδιωτικό έργο, αλλά και να αμείβονται για απογευματινά χειρουργεία είναι νόμος του κράτους».

Ο ΙΣΑ καταλήγει ότι «με τα δεδομένα αυτά, και προς αποκατάσταση της ίσης αντιμετώπισης και μεταχείρισης μεταξύ των ιατρών του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, που όλοι είναι λειτουργοί του συστήματος υγείας της χώρας, παρίσταται επιβεβλημένη και επιτακτική η ανάγκη αποκατάστασης της ισοτιμίας μεταξύ ιατρών Ε.Σ.Υ και ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών με την άμεση θεσμοθέτηση της δυνατότητας των τελευταίων, εφόσον το επιθυμούν, με συγκεκριμένους όρους για την διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων δομών να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες, να εκτελούν ιατρικές, διαγνωστικές, επεμβατικές και χειρουργικές πράξεις εντός των νοσοκομείων και λοιπών δομών του Ε.Σ.Υ. Με τον τρόπο αυτό παράλληλα θα διευρυνθεί, θα ενισχυθεί και θα κατοχυρωθεί το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής των πολιτών».

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή