Αθήνα, 22-11-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΣΑ

Θέμα: Κατάθεση μηνύσεων και αγωγών στον ΟΠΑΔ – ΤΑΠΟΤΕ – ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ από τον Ι.Σ.Α.

Σε συνέχεια της από 17-11-2011 σχετικής ανακοίνωσης, ενόψει των δυσκολιών που οι ιατροί αντιμετωπίζουν στη συγκέντρωση όλων των εκεί αναφερομένων εγγράφων, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν άμεσα

1. Στοιχεία ταυτότητας
2. Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο σταθερό και κινητό, email)
3. Αντίγραφο της σύμβασης.
4. Βεβαίωση από το οικείο ταμείο των οφειλομένων και μη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων.
Τα λοιπά έγγραφα θα μπορούν να υποβληθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι γιατροί μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΙΣΑ στα τηλέφωνα 2103304008 και 2103839770 (εσωτ. 203-204) Κα Τσώνη και (εσωτ. 140) Κος Καραμπάρπας (ώρες 8.30-15.30)

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                    ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή