Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ : Η σημερινή κυβέρνηση κάνει αμέσως αυτό που επί πέντε χρόνια δεν έκανε η προηγούμενη.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση, μετά από πολλά έτη, να αισθανθούμε ότι συμβάλαμε αποφασιστικά στην ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος του ιατρικού κόσμου.

Μετά από συνάντησή μας με τον κ. Β. Κικίλια, Υπουργό Υγείας, αλλά και έχοντας την τύχη να υπάρχουν ευήκοα ώτα σε αντίστοιχες συζητήσεις μας με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, είδαμε με χαρά να συμπεριλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του καταταθέντος στη Βουλή σχεδίου νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα», διάταξη νόμου (αρθρ. 81) με τίτλο «Ρυθμίσεις οφειλών παροχών ΕΟΠΥΥ» στην οποία ορίζεται ότι : «…..οφειλές των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ, από rebate και clawbacΚ για τα έτη 2013-2018, αυτές δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως 120. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου».

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία κατάκτηση του ιατρικού κόσμου, για μία ικανοποίηση ενός δίκαιου και εύλογου αιτήματός μας, που θα δώσει μία ανάσα ζωής στους γιατρούς μέλη μας και τα διαγνωστικά εργαστήρια που όλα αυτά τα έτη της κρίσης κράτησαν όρθιο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Προσβλέπουμε στην άμεση έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, κάτι για το οποίο είμαστε βέβαιοι, και δηλώνουμε ότι ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται με κάθε μέσο για την ικανοποίηση κάθε δίκαιου αιτήματος των ιατρών μελών του και των ασθενών.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή