Γ. Πατούλης «Ζητούμε ένα ισχυρό και βιώσιμο σύστημα ΠΦΥ που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των ασθενών και θα αξιοποιεί το αξιόμαχο ιατρικό επιστημονικό της χώρας».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, στην οποία τονίζει ότι μετά από 10ετή σχεδόν εμπειρία στη χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ, ο ΙΣΑ θεωρεί χρέος του να προτείνει συγκεκριμένες κανονιστικές διατάξεις για την αναβάθμιση του νομικού πλαισίου με γνώμονα την προστασία της υγείας, αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες των ιατρών.

Ειδικότερα, με τις προτάσεις του ο ΙΣΑ εισηγείται κυρίως τα ακόλουθα:

  • Να ορίζεται σαφώς ότι για τη λειτουργία ενός φορέα ή και κάθε τμήματος ενός φορέα ΠΦΥ είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιστημονικά υπευθύνου ή του τυχόν ορισθέντος αντικαταστάτη του. Δεν είναι υποχρεωτική για τη αδειοδότηση του Φορέα η τοποθέτηση αντικαταστάτη του επιστημονικά υπεύθυνου.
  • Να ορίζεται σαφώς ότι κάθε ιατρός δύναται να έχει έως τρείς επιστημονικές υπευθυνότητες στην περιφέρεια του αυτού ή άλλου Ιατρικού Συλλόγου. Δεν πρόκειται για περιορισμό στην επαγγελματική ελευθερία του ιατρού, αλλά για διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας κάθε φορέα δια της αυτοπρόσωπης παρουσίας του επιστημονικά υπευθύνου με γνώμονα την ορθή άσκηση της ιατρικής και την προστασία της υγείας των πολιτών.
  • Να δοθεί η δυνατότητα, σε μία περίοδο όπως η σημερινή, όπου κυρίως οι νέοι επιστήμονες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο επαγγελματικό τους ξεκίνημα, κοινό ιατρείο να διατηρούν και ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων, εφόσον για τη λειτουργία του φορέα δεν απαιτείται ειδικός ή/και διαφορετικός εξοπλισμός.
  • Να ορίζεται σαφώς ότι αρκεί επαρκής αερισμός και φωτισμός εφόσον τούτο πιστοποιείται αρμοδίως από τον μηχανικό της Επιροπής Ελέγχου, όπως συμβαίνει και στα αντίστοιχα εξεταστήρια, ιατρεία και εργαστήρια δημοσίων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, αλλά και να επιτρέπεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις απόκλιση από τα μετρικά στοιχεία έως 20%.
  • Τέλος προτείνεται στον έλεγχο των Ιατρικών Συλλόγων να εντάσσονται και όλα τα κοινωνικά και δημοτικά ιατρεία και εργαστήρια ή πολυϊατρεία με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.

«Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό πυλώνα της προστασίας της υγείας των πολιτών, της παροχής υπηρεσιών και τελικά της δημόσιας υγείας. Διαχρονικό αίτημά μας είναι ένα ισχυρό και βιώσιμο σύστημα ΠΦΥ που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των ασθενών και θα αξιοποιεί το αξιόμαχο ιατρικό επιστημονικό της χώρας», σχολιάζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή