Προς
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομικών
Αθήνα                                                                                   


Αθήνα, 19-9-2011
Α.Π. 25282

 

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση από την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με ασφαλιστικά ταμεία»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η εφαρμογή του «τέλους ακίνητης περιουσίας» που αποφασίσθηκε πρόσφατα ως μέτρο ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων, επιβαρύνει υπέρμετρα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, το σύνολο των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών που διαθέτουν ιδιόκτητο ιατρείο. Κι ενώ προβλέφθηκαν εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων από την καταβολή του τέλους, κάτι τέτοιο δεν προβλέφθηκε για τα ιατρεία.

Έτσι, οι γιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες, ένας κλάδος που δοκιμάζεται σήμερα σκληρά, καλούνται να επιβαρυνθούν επιπλέον της εισφοράς επιτηδεύματος και εισοδήματος με ένα πρόσθετο τέλος, εφόσον είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου που στεγάζουν το ιατρείο τους.

Όλα αυτά δε σε μια περίοδο που η Πολιτεία οφείλει ειδικά στους συμβεβλημένους με το Δημόσιο (ΟΠΑΔ) Ιατρούς, με βάση τη σύμβασή τους, αμοιβές δεκαοκτώ(18) και πλέον μηνών και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2010, αφού έχει καταβληθεί μέρος μόνο των οφειλομένων για δύο μήνες του 2011. Σημειώνεται με έμφαση ότι το ύψος των οφειλομένων ξεπερνά πολλές φορές το ποσό των δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Ενόψει τούτου, ζητούμε το συμψηφισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας για την επαγγελματική στέγη και του τέλους επιτηδεύματος για όσους γιατρούς εκκρεμεί αποδεδειγμένα ισόποση τουλάχιστον αμοιβή για παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Δημοσίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή