Εξαιρετικά επείγον                                  

 

Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων και   Ιατρικών  Φορέων  της Χώρας .

 

Αθήνα 27-12-2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Θέμα: Αίτηση ακυρώσεως  της εγκυκλίου  για την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος και Συνέντευξη Τύπου των Προέδρων  των Ιατρικών Συλλόγων και Φορέων της χώρας .

 

Αγαπητέ συνάδελφε, ο  Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προτίθεται να καταθέσει αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως, και αίτηση αναστολής εκτελέσεως με αίτημα την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως κατά της με Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.141282/21-12-2011 Εγκυκλίου με θέμα «Εφαρμογή του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’32)», η οποία εισάγει νέες κανονιστικές ρυθμίσεις και απευθύνεται προς τις Περιφέρειες της Χώρας προς εκτέλεση, ως ανυπόστατης επειδή δεν δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, αλλά και αντίθετης στις διατάξεις του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ  Α 228), στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3, 5 και 25 του Συντάγματος, αλλά και ως αντίθετης στις αρχές του κράτους δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Όσοι εκ των λοιπών Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, (ήδη έχουν συμπεριληφθεί ο Ι.Σ.Θ.  και  ο Ι.Σ.Π.),  επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους αιτούντες την ακύρωση και αναστολή εκτελέσεως της εγκυκλίου αυτής, παρακαλούμε να μας ενημερώσουν άμεσα, το αργότερο έως αύριο στις 10.00πμ, με email ή fax.

Τη Τετάρτη 04-01-2012 και ώρα 12 π.μ. προσκαλούνται όλοι οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας  και κλαδικοί φορείς σεκοινή συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»  με θέμα τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος , δράσεις και αντιδράσεις ιατρικών φορέων , παρακαλούμε όπως  μας ενημερώσετε και για την κοινή κατάθεση της ανάκλησης της εγκυκλίου  αλλά και για συμμετοχή σας στην κοινή συνέντευξη τύπου.

 

Για το ΔΣ του ΙΣΑ

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν Γραμματέας

 

Γιώργος Πατούλης                                                           Στάθης Τσούκαλος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή