Προς τον
κο. Ανδρέα Ξανθό
Υπουργό Υγείας
οδός Αριστοτέλους αρ.17

Αθήνα, 28.08.2017
Α.Π. 22009

ΘΕΜΑ: «Ο ΙΣΑ προτίθεται να χορηγήσει προσωπικό στον ΕΟΠΥΥ για την άμεση αποπληρωμή των δαπανών των ιατρών – μελών του.»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αντιλαμβανόμενος την δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν οι γιατροί – μέλη του, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στον ΕΟΠΥΥ, δια της παρούσης προτείνουμε την παροχή προσωπικού από τον ΙΣΑ προς τον ΕΟΠΥΥ με αποκλειστικό αντικείμενο την ταχύτερη διεκπεραίωση των δαπανών, προκειμένου να πληρωθούν οι γιατροί τα ληξιπρόθεσμα άμεσα.            

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Β.Δ. της 11 Οκτ./7 Νοεμ.1957 (ΦΕΚ Α/225/1957), σκοπός των Ι.Σ. είναι «η μέριμνα περί της διατηρήσεως του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρέτηση μετά    προθυμίας και αυταπαρνήσεως την δημοσίαν υγιεινήν και τους αρρώστους, ως και η εναρμόνισις των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των  μελών αυτού, και τούτων προς το γενικώτερον συμφέρον του λαού και του Κράτους

Περαιτέρω στην διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 εδ  Η  του ν. 2955/2001 ορίζεται ότι: «Η. Οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, που εξαιρούνται από την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του ν.δ. 496/1974, όπως ισχύουν σήμερα, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν ίδια περιουσία και υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, διοικούνται δε δια Συμβουλίου. Για την επίτευξη των σκοπών τους οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ο Π.Ι.Σ. και η Ε.Ο.Ο. μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.»

Λαμβανομένου υπόψη, όπως προαναφέρθηκε, των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών για τους γιατρούς – μέλη μας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα μπορούσε να συνεισφέρει κατά τον ανωτέρω τρόπο ώστε να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατό η πληρωμή των γιατρών – μελών του.

Παρακαλούμε για την αποδοχή των ανωτέρω και για τις δικές σας ενέργειες.  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή